Empresa i Treball

OCUPACIÓ

La Generalitat destina 7.250.000 d'euros per implementar programes de suport al desenvolupament local

query_builder   11 agost 2014 10:19

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La Generalitat destina 7.250.000 d'euros per implementar programes de suport al desenvolupament local

 
·         El pressupost va destinat a les convocatòries del Projecte “Treball a les 7 comarques”; el Programa d’Agents d’Ocupació i desenvolupament local; el Programa de Suport i acompanyament a la planificació estratègica.
 
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya,  destina enguany 7.250.000 euros a la implementació de diferents programes de desenvolupament local a Catalunya.
 
El desenvolupament local cal concebre’l com un conjunt d’iniciatives o projectes integrats proposades des del territori que tenen com objectiu afavorir un procés re-activador de l’economia i dinamitzador de las societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació público-privada, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renta i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.
 
D’acord amb això, enguany, i per tal de facilitar la seva accessibilitat a les entitats locals de Catalunya, és convoca en una única ordre de Programes de suport al desenvolupament local que conté el Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica; el Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL); i el Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte “Treball a les 7 comarques”.
 
Projecte “Treball a les 7 comarques”
 
El SOC destina 2.000.000 d’euros al Projecte “Treball a les 7 comarques”, una iniciativa que posa a disposició de les entitats locals de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripollès, i Pallars Jussà una Cartera de serveis que permet la formulació de projectes de caràcter integrat que combinin, en el marc d’un pla d’execució anual, accions ocupacionals i de desenvolupament local dirigides a:
 
a) Intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada territori.
b) Intervenir sobre el teixit productiu del territori, especialment els sectors estratègics del territori.
c) Diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de manera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, i comunicar-les als agents implicats i a la ciutadania.
 
Aquest Programa es caracteritza per la seva flexibilitat per tal de donar una resposta des del territori a les dificultats sociolaborals existents.
 
Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local
 
Amb 4.500.000 euros de pressupost, el SOC subvencionarà la contractació de personal tècnic que  executa un o alguns dels projectes inclosos al Pla d’acció de desenvolupament econòmic local de les entitats sol·licitants, amb l’objectiu de dinamitzar socioeconòmicament el territori d’actuació, reforçant el potencial endogen del mateix i propiciant la seva diversificació productiva, per tal de generar activitat econòmica i ocupació.
 
Els agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) tenen per missió dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres actors del territori (empreses, agents socials i econòmics i d’altres), les polítiques i els programes que afavoreixin la promoció econòmica en el seu territori d’actuació.
 
Actualment treballen arreu de Catalunya un total de 170 AODL.
 
 
Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica
 
Amb 750.000 de pressupost, el SOC ofereix suport tècnic i financer per a la realització, amb mitjans aliens, de projectes de diagnosi i planificació estratègica que tenen per objectiu la generació i diversificació de l’activitat econòmica territorial i la creació i/o manteniment d’ocupació; el suport a noves formes de gestió i promoció de les economies locals; la innovació i el desenvolupament del teixit productiu local; la identificació, diagnosi i planificació dels sectors i dels projectes estratègics pel territori; i la identificació, diagnosi i planificació del desenvolupament social i ocupacional del territori.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia