• L’Executiu català, en línia amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), considera que una xarxa aeroportuària única està poc justificada i no permet la competència efectiva entre els aeroports
  • Encarrega als departaments d’Economia i Coneixement i Territori i Sostenibilitat que avaluïn les possibles conseqüències que la nova regulació pot tenir per a la competitivitat de l’aeroport del Prat i per als interessos econòmics i comercials del territori català
 
El Govern demanarà a la Comissió Europea (CE) que es pronunciï sobre l’adequació del nou model estatal de regulació dels aeroports a la normativa comunitària sectorial i en matèria de competència i ajuts d’Estat. La Llei estatal 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, defineix el règim de gestió de la xarxa d’aeroports i la qualifica com a Servei d’Interès Econòmic General (SIEG).
 
El Govern, en línia amb els informes publicats per la Comissió Nacional dels Mercat i la Competència (CNMC) i l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), considera que aquesta qualificació de xarxa aeroportuària única està poc justificada. A més, creu que es tracta d’un model de regulació monopolístic, centralitzat i basat en subsidis creuats, que impedirà la competència entre els aeroports espanyols i a nivell internacional, i perjudicarà els interessos econòmics i comercials del territori català.
 
Per tot això, ha encarregat als departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Economia i Coneixement, competents en les matèries aeroportuària i de regulació econòmica i competència respectivament, que duguin a terme els tràmits necessaris davant la Comissió Europea. Al mateix temps, davant el risc que el nou sistema centralitzat pugui perjudicar la competitivitat de l’aeroport del Prat, aquests dos departaments hauran de fer un seguiment del procés per avaluar-ne les possibles conseqüències.
 
D’altra banda, també es donaran a conèixer als possibles accionistes i al nou Consell d’Administració d’Aena les potencialitats de l’aeroport de Barcelona i les estratègies que ha posat en marxa per millorar el seu posicionament competitiu a nivell internacional. En aquest sentit, elaboraran un Pla d’actuació per donar resposta a les qüestions vinculades al desenvolupament aeroportuari que siguin rellevants per al territori.
 
Advertiments de la CNMC i de l’ACCO sobre el risc d’una gestió centralitzada
 
L’informe de la CNMC de 2 de juliol del 2014, ja adverteix a l’Estat que la concentració de la gestió aeroportuària en mans d’una sola empresa, que comportarà un finançament conjunt, l’establiment de preus regulats i l’assegurament d’un retorn positiu a la inversió en infraestructures, fins i tot als aeroports no rendibles, “dificulta l’aprofitament de potencials eficiències econòmiques”.
 
El text especifica que el model impedeix als aeroports dur a terme estratègies individuals, per exemple, en la qualitat del servei o establint noves rutes, que els permetin millorar el seu posicionament competitiu davant la resta d’aeroports de l’Estat i del món. Finalment, l’informe assenyala que la qualificació de tota la xarxa d’aeroports espanyols com a Servei d’Interès Econòmic General (SIEG) està poc justificada, ja que no és evident que tots ells siguin necessaris per complir la missió de servei públic i, d’aquesta manera, és possible que incompleixi la normativa europea d’ajuts d’Estat, fet que debilita de forma considerable el model proposat pel Govern central.
 
L’Autoritat Catalana de la Competència també es va pronunciar en aquest sentit el 22 de juliol passat defensant que una gestió descentralitzada dels aeroports és la garantia d’una major competència i facilita l’adopció d’estratègies comercials diferents per satisfer les necessitats del mercat i del territori.