Cranc de Riu
Un cranc de riu autòcton
Ha signat un acord que també inclou la difusió de la vegetació autòctona de la conca de Tremp i la recerca sobre la preservació i millora dels recursos genètics d’espècies autòctones de la zona
 
 
El conseller delegat de Forestal Catalana, SA, Josep Escorihuela, l’alcalde de Tremp, Victor Orrit, i la responsable de la Unitat de Producció Hidràulica Ebre-Pirineus d’Endesa, María Ordóñez, han signat una addenda en relació amb el conveni de col·laboració per a la instal·lació d’un centre per a la protecció i conservació de les poblacions de cranc autòcton i la difusió de la vegetació de la Conca de Tremp.
 
Endesa va cedir uns terrenys de la seva propietat, propers al canal de Gavet dins el municipi de Tremp, on es localitza una de les reserves més importants de cranc autòcton de Catalunya. Els exemplars d’aquesta espècie autòctona  seran gestionats per Forestal Catalana, SA, l’empresa pública adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
Aquest conveni oferirà a Forestal Catalana, SA, l’oportunitat d’instal·lar en els terrenys d’Endesa els horts llavorers que produiran llavor a gran escala per repoblar o plantar arbres. La finalitat d’aquest viver és obtenir altres arbres de qualitat d’acord amb la selecció genètica de les espècies autòctones de Catalunya. Principalment, es tractarà de les espècies següents: noguer, cirerer, freixe i avellaner.
 
 
El cranc de riu autòcton
 
El cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) és una espècie amb un elevat valor ecològic dels ecosistemes fluvials, i serveix com a indicador del bon estat de les aigües continentals. Durant els darrers 30 anys, ha desaparegut de la majoria dels rius i rierols de Catalunya, on era una espècie abundant. La situació actual és de molt poques i petites subpoblacions supervivents que representen menys de l’1% de la seva distribució original, cosa que fa que es trobi en perill d’extinció.

1  

Fitxers adjunts

Cranc de riu autòcton

Cranc de riu autòcton
JPG | 120