Direcció General de Comunicació

Altres acords del Govern

query_builder   28 octubre 2014 15:01

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
800.000 euros per remodelar l’Hospital de la Vall d’Aran
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret d’ampliació dels mitjans transferits pel Govern de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran en matèria de sanitat, que preveu una aportació de 800.000 euros per remodelar l’Espitau Val d’Aran. El ple de la Comissió Govern de la Generalitat-Conselh Generau d’Aran ja havia aprovat ampliar els mitjans econòmics transferits en matèria de sanitat el 28 de juliol passat.
 
Els 800.000 euros s’invertiran en resoldre les deficiències de tipus funcional, de dimensionat i d’obsolescència que pateix el centre hospitalari, tenint en compte l’antiguitat de les instal·lacions i els canvis que s’han produït en els models assistencials des de la seva obertura. Així, la reforma incidirà principalment  en l’àrea intervencionista i, en particular, en el bloc quirúrgic i l’àrea d’endoscòpies, que es dotarà d’un segon quiròfan, necessari per atendre possibles urgències, cesàries i altres contingències. La intervenció també se centrarà a millorar l’àrea de cirurgia major ambulatòria i el bloc obstètric, a banda d’altres actuacions menors.
 
En virtut del Decret 354/2001, que transfereix al Conselh les competències en matèria de sanitat, correspon a aquesta institució la gestió i l’atenció hospitalàries d’aguts i l’atenció primària de la salut, així com l’Espitau Val d’Aran. L’aportació, que no s’incorpora a la valoració econòmica dels mitjans transferits, va a càrrec del Servei Català de la Salut, que haurà d’aprovar el projecte de remodelació que li presentarà el Conselh Generau d’Aran.
 
Decret per convertir 20 places de l’escala tècnica tributària a l’escala d’inspecció
 
El Govern ha aprovat un decret que revoca l’acord del novembre del 2010, que aprovava l’oferta parcial d’ocupació pública de 20 places de l’escala tècnica tributària, per poder-les convertir en places de l’escala d’inspecció tributària i oferir-les en la propera convocatòria d’oposicions per promoció interna. Totes dues escales queden circumscrites dins del cos superior d’inspecció i tècnica tributària de la Generalitat de Catalunya.
 
L’oferta d’ocupació ara suprimida no es va arribar a convocar perquè el febrer de 2011 va quedar suspesa, en el marc de les mesures d’austeritat i racionalització de l’Administració derivades del context econòmic i pressupostari, i, per tant, aquestes places continuen vacants. En les properes setmanes, un cop estigui resolta la nova consignació de les places, el Govern publicarà la convocatòria corresponent d’oposicions per promoció interna de l’escala d’inspecció tributària del cos superior.
 
D’aquesta manera, el Govern dóna compliment a la Llei de pressupostos de la Generalitat  per al 2014, que preveu la promoció professional dels funcionaris públics, mitjançant convocatòries excepcionals de processos selectius de promoció interna per a l’accés a determinats cossos, entre aquests el d’inspectors tributaris.
 
Decret de regulació de la presentació de determinades begudes en ampolla de vidre
 
El Consell Executiu ha aprovat el decret que determina les condicions per comercialitzar i exportar determinades begudes en ampolla de vidre i amb el tancament del tipus “vi escumós”, regulat per la normativa europea. L’acord, consensuat amb el sector, pretén donar resposta a la petició d’adaptar la presentació determinades begudes a les demandes del mercat.
 
Així, en aplicació de la reglamentació comunitària, el decret autoritza a comercialitzar o exportar amb aquest tipus d’ampolla i tancament els vins escumosos gasificats, els d’agulla, els d’agulla gasificats i els productes vitivinícoles aromatitzats que incloguin vi escumós en la seva composició, embotellats a Catalunya. Aquesta autorització també s’aplica a altres productes, com poden ser els parcialment desalcoholitzats o els desalcoholitzats. El decret també regula les condicions a tenir en compte en l’etiquetatge i la publicitat.
 
Conveni amb el Govern d’Andorra per conèixer l’estat de l’ús social del català al Principat
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra que ha de permetre dur a terme una enquesta sobre l’ús social de la llengua catalana al Principat. El conveni respon a la voluntat d’estendre l’Enquesta d’Usos Lingüística a tots els territoris de parla catalana, amb l’objectiu de disposar d’informació global de la situació de la llengua.
 
El conveni estableix els termes de la cooperació metodològica, l’intercanvi d’informació i els acords tècnics necessaris entre els dos governs per realitzar el treball i garantir la màxima comparabilitat amb els resultats d’enquestes i estudis anteriors al mateix territori. El Ministeri de Cultura andorrà es farà càrrec de les despeses derivades del treball de camp, el processament i la difusió de les dades, mentre que la Direcció General de Política Lingüística del Govern assumirà amb recursos ordinaris propis les tasques d’assessorament i formació metodològica per a la realització i l’anàlisi de l’enquesta. El termini d’execució del treball de camp serà de tres mesos i el del lliurament dels resultats principals, de sis. El procés haurà d’estar acabat abans del 30 de novembre de 2015.
 
L’Enquesta d’Usos Lingüístics es realitza cada cinc anys al conjunt del territori de Catalunya. Recentment es va signar un conveni per fer-la extensiva també a l’Alguer, territori que l’any 2004 ja va realitzar un treball sociolingüístic similar, amb el suport del Govern de la Generalitat.
 
Concessió definitiva de ràdio municipal a l’Ajuntament de Capellades
 
El Govern ha aprovat atorgar a l’Ajuntament de Capellades la concessió definitiva per a l’emissora de ràdio municipal. La concessió es produeix després que l’emissora hagi obtingut l’autorització de posada en servei per part de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un cop complerts els tràmits administratius i tècnics i superada la inspecció preceptiva. L’Ajuntament de Capellades disposava de la concessió provisional de ràdio municipal des de l’any 1993.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia