Economia i Hisenda

El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, presenta els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015

query_builder   2 desembre 2014 14:08

event_note Nota de premsa

El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, presenta els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015

  • Es recupera la paga extra dels treballadors públics i la jornada completa  i retribució dels interins
  • Es manté el compromís de no reduir la despesa no financera
  • Les partides socials continuen sent prioritàries
  • El Govern reclamarà a l'Estat el pagament de deutes històrics i altres ingressos justificats, així com el repartiment just dels objectius de dèficit entre administracions
  • La previsió de creixement per a l’economia catalana el 2015 és del 2,2%
Fotografia de la reunió de Govern
El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2015. El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, s’ha traslladat després al Parlament per lliurar els comptes a la presidenta de la Cambra i presentar-los als grups parlamentaris.
 
Els pressupostos del 2015 mantenen el compromís del Govern de no reduir la despesa no financera, que augmenta un 4,2% respecte a l'any 2014. Aquest augment respon en gran part a la recuperació de la paga extra dels treballadors públics i la jornada i retribució completa del personal interí, amb un increment de despesa de 581M. En línia amb els comptes anteriors, es prioritzen les partides de caràcter social, que un any més concentren el 71,2% dels recursos disponibles. 
 
En conjunt, les necessitats de despesa d'aquest any se situen en 22.481M, incloent-hi els interessos del deute -la quarta partida més  alta després de Salut, Ensenyament i Benestar- i l'atenció de compromisos de pagament per inversions efectuades en el passat, que, tot i l’aplanament d’obligacions,  s’eleva aquest any  a 874M.
 
 Els comptes del 2015 posen de manifest novament que els recursos disponibles per finançar la  despesa necessaria, que arriben majoritàriament a través de l'Estat espanyol en forma de transferènciesi que no reflecteixen la realitat fiscal de Catalunya, són insuficients.
Malgrat el context de recuperació econòmica, els recursos a disposició de la Generalitat per a aquest exercici no només no augmenten, sinó que retrocedeixen respecte al 2013, el darrer any amb dades liquidades. L’objectiu de dèficit imposat per l'Estat el 2015 és del 0,7%, un 53% menys que en 2013. Per tot això, els recursos disponibles aquest 2015 se situen en 19.981M, 2.500M menys dels necessaris per cobrir les previsions de despesa de l'exercici.
 
Negociació amb l'Estat
 
Davant d’aquesta insuficiència de recursos, el Govern descarta incrementar més la pressió fiscal sobre els ciutadans, i tampoc ha pressupostat una partida destacada d’ingressos derivats de concessions i vendes d'actius , tot i que continuarà treballant per obtenir  més ingressos per aquesta via.
 
L’alternativa adoptada  és reclamar a l’Estat el pagament d'alguns dels deutes històrics i altres ingressos que considera molt justificats. Concretament, es reivindiquen  759 milions de la Disposició Addicional Tercera de l'Estatut que s'havien d'haver pagat el 2011, una bestreta del Fons de Competitivitat corresponent al 2015 t(789 milions) i la compensació de l'impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit (635 milions), el qual no s'ha pogut aplicar amb normalitat degut a l'impacte de la regulació estatal.
 
Al marge d'aquestes tres reclamacions, el Govern exigeix la negociació d'un nou model de finançament, aquest any ja fora de vigència, amb efectes retroactius a 1 de gener del 2014. També  es demana la compensació per l'increment del tipus de l'IVA (general i de productes sanitaris). A més, el Govern exigeix a l'Estat que comparteixi els ingressos addicionals que està aconseguint per la millora de la situació econòmica i que li permeten abaixar impostos i fer ampliacions de crèdit de forma reiterada per cobrir les seves despeses.
 
Reclamació d'un objectiu de dèficit just 
 
Finalment, el Govern de la Generalitat continua reclamant l'assignació d'un objectiu de dèficit que compleixi els criteris de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En els darrers anys, el Govern català ha demostrat amb escreix la seva voluntat de reconduir els desequilibris de les finances públiques. En el període 2010-2013  el dèficit de la Generalitat es va reduir en 2,58 punts sobre el PIB, amb un ajust de la despesa del 22,5%.

Recuperació del creixement
 
Pel que fa a l’escenari macroeconòmic, el projecte de PGC 2015 preveu la consolidació de la recuperació econòmica amb un creixement del PIB català d’un 2,2% i una reducció de l’atur al 17,9%.
Destaca l’aportació de la demanda interna gràcies, sobretot, a l’augment de la despesa en consum de les llars (2,1%), de la formació bruta de capital (4%) i, en menor mesura però també amb una tendència positiva, a la millora del consum de les administracions públiques (1,1%).

3  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 93

Nota de premsa de la llei de mesures fiscals, administratives i financeres

Nota de premsa de la llei de mesures fiscals, administratives i financeres
PDF | 149

Dossier de presentació

Dossier de presentació
PDF | 1416

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia