Territori

L'Agència de Residus de Catalunya potencia la reutilització com a estratègia per avançar cap a l'economia circular

query_builder   27 novembre 2014 11:22

event_note Nota de premsa

L'Agència de Residus de Catalunya potencia la reutilització com a estratègia per avançar cap a l'economia circular

 

 

Deixalleria

 

  • Ha elaborat una Guia per al desenvolupament d’aquestes activitats destinada a les organitzacions que gestionen deixalleries municipals i altres establiments públics
 
  • Es tracta d’estimular i facilitar el desenvolupament d’espais d’intercanvi, zones de reparació o botigues de segona mà, afavorint nous usos per a recursos que, d’altra manera, serien considerats residus
 
  • Actualment, el 19% de les deixalleries duen a terme accions de reutilització
 
  • El 60% dels materials voluminosos i dels aparells elèctrics i electrònics recollits a  les deixalleries es podrien reutilitzar
 
  • Segons l’última diagnosi, s’estima que, entre els mercats d'intercanvi i segona mà, les deixalleries, els portals d’intercanvi, i les entitats socials, el potencial de reutilització en les condicions actuals supera les 30.000 tones anuals
 
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha avançat aquest matí que s’està treballant per potenciar al màxim la reutilització dels materials dipositats dins la xarxa de deixalleries o altres establiments públics. Ho ha dit durant la inauguració de la 12a Jornada de Prevenció de Residus, que s’està celebrant al Born Centre Cultural de Barcelona i que està dedicada aquest any a la reutilització i a la preparació per a la reutilització. L’ARC ha presentat una nova Guia per al desenvolupament d’aquestes activitats destinada a les organitzacions que gestionen deixalleries municipals i altres establiments públics i que pretén incrementar les iniciatives per a la reutilització de productes i la preparació per a la reutilització de residus, de cara a enfortir el model d’economia circular dels recursos.
 
En els últims anys, almenys 70 deixalleries de tot Catalunya, que representen el 19% del total, han posat en marxa actuacions de reaprofitament, donant una segona vida a allò que havia estat considerat inservible. Aquestes actuacions van des dels espais d’intercanvi, al magatzem, les zones de reparació o a les botigues de segona mà, entre d’altres. Segons l’última diagnosi, s’estima que, entre els mercats d'intercanvi i segona mà, les deixalleries, les webs d’intercanvi, i les entitats socials, es podrien reutilitzar 31.718 tones de productes l’any en les condicions actuals, xifra que representaria un 0,85% dels residus municipals generats, o un 8% del total recollit a les deixalleries durant l’any 2012. El Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) preveu actuacions per incrementar significativament aquestes xifres. Cal destacar que gairebé el 60% dels voluminosos i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits a  les deixalleries són potencialment reutilitzables.
 
Segons la diagnosi, dels productes que es recullen a les deixalleries, a excepció dels tèxtils, el potencial de reutilització en les condicions actuals correspondria en un 45% a mobles, un 24% a parament de la llar i decoració, el 21% correspondria a electrodomèstics. La resta de categories tenen  un potencial del 10%.
 
La reutilització comporta evidents avantatges ambientals com l’estalvi de recursos o matèries primeres, de consum energètic i d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, a més d’afavorir la creació de llocs de treball en l’àmbit del comerç d’objectes de segona mà i  al sector de la preparació per a la reutilització de residus. A més, les activitats de reutilització poden facilitar l’accés a productes a preus més assequibles.
 
El model de gestió dels residus a Catalunya es basa en una jerarquia que prioritza la prevenció, inclosa la reutilització , seguida de la valorització material (que inclou la preparació per a la reutilització i el reciclatge) i per últim, el tractament finalista, a través de la valorització energètica i la disposició controlada. En concret, el PRECAT20 té entre els seus objectius reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització. D’aquesta manera, de cara a l’any 2020, el programa pretén assolir un 15% de reducció en pes de la generació de residus respecte el 2010.
 
 
La 12a Jornada de Prevenció de Residus: Reutilització i preparació per a la reutilització
 
La finalitat de la jornada és apropar i difondre diversos exemples d’estratègies (mercats virtuals, mercats d’intercanvi i de segona mà, deixalleries, iniciatives d’empreses, donacions a entitats socials, etc.) i materials que són susceptibles de ser reutilitzats (mobles, roba, joguines, llibres de text, electrodomèstics, material electrònic i ortopèdic, entre d’altres). Per apropar al màxim les diferents estratègies i experiències de reutilització i preparació per a la reutilització l’esdeveniment té un caràcter molt participatiu a través de presentacions, taules rodones i taules temàtiques en què cadascun dels ponents fa una breu exposició i els assistents poden debatre els casos presentats.
 
Entre els ponents convidats destaquen el coordinador del Departament de Gestió Sostenible de Residus i d’Aigua de Göteborg (Suècia), Pal Martensson, que ha posat en marxa un Parc de prevenció i reciclatge de residus, el tècnic de Medi Ambient de l’Oficina de Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona, Paco Muñoz, que ha creat un aparador virtual amb els objectes que rep la deixalleria de la Universitat i que es poden retirar a través d’una reserva via web, o la responsable del projecte UDALTRUKE, Mónica Alonso, que presentarà una innovadora plataforma en línia entre ajuntaments que facilita i fomenta la reutilització per mitjà de l’intercanvi gratuït de béns i materials entre ajuntaments del País Basc (senyalització, eines, taules, cadires, etc.).

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 45

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia