• Aquest curs de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament de Governació s’ha organitzat juntament amb el Parlament de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
  • Durant els mesos d’octubre i novembre una trentena de professionals de l’Administració de la Generalitat rebran formació pràctica sobre la tècnica legislativa i l’aprofundiment en la millora de la qualitat de les lleis.
  • S’han planificat dues noves edicions dins l’oferta formativa de l’any 2015 per poder atendre l’alta demanda de sol·licituds.
El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig Roig, durant la sessió inaugural del curs
La segona edició del Curs sobre l’elaboració de les lleis a Catalunya s’ha inaugurat avui amb la presència del director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig Roig, que ha recordat que un dels objectius del Pla de Govern és impulsar mesures relacionades amb el bon govern. En aquest sentit, ha subratllat que “la qualitat legislativa està estretament vinculada al concepte de bona governança i bona administració” i és per aquest motiu que la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha ideat aquest curs “conscients de la importància d’aquesta matèria”.
 
Organitzat juntament amb el Parlament de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), el Curs ofereix formació tècnica i pràctica i s’adreça als empleats públics que redacten o col·laboren en la preparació dels avantprojectes de llei.
 
Impartit per experts formadors de l’Administració de la Generalitat i per lletrats i lingüistes del Parlament de Catalunya, aquest curs està distribuït en tres blocs temàtics que comprenen, en primer lloc, el procediment d’elaboració dels avantprojectes de llei i la seva tramitació parlamentària; en segon lloc, els aspectes jurídics de la tècnica legislativa, i, a l’últim, els aspectes lingüístics de la tècnica legislativa.
 
Com a clausura del curs, els alumnes assistiran a finals de novembre a una sessió plenària del Parlament, on podran presenciar el debat de totalitat d’un projecte de llei i tindran l’oportunitat d’assistir a la resta de tràmits per fer un seguiment real de la tramitació que se segueix fins a l’aprovació definitiva de la llei.
 
Formació per aprofundir en la millora de les lleis
 
L’èxit de la primera edició sobre l’elaboració de les lleis, que va tenir lloc els mesos de maig i juny, ha portat a la Direcció de Relacions i amb el Parlament a organitzar aquesta segona edició, amb un contingut més ampli i amb més hores de durada, i a programar per al 2015 dues noves edicions.  
 
Cal recordar que la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament, juntament amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la cambra catalana, també imparteix cada any dos cursos sobre les relacions entre el Govern i el Parlament amb un enfocament pràctic: el Curs sobre la tramitació d'iniciatives parlamentàries i el Curs d'elaboració i correcció de textos parlamentaris.
 
El Curs sobre la tramitació d'iniciatives parlamentàries, del qual enguany s’ha fet la catorzena edició, permet aprofundir en els coneixements teòrics i la pràctica de la tramitació de les iniciatives parlamentàries, així com conèixer l'estructura i el funcionament intern del Parlament i la seva funció d'impuls i control de l'acció política i de govern. En el cas del Curs d'elaboració i correcció de textos parlamentaris, ja s’han fet cinc edicions, i consisteix en una activitat formativa transversal que té per objectiu perfeccionar les tècniques de construcció d'aquests tipus d'escrits i també dels informes de compliment de mocions i resolucions. Tots dos cursos finalitzen també amb l'assistència a una sessió plenària del Parlament.

1  

Fitxers adjunts

El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig Roig, durant la sessió inaugural del curs

El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig Roig, durant la sessió inaugural del curs
JPG | 3304