un pescador
Els datàfons que faciliten la tramitació dels permisos de pesca han funcionat amb èxit i 9 de les societats de pescadors a zones de muntanya s'hi han acollit
 
El Departament d’Agricultura continua incrementant la seva política per facilitar l’obtenció dels permisos diaris de pesca i també de la llicència
 
 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha adaptat aquesta temporada el sistema d’expedició de permisos de pesca incorporant el cobrament de les taxes mitjançant datàfon. Amb aquesta novetat  es facilita la tramitació a les zones de pesca amb més dificultats d’accessibilitat geogràfica, informàtica i telemàtica.
 
 
La tramitació de permisos per internet funciona des del 2009, i l’expedició dels permisos en paper s’ha regularitzat per tal de donar compliment a la normativa vigent (Llei de pesca continental i Llei de taxes). El Departament d’Agricultura continua incrementant la seva política per facilitar l’obtenció dels permisos diaris de pesca i també de la llicència.
Això és especialment important a zones amb gran demanda per part dels turistes, però amb majors dificultats de comunicació degut a la seva orografia complexa.
 
 
Per tal de poder emetre permisos en paper a zones de muntanya amb dificultats, s’han signat una sèrie d’acords de col·laboració amb les societats de pescadors interessades.
 
El Departament va comunicar la possibilitat d’establir aquests acords de col·laboració a totes les 41 societats de pescadors ubicades en zones de pesca de salmònids (baixa i alta muntanya) i en trams de pesca intensiva. D’aquestes societats, finalment les 9 que ho van demanar van subscriure l’acord de col·laboració i es van distribuir 37 datàfons entre els establiments indicats per aquestes societats.
 
La valoració general per part de les societats de pescadors i els establiments, consultades una a una, és molt positiva ja que han pogut disposar a l’inici de la temporada de pesca d’alta muntanya dels talonaris de permisos i dels datàfons per al cobrament de les taxes.
 
Durant aquesta campanya de pesca no hi ha hagut pràcticament incidències, excepte algun canvi de datàfon, i algun problema puntual de connexió en determinats moments.
 
Les societats que es van acollir a aquesta nova modalitat i on es van distribuir datàfons són: Club de Caça i Pesca Alt Urgell, SPE Alta Ribagorça, AP Cardós-Tírvia, SPE La Guingueta-Espot, SP Llavorsí, APE, APE Vall de Boí, SP La Bonaigua, SPE Ponts i SP Tremp.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agricultura.cat  i twitter.com/agriculturacat.