Direcció General de Comunicació

El Govern impulsa un nou marc català de representativitat de les organitzacions professionals agràries

query_builder   9 setembre 2014 14:12

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa un nou marc català de representativitat de les organitzacions professionals agràries

 
  • El Consell Executiu ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries
 
  • La futura llei permetrà simplificar l’estructura administrativa del model actual, amb el consegüent estalvi econòmic
 
El Govern ha aprovat avui la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries que pretén establir un nou model català que substitueixi l’actual, basat en les cambres agràries, que ha quedat obsolet. La iniciativa legislativa permetrà simplificar l’estructura administrativa, amb el corresponent estalvi econòmic, i unificar la normativa en un sol text.
 
En el marc del procés de simplificació administrativa, la Llei de cambres agràries, de 1993, va significar la supressió de les 887 cambres agràries locals que existien a Catalunya, i va deixar vigents les quatre cambres provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Unes institucions que han esdevingut obsoletes, mancades de funcions administratives i de consulta. Davant d’això, i en compliment d’un mandat del Parlament de Catalunya, el Govern ha impulsat la tramitació de la futura llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries, que permetrà extingir les quatre cambres provincials i destinar el seu patrimoni i el mitjans personals a altres tasques d’interès general agrari, amb el consegüent estalvi pressupostari.
 
El nou model simplificarà el procediment electoral, ja que s’establirà un sistema de representativitat per candidatures i no per cambra agrària. Hi haurà una única circumscripció electoral, amb una sola junta electoral. Així mateix, es reduirà el nombre de meses electorals, en fixar un mínim de 20 electors per municipis per a constituir-ne.
 
L’aprovació de la llei suposarà un pas endavant en la simplificació administrativa que impulsa el Govern de la Generalitat, ja que permetrà disposar d’un únic text que regularà tant la representativitat, com tots els aspectes relacionats amb el procediment electoral (cens electoral, administració electoral, candidatures, règim de recursos, vot per correu, règim de les campanyes electorals, comptabilitat electoral i despeses electorals).
 
Amb la futura llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries quedarà derogada la Llei 17/1993, de cambres agràries, i el Decret 242/1994, que regula el règim electoral general de les cambres agràries.