• Els treballs permetran formar una via de dos carrils per sentit en una longitud d’uns 1,5 quilòmetres, amb un pressupost de 2,5 MEUR
  •  L’obra tindrà una durada prevista de set mesos
Ronda Manresa C-55
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat avui els treballs previs de topografia, senyalització i implantació de l’eixamplament de la  C-55, una obra que permetrà formar una via de dos carrils per sentit en el tram d’1,5 quilòmetres de longitud de la ronda de Manresa que no estava desdoblat. Els treballs, amb un pressupost de 2,5 MEUR, tindran un termini d’execució de set mesos.
Aquesta actuació suposarà la finalització del desdoblament de la ronda de Manresa i la millora de la seva seguretat, la capacitat i el nivell de servei.
 
El tram que ara s’eixamplarà discorre entre l’enllaç de Bufalvent i el nus del Guix, alhora que també es completarà l’actual enllaç de Manresa - est (o enllaç de Viladordis). En concret, les obres consistiran en:
 
·         Eixamplament de la calçada en una longitud d’1,5 quilòmetres: Quedaran formades dues calçades de 7 metres d’amplada cadascuna, de dos carrils, separades per una mitjana d’1,2 metres d’amplada amb barrera de formigó. Els vorals tindran una amplada d’1,5 metres. En el tram més proper al nus del Guix, que ja compta amb quatre carrils, se substituirà la doble línia de separació de sentits per una barrera  central de formigó.
 
·         Estructures: Les obres comportaran el perllongament de dos passos inferiors per mitjà de marcs de formigó armat.
 
·         Millora de l’enllaç Manresa – est: L’actual enllaç es completarà per mitjà de la construcció del ramal d’entrada a la ronda en sentit Barcelona.  Aquest ramal tindrà una amplada de 4 metres, voral interior d’1 metre i 1,5 metres de voral exterior.
 
·         Treballs complementaris: Corresponen al desviament dels serveis afectats (abastament i sanejament d’aigua, reg, línies elèctriques i telefòniques, entre d’altres); el sistema de drenatge, la senyalització vertical i horitzontal i els elements d’abalisament.
 
L’obra comportarà restriccions al trànsit a partir de l’última setmana d’aquest mes. Primer, es desplaçarà el pas de vehicles cap al costat est de la calçada, i s’afectarà parcialment el carril lent de la carretera entre l’enllaç de Viladordis i l’enllaç de Bufalvent. En una fase posterior, el trànsit es desplaçarà cap al costat oest i s’afectarà aquest tercer carril completament.
 
Pla de mobilitat al Bages
 
La C-55 és una peça clau en la mobilitat interna del Bages i al seu pas per Manresa, on la via està parcialment desdoblada, registra una elevada intensitat de trànsit, de l’ordre 25.000 vehicles diaris. El Departament de Territori i Sostenibilitat va dur a terme obres de millora de la seguretat viària en aquesta via l’any passat, amb la col·locació de barrera de formigó central a la zona de l'enllaç de Sant Pau i la redistribució de carrils a l’entorn de Castellbell i el Vilar.
 
L’obra que ara s’inicia pertany a un conjunt de mesures que la Generalitat està desenvolupant per a millorar la xarxa viària del Bages, especialment a l’entorn de Manresa, que sumen una inversió total prevista de 20 MEUR.
 

1  

Imatges

Mapa

Mapa 883

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 317