·         El treball conjunt entre ambdós departaments possibilitarà que el sistema patrimonial del país esdevingui generador de recursos pedagògics de qualitat
 
·         Dues de les primeres accions fruit d’aquesta col·laboració són el programa Apadrinem el nostre patrimoni i el web Patrimoni Educació
 
 
La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, han signat avui un acord marc de col·laboració entre els departaments que encapçalen per potenciar la utilització pedagògica del patrimoni i l’accés i l’ús per part de la comunitat educativa.
 
La col·laboració entre ambdós departaments possibilitarà que el sistema de museus, col·leccions, monuments, conjunts històrics, zones arqueològiques i paleontològiques visitables, arxius i altres equipaments patrimonials del país esdevinguin generadors de recursos pedagògics de qualitat. El treball  conjunt entre els dos departaments permetrà el desplegament de sinèrgies i l'alineament de programes i dotarà les accions i projectes de més coherència, projecció, visibilitat i eficiència. L’acord té voluntat de permanència i vehicularà una visió de país, més enllà dels projectes puntuals.
 
 
Accions destacades
Dues de les primeres accions fruit d’aquest acord són el programa Apadrinem el nostre patrimoni i el projecte web Patrimoni Educació.
 
El projecte Apadrinem el nostre patrimoni es basa en la idea de l'adopció d'un element patrimonial per part d'un centre educatiu i té com a finalitat fomentar el coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar.
 
El curs 2013-2014, un total de 21 centres educatius, assessorats per 13 Centres de Recursos Pedagògics (CRP), han participat de forma experimental en el programa Apadrinem el nostre patrimoni. Aquest curs participaran en la dinamització del programa 40 CRP i es preveu la participació aproximada de 100 centres educatius de primària i secundària.
 
Per altra banda, el portal Patrimoni Educació oferirà a la comunitat educativa les activitats, serveis i recursos pedagògics dels equipaments patrimonials.
 
Àrees de col·laboració
L’acord marc preveu el desplegament d’actuacions i projectes d’interès comú en les àrees de col·laboració següents:
 
•      Formació del professorat en relació al patrimoni cultural, històric, social i artístic.
•      Adequació de l’oferta  d’activitats educatives per part de les institucions de cultura d’acord amb l’enfocament competencial desenvolupat pel Departament d’Ensenyament.
•      Difusió de les activitats i recursos associats a l’acció pedagògica dels museus.
•      Adequació dels programes adreçats a grups escolars independentment de l’especificitat de les necessitats educatives, i també per famílies.
•      Participació dels equipaments patrimonials en la formació dual per a determinats cicles formatius i la col·laboració amb les escoles de disseny i d’ensenyaments artístics superiors.
•      Intercanvi d’informació i la detecció de noves línies de col·laboració.

2  

Fitxers adjunts

Fotografia de la signatura de l'acord entre la consellera Rigau i el conseller Mascarell

Fotografia de la signatura de l'acord entre la consellera Rigau i el conseller Mascarell
JPG | 3561

Fotografia de la consellera Rigau i el conseller Mascarell

Fotografia de la consellera Rigau i el conseller Mascarell
JPG | 4716