• Aquesta actualització suposarà, de mitjana, un augment en el total del rebut de l’aigua de 9 cèntims d’euro per família al mes
 
  • El cànon, que es revisa anualment, suposa aproximadament un terç del total de la factura de l’aigua
 
El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat aquest dilluns els pressupostos de l’ACA per a l’any 2015, que preveuen l’actualització del cànon de l’aigua en 1,5%, que entrarà en vigor a partir de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
 
L’actualització del cànon de l’aigua es fa seguint les directrius del Pla Econòmic i Financer (2014-2018) de l’Agència, aprovat a l’octubre de 2013 amb l’objectiu de poder seguir donant compliment al principi de recuperació de tots els costos dels serveis vinculats al cicle de l’aigua i superar la situació d’endeutament de l’empresa pública. Sobre aquest darrer aspecte, cal remarcar que l’Agència ha reduit en més de 420 milions d’euros el seu endeutament entre finals de 2010 i mitjans de 2014.
 
El cànon de l’aigua, que suposa aproximadament un terç del rebut final de l’aigua, s’actualitza anualment, atès que la seva vigència es refereix a l’exercici pressupostari i per això tota modificació s’ha d’incloure en els pressupostos. La revisió d’aquest tribut, que afectarà per igual a tots els usuraris ja que es manté la seva estructura vigent fins al moment, suposarà un augment final en el rebut de l’aigua quantificat, de mitjana, en 9 cèntims d’euro mensuals per família respecte el rebut actual.
 
No obstant això, no es veuran afectats per aquesta actualització els usuaris de la tarifa social, que no se’ls modifica respecte de la fixada per a l’any 2014, ja que roman congelada des del seu establiment al 2011.
 
Les entitats subministradores, obligades a facturar i incorporar la repercussió del cànon de l’aigua a les seves factures tampoc es veuran afectades per aquesta modificació, doncs la normativa vigent ja preveu la revisió anual dels valors del tribut.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 151