Economia i Hisenda

GOVERN

Balanç d'activitat tercer trimestre

L'ICF facilita finançament a 1.209 empreses per un import global de 570 milions d'euros

query_builder   30 octubre 2014 10:05

event_note Nota de premsa

Balanç d'activitat tercer trimestre

L'ICF facilita finançament a 1.209 empreses per un import global de 570 milions d'euros

  • Aquest volum d’inversió suposa un increment del 23% respecte del mateix període de 2013
  • El 96% de les empreses destinatàries d’aquest finançament han estat pimes i autònoms
Durant els 9 primers mesos de l’any, l’Institut Català de Finances ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 1.209 empreses – 96% pimes i autònoms – per un import global de 570,4 milions d’euros, un 23% més que en el mateix període de l’any anterior.
El 66% d’aquest volum d’inversió correspon a finançament per a noves inversions i circulant; i el 33% restant a refinançaments per facilitar la viabilitat de les empreses i la reactivació i creixement de la seva activitat, en el marc de l’actual conjuntura econòmica.
 
En el finançament de noves inversions i/o circulant, destaquen 596 préstecs per a projectes d’internacionalització, innovació i creixement empresarial (269,3 milions d’euros); 41 préstecs a accionistes, per incrementar la capitalització de l’empresa (6,2 milions d’euros); 855 avals a pimes i autònoms per accedir al crèdit bancari (101,2 milions d’euros); i la inversió en bons corporatius d’empreses en el Marf (2,1 milions d’euros). En total, de gener a setembre, el Grup ha formalitzat un total de 1.603 operacions de crèdit (préstecs i/o avals), un 52% més que en el mateix període de 2013.
 
Aquest volum de 570,4 milions d’euros de finançament ha permès la creació i/o manteniment de 45.239 llocs de treball.
 
Pel que fa a l’àmbit territorial, el 78% d’aquest volum d’inversió/finançament ha estat a l’àrea metropolitana de Barcelona (444,7 milions), el 6% a la demarcació de Girona (34,3 milions), el 4% a la demarcació de Lleida i a la Catalunya Central (23,4 i 22,8 milions respectivament), el 3% al Camp de Tarragona (15,1 milions), el 0,5% a les Terres de l’Ebre i a l’Alt Pirineu i Aran (2,7 milions respectivament) i el 4% restant a empreses amb seu a Catalunya que han invertit fora del Principat (24,7 milions).
 
 
Uns alts nivells de solvència i contenció del ràtio de morositat
 
A 30 de setembre, l’ICF presenta uns alts nivells de solvència (28,3%) respecte del coeficient requerit al sector financer (8%), gràcies entre altres mesures, a la reinversió dels beneficis i a una política prudent i rigorosa pel que fa a les dotacions.
 
Durant el tercer trimestre l’entitat financera pública catalana ha reduït la ràtio de morositat fins al 14,5% en front el 15,6% del segon trimestre, lleugerament per sobre de la mitjana del sector (13,25%), si bé cal tenir en compte que la contenció de la ràtio de morositat del sector es deu al traspàs d’actius problemàtics al SAREB. El fons de cobertura del grup s’ha incrementat fins al 68,8%, enfront del 61,2% del segon trimestre i es manté per sobre de la mitjana del sector (59,2%).
 
Pel que fa als resultats, en els primers nou mesos de l’any el grup ICF ha obtingut uns resultats positius de 8,3 milions d’euros abans d’impostos, principalment fruït del rendiment de la seva activitat i l’optimització del seu cost d’endeutament. L’ICF no es finança a través dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, sinó que obté els recursos dels mercats i fa les seves inversions en condicions de mercat, conjuntament amb la resta d’entitats financeres del sector privat.
 
 
Finançament d’inversió i circulant a llarg termini
 
El grup ICF finança inversions i circulant a llarg termini. En aquest sentit, l’entitat disposa de diversos productes i instruments per facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial mitjançant préstecs, avals i la inversió en capital risc. Destaquen les línies de finançament per a la internacionalització, la innovació i la industrialització, línies específiques per a emprenedors, autònoms i comerços, com també per a l’economia social i cooperativa, per a la indústria cultural i per a empreses dels sectors primari i agroalimentari.
 
Recentment ha posat en marxa noves línies de préstecs per rehabilitar i renovar els establiments hotelers de Catalunya, per impulsar projectes d’emprenedoria corporativa i per impulsar el desenvolupament de noves empreses de base científica.
 
Qualsevol empresa amb seu a Catalunya, independentment de la seva dimensió, sector i/o ubicació pot accedir al finançament de l’ICF. I ho pot fer a través de l’aplicatiu “Demana un ICF” al portal web de l’entitat www.icf.cat a través del qual qualsevol empresa, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, pot cursar una sol·licitud de finançament.
 
 
Balanç implantació Pla Estratègic 2011
 
Des de 2011, i coincidint amb la reorientació de la seva activitat, el grup ICF ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 10.608 empreses – el 98% de les quals són pimes i autònoms -, per un import de 2.861,6 milions d’euros. Durant aquest període, l’entitat ha seguit treballant per acostar-se proactivament a les empreses arreu del territori, on disposa d’agents comercials i d’una xarxa de més de 80 entitats que hi actuen com a promotors financers i/o entitats col·laboradores.
 
A dia d’avui, l’ICF compta amb una cartera creditícia de 3.500 milions d’euros i més de 14.000 empreses clients a tot Catalunya que agrupen un total de 273.000 treballadors.
 
En paral·lel, segueix avançant en els processos d’adaptació i homologació de tota l’operativa, procediments i governança, d’acord amb els requeriments dels reguladors financers europeus, per tal de poder operar com a entitat de crèdit en el marc de la Unió Bancària Europea.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 97

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia