• L’actuació permetrà formar una via de dos carrils per sentit en una longitud d’uns 1,5 quilòmetres, amb un pressupost de 2,5 MEUR
  • Els treballs començaran la tardor vinent i tindran una durada de set mesos
C-55 Manresa
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat les obres d’eixamplament de la  C-55 per tal de formar una via de dos carrils per sentit en el tram d’1,5 quilòmetres de longitud de la ronda de Manresa que no estava desdoblat. Els treballs, que comptaran amb un pressupost de 2,5 MEUR, començaran la tardor vinent i tindran un termini d’execució de set mesos.
 
Aquesta actuació permetrà finalitzar el desdoblament de la ronda de Manresa i millorar-ne la seguretat, la capacitat i el nivell de servei. El tram que s’eixamplarà discorre entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix, alhora que també es completarà l’actual enllaç de Manresa - est (o enllaç de Viladordis).
 
En concret, les obres consistiran en:
Eixamplament de la calçada en una longitud d’1,5 quilòmetres: Quedaran formades dues calçades de 7 metres d’amplada cadascuna, de dos carrils, separades per una mitjana d’1,2 metres d’amplada amb barrera de formigó. Els vorals tindran una amplada d’1,5 metres. En el tram més proper al nus del Guix, que ja compta amb quatre carrils, se substituirà la doble línia de separació de sentits per una barrera  central de formigó.
Estructures: Les obres comportaran el perllongament de dos passos inferiors per mitjà de marcs de formigó armat.
Millora de l’enllaç Manresa – est: Es completarà l’actual enllaç mitjançant la construcció del ramal d’entrada a la ronda de Manresa en sentit Barcelona.  Aquest ramal tindrà una amplada de 4 metres, voral interior d’1 metre i 1,5 metres de vorals exteriors.
Treballs complementaris: Aquesta actuació es complementa amb el desviament dels serveis afectats (abastament i sanejament d’aigua, reg, línies elèctriques i telefòniques, per exemple); el sistema de drenatge, la senyalització vertical i horitzontal i els elements d’abalisament.
Pla de mobilitat al Bages
 
L’actuació que ara s’impulsa pertany a un conjunt de mesures que la Generalitat està desenvolupant per a millorar la xarxa viària del Bages, especialment a l’entorn de Manresa, que sumen una inversió total prevista de 20 MEUR. Així mateix, s’emmarca en el pla de mobilitat que el Departament està desplegant en aquest àmbit territorial fins al 2015.
 
La C-55 és una peça clau en la mobilitat interna del Bages i al seu pas per Manresa, on la via està parcialment desdoblada, registra una elevada intensitat de trànsit, de l’ordre 25.000 vehicles diaris. El Departament de Territori i Sostenibilitat va dur a terme obres de millora de la seguretat viària en aquesta via l’any passat, amb la col·locació de barrera de formigó central a la zona de l'enllaç de Sant Pau i la redistribució de carrils a l’entorn de Castellbell i el Vilar. Paral·lelament, té en redacció el projecte de desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar.
 
 

1  

Imatges

Mapa

Mapa 883

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 254