• Durant la desena setmana de vaga, un 5,05% dels bombers no afectats pels serveis mínims han exercit el dret de vaga
  • Acumulat, des de l’inici de la vaga, significa un 5,19% dels bombers que podien exercir el dret a vaga
  • Durant aquesta setmana s’ha tornat a produir una situació de sobre mínims en diversos parcs que ha permès que una part del col·lectiu de bombers poguessin exercir el dret de vaga
Durant la desena setmana de vaga, fins diumenge 31 d’agost, un 5,05% dels bombers del Cos de Bombers de la Generalitat que han tingut possibilitat d’exercir el dret a vaga l’han exercit. Acumulada des del principi de la vaga, el passat 22 de juny, aquesta xifra significa un 5,19%.
 
Cal recordar que aquest percentatge es computa tenint en compte els sobre mínims en diversos parcs de bombers, és a dir, parcs amb bombers de guàrdia que excedeixen als mínims fixats, els quals poden exercir sense cap limitació el dret de vaga.
 
 
Dia
Mínims parcs
Sobre mínims
(amb opció a vaga)
Bombers en vaga
%
TOTAL
Bombers guàrdia
 25 d’agost
328
19
1
5,27%
347
 26 d’agost
328
41
1
2,44%
369
 27 d’agost
328
15
0
0%
343
 28 d’agost
328
10
1
10%
338
 29 d’agost
328
13
0
0%
341
 30 d’agost
328
0
0
0%
328
 31 d’agost
328
1
2
(*)
329
Total setmanal
 
99
5
5,05%
 
 
 
 
 
 
 
ACUMULAT
(des d’inici vaga)
 
2.026
105
5,19%
 
 
 
 
(*) El dia 31 d’agost, si bé en el total de Catalunya hi havia una situació d’un sobre mínim, dos bombers de la Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre i de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord sí es van acollir al dret de vaga atès que a les seves Regions hi havia situació de sobre mínims.
 
 
Així mateix, els Bombers de la Generalitat de Catalunya han continuat complint amb els mínims corresponents a cada parc, regulats per la circular de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) de 6 de febrer de 2013, que actualitzava la circular anterior de 2010.