• Es posen a la venda els immobles situats al Passeig de Gràcia 19, Passeig de Gràcia 105 i Sepúlveda 148-150
  • Els interessats poden presentar les seves ofertes fins al 14 de novembre
  • El preu total de sortida dels dos lots és de 168 milions d’euros, en primera convocatòria
La conselleria d’Economia i Coneixement, a través de la Direcció General del Patrimoni, ha convocat pel pròxim 1 de desembre la venda en subhasta pública a l’alça de tres edificis administratius situats al centre de Barcelona, mitjançant el procediment de presentació d’ofertes en sobre tancat. Tal com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el termini màxim que tenen els interessats per presentar la documentació i abonar el dipòsit de la garantia del 5% de l’import total de cada lot és el proper 14 de novembre per a totes dues subhastes.
 
El mateix dia 1 de desembre se celebraran les dues subhastes, amb mitja hora de diferència, en primera i segona convocatòria. A les 11 hores s’obriran els sobres que licitin per l’edifici situat al Passeig de Gràcia 19, que acull dependències del Departament d’Economia i Coneixement i la Borsa de Barcelona, amb  un usdefruit sobre part de l’immoble fins l’any 2030.
 
Un cop resolta aquesta primera subhasta, a les 11.30 hores, es donarà pas a la segona, on es veuran les ofertes que s’hagin presentat pel lot format per l’edifici del Passeig de Gràcia, 105, conegut com la Torre Muñoz i que acull la Seu del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’edifici situat al carrer Sepúlveda, 148-150, ocupat per la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals. El preu de sortida del primer lot és de 88.984.191,10 euros i el del segon, de 79.371.412,18 euros, tots dos en primera convocatòria, i sumen un total de 168 milions d’euros. L’import de licitació de tots els edificis en segona convocatòria es fixa en 134 milions, un 20% inferior que el de la primera.
 
Subhasta 1:
 
Via
Preu venda 1a convocatòria
Preu venda 2a convocatòria
Lloguer anual (IVA exclòs)
Pg. Gràcia, 19
88.984.291,10
71.187.432,88
694.730,18
 
Subhasta 2:
 
Via
Preu venda 1a convocatòria
Preu venda 2a convocatòria
Lloguer anual (IVA exclòs)
Pg. Gràcia, 105
51.940.526,00
41.552.420,80
1.464.767,28
Sepúlveda, 148-150
27.430.886,18
21.944.708,94
1.338.321,68
Total
79.371.412,18
63.497.129,74
2.803.088,96
 
 
El futur propietari de l’edifici del Passeig de Gràcia 19 haurà de signar un contracte d’arrendament amb la Generalitat per un període màxim de 3 anys, per les plantes ocupades per les dependències administratives del Departament d’Economia i Coneixement. L’adjudicatari de l’altre lot signarà un contracte de lloguer per un màxim de 3 anys per l’edifici del carrer Sepúlveda, i de 20 anys per l’edifici del Passeig de Gràcia, 105.
 
Uns ingressos extraordinaris de 577,6 M per la venda de 37 immobles
La venda dels 3 edificis suposarà un estalvi de 7,1 milions d’euros anuals per a l’administració catalana, en concepte de censos i despeses de manteniment dels immobles (impostos, assegurances, reparacions, etcètera). La subhasta d’aquests edificis forma part del pla de racionalització del patrimoni que el govern ha dissenyat per aconseguir reduir dèficit públic amb l’import íntegre de l’operació i reduir endeutament a través de la redempció dels censos.
 
Des del 2012, la Generalitat ha venut 37 immobles (veure document annex), per un total de 577.637.624 euros. Aquestes operacions han suposat un estalvi de 33,2 milions d’euros anuals en concepte de censos i despeses de manteniment dels immobles.
 

2  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 63

Quadre edificis venuts

Quadre edificis venuts
PDF | 69