L’Agència de Salut Pública de Catalunya continua la investigació dels pacients diagnosticats de legionel·losi declarats durant aquesta setmana a Sabadell
Tal com s’està informant diàriament, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell continuen la investigació del brot de legionel·losi que s’ha produït durant els darrers dies al municipi de Sabadell. En les darreres 24 hores, no s’ha notificat cap cas nou, amb la qual cosa són 31 el total de persones afectades fins el moment. No es pot descartar, a data d’avui, que puguin aparèixer més afectats en els propers dies atès que el període d’incubació de la malaltia és de deu dies com a màxim.

Per tan,t el total d’altes és de 7 i la resta, 20 pacients, romanen ingressats (16 a Parc Taulí, 2 a l´Hospital General de Catalunya i 2 a la Clínica del Vallès). El total de pacients ingressats tenen edats compreses entre els 45 i els 91 anys i es tracta de pacients amb factors de risc predisposants o patologia de base prèvia greu o molt greu.

Des de l’ASPCAT es continua amb la investigació del brot i s’han reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d’investigació ambiental, mentre es resta a l’espera dels resultats de les analítiques practicades a les instal·lacions amb possible implicació.

Informació útil per als ciutadans:
  • La legionel·losi es transmet per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols.
  • La legionel·losi no es transmet de persona a persona.
  • Es pot beure sense cap perill l’aigua d’abastament públic, tant dels domicilis particulars com de les fonts públiques.
  • Es pot fer servir l’aigua d’abastament públic per a la higiene personal i per cuinar.