Territori

Signatura del conveni i els contractes que asseguren la viabilitat del transport públic de l'àrea de Barcelona

query_builder   11 novembre 2014 09:51

event_note Nota de premsa

Signatura del conveni i els contractes que asseguren la viabilitat del transport públic de l'àrea de Barcelona

  • L’ATM tanca amb les administracions, les empreses de  transport i les entitats financeres el sanejament del sistema de transport, el conveni de finançament i els contractes programa establerts en el Pla Marc 2014-2031
  • Els tres convenis possibiliten el manteniment dels serveis d’autobús, metro, tramvia i ferrocarrils, compromesos greument per la crisi econòmica
TES
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias i el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, després de signar el conveni aquest matí.
El Palau de la Generalitat ha estat l’escenari de la signatura del conveni i contractes que asseguren la viabilitat del transport públic de Barcelona, en l’acte més transcendent per al desenvolupament de la mobilitat a l’àrea de la capital catalana des de la constitució de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el 1997.
 
L’acord de sanejament financer del sistema de transport recull el compromís de les Administracions consorciades –Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona- en el reequilibri econòmic del sistema per garantir un servei essencial per a la ciutadania. Per primera vegada es formalitzen diversos pactes i acords a llarg termini que estableixen les bases per al reequilibri econòmic-financer del sistema de transport i el repagament del seu endeutament.
 
L’entesa inclou també les companyies que operen el transport públic del territori gestionat per l’ATM i les entitats bancàries que fan possible el refinançament del deute del conjunt del sistema, generat els últims anys per la crisi econòmica que ha comportat un canvi d’hàbits de la mobilitat, una potenciació de la tarifació social, unes menors aportacions de l’Administració General de l’Estat i un creixement més alentit dels costos del transport al considerar-se una peça essencial de l’Estat del benestar
 
El pla de reequilibri econòmic-financer del Sistema de transport públic té dues línies de treball diferenciades:
 
- En primer lloc equilibrar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les Administracions, en el període 2014-2016; mitjançant un increment d’aportacions de les Administracions (Conveni de Finançament) i una contenció de la despesa per part dels operadors de transport (Contractes-Programa).
 
- En segon lloc refinançar amb les entitats financeres l’endeutament del sistema del període 2009-2013 i un nou finançament per equilibrar els comptes del sistema en el període 2014-2016 (Contracte de finançament amb les entitats financeres).
 
Conveni de Finançament
 
El Conveni de Finançament signat avui entre el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el vicepresident de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón; i el director general de l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Josep Anton Grau, recull el Pla Quadriennal de finançament 2014-2017 amb el detall de les aportacions de les Administracions consorciades i el Compromís de finançament del sistema de transport fins el 2031 en compliment del que s’estableix en el Pla Marc 2014-2031.
 
L’objectiu del conveni és determinar les aportacions de les Administracions per cobrir les necessitats corrents del sistema de transport en l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’àrea de Barcelona i el servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de transport.
 
Pel que fa a les aportacions de les Administracions cal destacar que per primer cop hi haurà un marc estable a llarg termini (2014-2031) que permetrà fer una gestió del sistema regulant ingressos i costos, on les aportacions de les Administracions consorciades creixen en més de 67 milions d'euros en el període 2014-2017 respecte l’any 2013, un 15% de creixement. A partir de l’any 2017 totes les Administracions s’han compromès a incrementar la seva aportació amb  l’IPC.
 
Quadre resum aportacions Administracions consorciades (a la nota de premsa adjunta).
 
 
Contractes Programa
 
Els Contractes Programa és un dels pilars per equilibrar el sistema de transport. Avui es formalitzen els Contractes Programa entre l’ATM i les empreses de transport TMB, FGC i les empreses de gestió interessada de l’ÀMB.
 
L’objectiu bàsic dels Contractes Programa signats amb les empreses de transport és definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic, a l’objecte de garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat de la ciutadania i millorar el seu nivell d’eficiència.
 
Aquest marc estable suposa reequilibrar el sistema reduint el dèficit a zero en tres anys. El dèficit de l’any 2013 va ser de 181 MEUR, la qual cosa obliga a més d’un increment d’aportacions a una contenció de despesa.
 
Mantenir el cost del sistema constant en termes corrents suposa una reducció del cost corrent i un estalvi en aquelles partides amb capacitat d’actuació per part de l’operador. No depèn de l’empresa de transport l’evolució creixent del cost de l’energia i del combustible, i el seu creixement obliga a l’empresa a ajustar les despeses de manteniment, les inversions de reposició, mantenir la massa salarial ...
 
L’increment de la recaptació i la política de contenció de costos comporten que les necessitats de subvenció per despesa corrent disminueixin en més de 55 MEUR, un 9% respecte l’exercici 2013.
 
L’oferta de transport es mantindrà constant i només es considera l’ampliació d’FGC a Terrassa i Sabadell i la posada en marxa de la L9 a l’Aeroport, que es recull en l’increment de cost del servei dels operadors respectius. Els nous serveis que es posin en marxa en un futur hauran de preveure la seva sostenibilitat a partir de les noves aportacions al sistema que faci l’administració que proposa l’increment de serveis.
 
Contracte de Finançament Sindicat a llarg termini
 
El tercer pilar per equilibrar el sistema de transport és el Contracte de Refinançament i Sanejament financer del sistema de transport entre Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, que és l’instrument financer que utilitza el sistema, i les Entitats financeres, d’un préstec sindicat per cobrir les necessitats reconegudes i diferides del sistema de transport en el període 2009-2013 i les noves necessitats per equilibrar el sistema de transport en el període 2014-2016. Aquest contracte també el signa l’Autoritat del Transport Metropolità per garantir l’aportació del servei del deute durant tot el període del préstec, 2014-2031.
 
 
El contracte de finançament sindicat a llarg termini s’ha subscrit entre Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA en qualitat de prestatària, l’Autoritat del Transport Metropolità en qualitat d’obligada i CaixaBank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Bankia SA, Banco Santander SA, Bankinter SA,  Banc de Sabadell SA i Banco Popular Español SA en qualitat de prestamistes.
 
El préstec sindicat s’ha contractat per un import de 472,3 milions d'euros i per un període de 17 anys, 2014-2031, amb carència de principal fins el 2017 i 15 anys d’amortització.
 
Quadre resum de les aportacions de les entitats financeres:
 
Entitat Prestamista
Import de la participació en el finançament
Percentatge de participació en el finançament
CAIXABANK
258.360.270,68 €
54,70%
BBVA
65.542.393,27 €
13,88%
BANKIA
56.185.893,28 €
11,90%
SANTANDER
31.828.893,27 €
6,74%
BANKINTER
20.922.504,32 €
4,43%
SABADELL
20.000.000,00 €
4,23%
POPULAR
19.444.045,17 €
4,12%
Total
472.284.000,00 €
100,00%
 
                       
 

2  

Fitxers adjunts

Notes de premsa

Notes de premsa
PDF | 169

Foto

Foto
JPG | 1522

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia