Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica que permet dotar d’energia elèctrica de forma neta i gratuïta al refugi guardat de les Comes de Rubió, propietat de la Generalitat de Catalunya i gestionat pel Parc Natural de l’Alt Pirineu.
imatge de la instal.lació
imatge de la instal.lació
 
 
 
El refugi guardat de les Comes de Rubió està situat a la vall de Siarb, al peu del massís de l’Orri, a 1.956 m d’altitud, dins del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP). Es tracta d’una antiga casa forestal propietat de la Generalitat de Catalunya, construïda als anys 30 del segle passat, que posteriorment, als anys 90 va ser habilitada com a refugi guardat. Actualment la seva gestió està adscrita al PNAP i la seva explotació com a refugi es realitza mitjançant una concessió administrativa a dos particulars.
 
Un dels principals problemes que calia resoldre en aquest refugi és la dotació d’energia elèctrica, la qual fins ara s’obtenia mitjançant un grup electrogen, amb el conseqüent cost econòmic i ambiental que suposa, sobretot de fums i soroll en un entorn tranquil i ben conservat. És per aquest motiu que aquest estiu, el mateix Departament, en el marc de la millora de l’estat dels equipaments destinats als visitants del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ha finançat la realització d’un nou sistema d’energia fotovoltaica per dotar d’electricitat de forma neta i renovable aquest refugi.
 
Aquesta instal·lació consta d’una estructura externa de ferro galvanitzat amb 18 plaques solars de 230W i 24V de silici policristal·lí, rodejades d’una tanca de protecció i situats a 30 m del refugi, en un indret de baix impacte paisatgístic. La instal·lació també consta d’un regulador de càrrega, un inversor d’ona sinusoïdal, un carregador de bateries i bateries solars. En total genera una potència de 16.000W, suficients pels 13.859 W previstos de consum intern. L’obra ha estat executada per l’empresa Damià Solar i ha suposat una inversió de 51.987,65 €.
 
 
 
foto recurs
foto recurs
L’activitat que es desenvolupa al Refugi de les Comes de Rubió és la pròpia d’un refugi d’alta muntanya, on els excursionistes poden sopar, dormir i esmorzar, per tal de realitzar les activitats que corresponen a l’alta muntanya com el senderisme, BTT, rutes a cavall, esquí de muntanya, raquetes de neu, bolets, etc. També ofereix servei d’informació de visitants, bar, menjars i WC. En total disposa de 50 places i és accessible en vehicle 4x4 des del poble de Rubió. Es tracta d’un indret molt adient pel turisme familiar, amb prats subalpins rodejats de bosc de pi negre, una àrea d’esbarjo, un rierol, i diferents itineraris senyalitzats pel PNAP.
 
Tot i que l’estat de conservació del refugi és correcte, presenta una sèrie de mancances importants que en dificulten la seva explotació. És per aquest motiu que l’any 2010, amb el finançament de l’Obra Social de ”la Caixa”, es va dur a terme una primera millora ambiental mitjançant la instal·lació d’un nou sistema de sanejament d’aigües mitjançant un reactor biològic.