Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   11 novembre 2014 17:08

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

Inici de la tramitació de la modificació de la Llei de la Carta municipal de Barcelona
 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de modificació parcial de la Llei de la Carta municipal de Barcelona, el document que institueix el règim especial de la ciutat de Barcelona. L’objectiu és actualitzar la Carta municipal, de 1998, i adaptar-la a les lleis que s'han anat aprovant amb posterioritat i que afecten l'Ajuntament de Barcelona, entre d’altres el mateix Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
Autorització a Avançsa a vendre la seva participació en l'empresa Technical&Racing Composites SL
 
El Govern ha acordat avui autoritzar la venda de la participació de l'empresa de promoció i localització industrial de la Generalitat SA (AVANÇSA) en el capital social de l'empresa Technical &Racing Composites SL. D'aquesta manera el Govern ratifica l'alienació per part d'AVANÇSA de la seva participació en TR-Composites SL —representativa del 4,23% del capital— a la societat Carbures Group International, SA, per un import global de 42.251,99 euros.
 
Decret que dóna publicitat al  nomenament de Pere Izquierdo com a vicepresident del Ple de la Junta de Museus de Catalunya 
 
El Govern ha aprovat el decret pel qual es dóna publicitat al nomenament de Pere Izquierdo i Tugas com a vicepresident del Ple de la Junta de Museus de Catalunya, elegit pel Parlament de Catalunya. Mitjançant el text també es renoven com a vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, Francesc Xavier Menéndez i Pablo, a proposta del Parlament de Catalunya; Jordi Bonet i Armengol, a proposta del Departament de Cultura; i Ramon Llinàs i Vila i Joaquim Torra i Pla, a proposta del Parlament de Catalunya, en substitució de Carlos Durán Basté i de Montserrat Macià i Grou.
 
La Junta de Museus de Catalunya és l’òrgan de coordinació i assessorament en la gestió dels museus de Catalunya. Creada al 1907, la Junta té, entre d’altres, les funcions següents: aprovar les propostes de nomenament dels directors i dels administradors dels museus nacionals, presentades pels òrgans de govern respectius, i elevar-les al Govern; estudiar i proposar la creació de nous museus nacionals i elaborar-ne les directrius bàsiques, i estudiar i proposar la declaració de seccions dels museus nacionals; establir les normes i els criteris de coordinació de política museística general; fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i entre aquests i els ubicats fora de Catalunya; aprovar els plans d'ordenació i d'intercanvi del patrimoni museístic dels museus nacionals, o proposar a la Generalitat els criteris d'actuació en els diferents camps museístics i valorar anyalment l'actuació del conjunt d'administracions de Catalunya.
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia