Direcció General de Comunicació

govern

El Govern promou la llei per tramitar les reclamacions dels ciutadans a l'Administració en matèria de transparència i accés a la informació

query_builder   25 novembre 2014 14:04

event_note Nota de premsa

El Govern promou la llei per tramitar les reclamacions dels ciutadans a l'Administració en matèria de transparència i accés a la informació

 
  • El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que permetrà disposar d’un òrgan independent provisional que tramiti les impugnacions dels administrats a les resolucions que facin les administracions en aquesta matèria, mentre no estigui aprovada la futura llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 
  • La iniciativa legislativa, que no comportarà cap càrrega administrativa als ciutadans, permetrà fer efectiu el dret de defensa dels administrats
 
El Govern ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei que ha de permetre disposar provisionalment d’un organisme independent que tramiti i resolgui les impugnacions que els ciutadans facin de les resolucions de les administracions públiques de Catalunya en matèria de transparència i accés a la informació. El Consell Executiu ha impulsat l’Avantprojecte de llei relativa al règim d’impugnació d’actes en matèria d’accés a la informació per poder aplicar, abans del 10 de desembre d’enguany, el règim d’impugnació que fixa la llei espanyola de transparència i accés a la informació.
 
La iniciativa legislativa és necessària per poder disposar provisionalment d’un organisme fins que no estigui constituït l’òrgan independent competent per resoldre aquestes reclamacions que preveu la futura llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern, actualment en tràmit parlamentari. És, per tant, una garantia per fer efectiu el dret de defensa dels administrats, ja que, si el Govern no adoptés aquesta iniciativa no es podrien tramitar les reclamacions i, en conseqüència, no es podria oferir un servei adient en aquesta matèria. La llei que l’Executiu ha acordat impulsar avui també permetrà impugnar a través de recurs administratiu les resolucions expresses o presumptes de les administracions públiques de Catalunya en matèria d’accés a la informació.
 
La iniciativa legislativa no comportarà cap càrrega administrativa per als administrats, de manera que la seva entrada en vigor no generarà costos addicionals. A més, les reclamacions seran assumides amb els mitjans personals i materials de què disposen els òrgans i les administracions afectades.
 
El règim provisional d’impugnació que fixarà la norma quedarà derogat un cop entri en vigor la futura llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern i sigui operatiu l’òrgan independent previst per tramitar i resoldre les reclamacions.