Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del SOC, que implica administracions i agents socials i territorials en la lluita contra l'atur

query_builder   9 setembre 2014 21:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del SOC, que implica administracions i agents socials i territorials en la lluita contra l'atur


  • La iniciativa legislativa pretén implicar totes les administracions i tots els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i cooperar en les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur  
 
  • El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya sota el paraigua del SOC, que serà l'organisme públic que coordinarà tots els serveis ocupacionals de Catalunya
 
  • L'objectiu és respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris, garantint una cartera de serveis que inclogui orientació, formació i intermediació

El Govern ha aprovat el Projecte de llei del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), a través del qual l'Executiu vol respondre amb eficiència i flexibilitat a les necessitats de persones, empreses, sectors i territoris en matèria d'orientació, formació i intermediació, prioritzant sempre aquells col·lectius que requereixin l'atenció prioritària de les polítiques públiques. La nova llei persegueix implicar totes les administracions i els agents socials i territorials per millorar, optimitzar i coordinar les polítiques de creació d'ocupació i lluita contra l'atur, dos eixos prioritaris en l'acció del Govern. El text potencia l'atenció personalitzada, territorialitza les actuacions i ordena el sistema d'ocupació de Catalunya que, sota el paraigua del SOC, ha de contribuir al ple desenvolupament del dret a l’ocupació, estable i de qualitat, i afavorir la cohesió social i territorial.
 
Els canvis profunds que han experimentat els mercats de treball fan necessari afrontar-los des de la direcció de les administracions públiques, però amb la màxima implicació dels agents socials. És en aquest sentit que la nova llei prioritza els criteris de proximitat i estableix la concertació social territorial, que el Servei d'Ocupació de Catalunya ha de promoure i coordinar amb l'ajut de les administracions locals i amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.
 
Així, el Projecte de llei regula i adapta l’estructura del SOC a la nova realitat i el converteix en el centre de governança del nou sistema d'ocupació i l'organisme públic de referència per a tots els serveis ocupacionals de Catalunya. La xarxa d’oficines que ja té arreu del territori ha de permetre incorporar les diferents realitats i necessitats territorials a l'hora de definir les polítiques d'ocupació amb l'objectiu d'avançar cap a una economia generadora d'ocupació i de cohesió social i territorial. 
 

Els eixos de la llei

La llei, que s’estructura en 41 articles, 1 disposició addicional, 1 de derogatòria i 2 de finals, es divideix en quatre capítols: el primer conté les disposicions generals; el segon regula el sistema d’ocupació de Catalunya; el tercer regula el Servei d’Ocupació de Catalunya, i, el quart, el règim sancionador, la normativa aplicable i la competència sancionadora del SOC.

Els objectius del text són els següents:
 
  • Definir i ordenar el sistema d'ocupació de Catalunya com el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació a través del qual es garanteixi un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els recursos ocupacionals que operen a Catalunya.
 
  • Assolir l’eficiència del SOC, mantenir-ne el caràcter públic i autònom i establir-lo com el centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya.  
 
  • Atendre les persones d’una manera individualitzada i definir i desplegar progressivament una carta de serveis del sistema d’ocupació de Catalunya, com a instrument per oferir a la ciutadania els serveis per a la millora de l’ocupabilitat en tots els àmbits de les polítiques d’ocupació. 
 
  • Regular l’àmbit de concertació territorial per definir les estratègies de desenvolupament territorial orientades a resultats, aprofitant al màxim les potencialitats dels territoris de Catalunya, potenciant la cooperació entre els diversos àmbits de l’Administració pública, fent ús dels recursos existents amb eficiència i amb criteris de qualitat.
 
  • Establir un sistema d’informació comú a tot el sistema per a una gestió integrada de tots els serveis de la carta de serveis i un funcionament coordinat i eficient, de manera que els diversos components del sistema comparteixin metodologies i instruments de treball. I, consensuar amb els agents socials, els ens locals i la resta d’entitats del sistema d’ocupació de Catalunya la definició del nou model de relació contractual.


Amb aquest nou projecte legislatiu, el Govern dóna compliment a l’Acord de Govern de la X legislatura, al Pla de Govern 2013-2016 i a l’Acord Estratègic 2013-2016. S’emmarca, a més, en els nous requeriments de la Unió Europea (UE), que demanen la redefinició del paper dels serveis públics d’ocupació per convertir-los en proveïdors de serveis més àgils i moderns, orientats a les persones, a les empreses i als territoris perquè puguin oferir solucions d’ocupació actives.
 
L’article 152 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència de la Generalitat per a la promoció de l’activitat econòmica a Catalunya i la competència compartida sobre l’ordenació de l’activitat econòmica a Catalunya. Així mateix, en l’article 170 reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones demandants d’ocupació i dels treballadors i treballadores en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals a Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències de col·locació amb seu a Catalunya i la potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de les seves competències.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia