A l’espera dels resultats de les anàlisis ambientals en possibles instal·lacions de risc a la zona on resideixen els casos
L’Agència de Salut Pública de Catalunya conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell investiguen l’origen de 22 casos de legionel·losis que s’han notificat durant els darrers dies al municipi de Sabadell. Totes les persones han iniciat la simptomatologia entre el dia 5 i el 14 de setembre. Els afectats són 12 homes i 10 dones amb edats compreses entre els 45 i els 94 anys. Dos dels pacients, ambdós amb factors de risc predisposants i patologia de base prèvia important, han mort. Disset pacients continuen ingressats a planta a l’Hospital Parc Taulí (12), l’Hospital General de Catalunya (3) i a la Clínica del Vallès (2) i els altres 3 han estat donats d’alta.
 
Atesa la concentració dels casos en una mateixa àrea i l’inici de símptomes propers en el temps, tot fa pensar que es tracta d’un brot comunitari actiu de legionel·losi amb una font de contagi propera als domicilis o als llocs freqüentats a Sabadell pels casos.
 
Tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental s’han iniciat el mateix dia que s’han notificat els casos, així com la recollida d’informació clínica i l’epidemiològica necessària per delimitar les exposicions ambientals considerades de risc. D’acord amb la informació obtinguda, s’han dut a terme les corresponents inspeccions i recollida de mostres per a la pràctica de les analítiques, que permetin orientar l’origen del brot. Un cop recollides les mostres de tots els circuits sospitosos d’estar implicats, s’està procedint a la neteja i desinfecció de xoc dels mateixos.
 
 
Informació útil per als ciutadans
 
- La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.

- La legionel·losi no es transmet de persona a persona.

- Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.

- Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.

- Es poden ingerir els aliments rentats amb aigua.