• Les tasques de conservació abastaran 280 quilòmetres de carreteres, durant un període de tres anys
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat el contracte per al manteniment de la xarxa viària gestionada per la Generalitat a l’àmbit d’Igualada durant un període de tres anys, per un valor de 7 MEUR. Les actuacions que es desenvoluparan tenen com a objectiu garantir un nivell òptim de servei de la xarxa i afavorir la seguretat viària.
 
Així, entre aquests treballs, cal remarcar actuacions com: el control i manteniment de l’estat de la calçada, la senyalització vertical, les barreres de seguretat i l’abalisament, el servei d’atenció i ajuda a la vialitat (24 hores els 365 dies l’any) i les tasques de vialitat hivernal, per exemple.
 
Els treballs que es liciten ara abastaran 280 quilòmetres de carreteres de la xarxa que gestiona la Generalitat de Catalunya (no s’inclou les vies concessionades) a l’àmbit d’Igualada. Aquest àmbit comprèn, entre altres, les carreteres següents: B-221, B-224, B-231, C-241d, C-1412a, C-244 i N-II.
 
La inversió que es destina a cada àmbit de conservació respon a factors com l’extensió i trànsit de la xarxa viària gestionada o les característiques i condicions climatològiques de l’entorn, que tenen influència en els treballs de manteniment i de vialitat necessaris. En total, la Generalitat compta amb una xarxa de carreteres de més de 6.000 quilòmetres.
 
Més de 200 MEUR a la conservació
 
El contracte que ara es licita s’afegeix als 2 ja adjudicats a la demarcació de Barcelona i a 17 més que actualment es troben en procés de licitació corresponents a àmbits de conservació de tot el territori, amb una inversió durant tres anys d’uns 200 MEUR. Addicionalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat licitarà pròximament actuacions de conservació de senyalització horitzontal i instal·lacions d’enllumenat públic i semafòriques arreu de Catalunya amb una previsió de pressupost superior als 20 MEUR.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 40