Direcció General de Comunicació

Altres acords del Govern

query_builder   9 setembre 2014 14:11

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern aprova la marca Protecció Civil de la Generalitat per establir-ne una imatge pròpia i diferenciada  
 
El Govern ha aprovat la marca Protecció Civil de la Generalitat davant la necessitat d’establir una imatge pròpia i diferenciada que identifiqui tots els serveis de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, coherent amb la resta de marques dels cossos d’emergències del Govern.
 
L’àmplia dispersió i variabilitat que els serveis de protecció civil tenen arreu del territori, especialment el voluntariat, feia necessari establir una identificació (símbol i logotip) que permetés identificar i reconèixer fàcilment els efectius del personal tècnic de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. De fet, un cop aprovada i aplicada la marca, el personal disposarà de vestuari amb identificació pròpia. S’identificaran també els mitjans propis de la Direcció General de Protecció Civil, com vehicles o altres recursos.
 
La identitat corporativa és fonamental en la configuració del prestigi d’una institució, perquè contribueix a definir-ne el caràcter i l’estil, i a projectar-la a fora. A partir d’ara, la marca Protecció Civil es registrarà al Programa d’identificació visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya, que és el manual que conté les normes gràfiques de senyalització i identificació visual de totes les administracions, organismes i entitats del Govern.
 
L’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou la regulació, planificació i execució de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, així com la direcció i coordinació dels serveis de protecció civil. Això inclou, per exemple, les funcions de planificació dels mecanismes de prevenció i gestió d’emergències com són els plans de la Generalitat (INUNCAT, INFOCAT, NEUCAT...) i la seva execució operativa.
 
El Govern dissol la societat FGC Mobilitat
 
El Govern ha aprovat avui la dissolució d’FGC Mobilitat, societat anònima unipersonal, en el marc del procés de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic de l’Administració de la Generalitat. FGC Mobilitat tenia com a objectiu principal la prestació de serveis de transport de viatgers i de mercaderies per ferrocarril. El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va acordar el 25 de març passat la dissolució i liquidació d’FGC Mobilitat, en considerar que el seu objectiu pot ser assumit directament pel soci únic i per alguna de les societats en què participa. Avui el Consell Executiu ha acordat autoritzar aquesta dissolució i autoritzar el Departament de Territori i Sostenibilitat i FGC a dur a terme les actuacions necessàries per fer-la efectiva.