Per qüestions de contenció de la despesa, les obres del nou edifici judicial han estat aturades des del 28 de setembre de 2012
 
Es preveu que les obres durin uns vuit mesos i la posada en marxa de l’edifici es calcula per a després de l’estiu de l’any que ve
 
 
Gràcies a l’esforç pressupostari del Departament de Justícia, ahir es van reprendre les obres del nou edifici judicial de Balaguer, després d’haver estat aturades des del 28 de setembre de 2012. La durada d’aquestes obres es preveu que sigui de vuit mesos, aproximadament.
 
Amb una inversió de més de cinc milions d’euros, el nou equipament, que començarà a funcionar després de l’estiu de l’any que ve, disposa de 3.874 metres quadrats d’instal·lacions per a usos judicials. L’edifici, situat al carrer Francesc Borràs, 1-7, acollirà els tres jutjats de primera instància i instrucció existents, que actualment es troben en dos emplaçaments diferents, i encara permetrà futures ampliacions.
 
L’edifici incorpora els criteris tècnics mes moderns pel que fa al disseny de sales tècniques, cablatge, xarxa electrònica, dotació de punts de treball i integració de punts informàtics, i es construeix adaptat a les necessitats de l’actual model d’oficina judicial.  
 
Així mateix, la distribució de les instal·lacions, que diferencia clarament circuits i zones accessibles segons que estiguin destinades al públic, als funcionaris i jutges o als detinguts, persegueix un acostament dels serveis de l’Administració de justícia als usuaris, ja que reserva un espai per a l’atenció al ciutadà. A l’edifici hi haurà també el Registre Civil i les dependències per a la fiscalia, metges forenses, advocats, procuradors, atenció ciutadana, unitat administrativa, arxiu i zona de detinguts.
 
Pel que fa a noves tecnologies, es disposarà d’eines per a la informatització dels registres i del repartiment d’assumptes, de connexió amb diferents bases de dades, així com de videoconferència i enregistrament de judicis i declaracions.
 
El Departament preveu implantar l’oficina judicial a Balaguer en el moment de posar en marxa el nou edifici judicial, cosa que suposarà racionalitzar el sistema de treball de l’Administració de justícia i superar el model que, amb pocs canvis, perviu des del segle XIX.
 
La incorporació de nous mòduls i serveis TIC a la tramitació dels procediments, la fan més àgil i eficaç. L’oficina judicial facilita l’acostament dels usuaris a l’Administració de justícia mitjançant oficines específiques d’atenció al ciutadà, de manera que se simplifica notablement la comunicació amb els òrgans judicials. Aquest nou model d’oficina judicial que es desenvolupa a Catalunya ha donat molt bons resultats als partits on ja s’ha implantat, com ara Girona, Olot i la Seu d’Urgell. El partit judicial de Balaguer, un cop llest l’edifici, podrà servir-se dels sistemes tècnics i organitzatius més avantguardistes de l’Administració de justícia al nostre territori.
 
 
Nova organització judicial
 
La implementació de l’oficina judicial suposa un procés de transformació de l’Administració de justícia a Catalunya. Aquest nou model, orientat a oferir un millor servei públic, es basa en la compactació de funcions en serveis comuns, millora del suport a la funció jurisdiccional, establiment de metodologies de treball, enfortiment de mecanismes de direcció i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre d’altres. Es modifica el model de funcionament dels òrgans judicials des del punt de vista organitzatiu, de recursos humans, TIC i edificis.
 
Amb una major racionalització dels recursos en la nova organització i un ús generalitzat de les TIC, el Departament de Justícia segueix apostant perquè l’Administració de justícia esdevingui més funcional i ofereixi, per tant, un millor servei als professionals implicats i als ciutadans en general.