• El Pla incorpora el factor de vulnerabilitat en l’anàlisi del perill, tenint en compte la població, la mobilitat i l’altitud mitjana geogràfica i no només la freqüència de nevades al territori
 
  • El NEUCAT és un dels deu plans especials de què disposa el Govern de la Generalitat, juntament amb els plans per al sector químic, els incendis forestals, les inundacions o la contaminació d’aigües marines, entre d’altres
 
 
El Consell Executiu ha aprovat avui la revisió del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya, NEUCAT, que incorpora i posa al dia totes les actualitzacions del Pla de Protecció Civil que s’han fet durant els últims anys. Així, amb el nou NEUCAT el Govern millora la planificació en protecció civil i la resposta a les emergències per nevades, minimitzant les possibles afectacions en el funcionament dels serveis bàsics i la mobilitat de la població.
 
Com a principal novetat, el Pla incorpora el factor de vulnerabilitat en l’anàlisi del perill, tenint en compte la població, la mobilitat i l’altitud mitjana geogràfica i no només la freqüència de nevades al territori. D’aquesta manera, s’adapta la previsió i la resposta a cada territori.
 
El NEUCAT defineix 5 grups d’actuació per desenvolupar les diferents actuacions del Pla: el grup logístic, el grup d’intervenció, el grup d’ordre, el grup d’avaluació meteorològica i el grup sanitari. En aquest sentit, el document atribueix noves funcions al grup logístic, que està integrat per l’operatiu de guàrdia de la Direcció General de Protecció Civil, Protecció Civil de RENFE, ADIF, FGC i dels gestors i concessionaris d’autopistes, i els diversos agents implicats en la gestió d’una emergència, com Creu Roja, el Servei Català de Trànsit, els Agents Rurals, els serveis municipals, els gestors d’empreses llevaneu, entre d’altres. Així, el NEUCAT fixa que aquesta unitat s’encarregarà de coordinar les prioritats d’actuació en cas d’activació del Pla, participar en el manteniment de la xarxa viària i organitzar els dispositius necessaris per identificar les possibles mancances assistencials als afectats per la nevada.
 
El Servei Meteorològic de Catalunya és l’organisme que en tot moment farà el seguiment i la vigilància de la situació meteorològica, per indicar les previsions de nevades i la seva evolució. En aquest sentit, el Pla també inclou el nou sistema d’avisos que ha posat en marxa l’organisme, els anomenats Avisos de Situació Meteorològica de Perill, que estan centrats en la perillositat del fenomen i que s’emeten en superar-se uns llindars específics.
 
Finalment, el NEUCAT incorpora també dos plans sectorials. D’una banda, el Pla d’actuació del grup d’avaluació meteorològica, que s’encarregarà de la vigilància ininterrompuda de la situació meteorològica i la informació permanent de les prediccions i la seva possible evolució al Centre d’Emergències de Catalunya, CECAT, un cop iniciat l’episodi de nevades. I, de l’altra, el Pla de sector del Camp de Tarragona, que concreta el NEUCAT als riscos particulars d’aquest territori, com ja fa anys que existeix a la Catalunya central.
 
El NEUCAT és un dels deu plans especials de què disposa el Govern de la Generalitat, juntament amb el PLASEQCAT, per al sector químic; l’INFOCAT, per a incendis forestals; l’INUNCAT, per a inundacions; el TRANSCAT, per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril; l’ALLAUCAT, per a allaus; l’AEROCAT, per a emergències aeronàutiques; el CAMCAT, per a contaminació d’aigües marines; el SISMICAT, per a emergències sísmiques, i el RADCAT, per a risc radiològic.