Cultura

El Consorci del Museu de Lleida convoca un concurs públic per a la selecció del director/a

query_builder   17 desembre 2014 14:54

event_note Nota de premsa

El Consorci del Museu de Lleida convoca un concurs públic per a la selecció del director/a

 • Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al 10 de gener de 2015
El Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal ha obert concurs públic per proveir la plaça de direcció del Museu de Lleida. La persona seleccionada s’encarregarà de dissenyar la proposta de planificació operativa i dirigir-ne l’execució dins el termini de durada del contracte, que és de cinc anys.
 
Les persones interessades poden presentar la seva candidatura fins al 10 de gener de 2015. Els candidats i les candidates hauran de presentar el currículum vitae, amb la documentació acreditativa de l’experiència laboral, la formació i les capacitats al·legades, i una memòria amb dues parts consistent en una anàlisi de les funcions del lloc convocat i un estudi o projecte de millora organitzativa o funcional.
 
Els mèrits al·legats i les memòries seran valorats per una Comissió de Valoració formada per professionals de la museologia i representants de les institucions que integren el Consorci del Museu de Lleida, amb la composició següent: 
 
 • Sra. Magda Gassó i Hoja, cap del Servei de Museus del Departament de Cultura, que actuarà com a President.
 • Sra. Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona, que actuarà com a secretària.
 • Sr. Josep Mª Solé i Sabaté, director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Fundació Pública de la Diputació de Lleida.
 • Sr. Ximo Company, membre de l’Executiva del Museu de Lleida i catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Lleida.
 • Sr. Josep Farrero, Interventor de l’Ajuntament de Lleida.
 
Un cop analitzades les sol·licituds per part de la Comissió de Valoració, es trametran a la Comissió Executiva del Museu de Lleida, qui designarà, a proposta de la presidència, el/la candidat/a que es consideri més adient.
 
 
Perfil professional
 
Les persones que es presentin a la plaça han d’estar en possessió d’una titulació superior universitària, tenir els coneixements necessaris sobre museologia i sobre la temàtica del Museu i acreditar experiència en nivells de responsabilitat en l’àmbit museístic o similars. Així mateix, es valoraran coneixements sobre les xarxes territorials i temàtiques dels museus catalans i coneixements socioculturals del territori d’àmbit d’acció del Museu.
 
Funcions de la direcció del Museu de Lleida: diocesà i comarcal  
 
 • Exercir la representació ordinària del Consorci i la direcció artística del Museu.
 • Dirigir orgànica i funcionalment el personal del Museu.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis que el Museu presti i proposar l’elaboració i impuls del programa de les activitats que realitzi.
 • Assessorar tècnicament els altres òrgans del Consorci.
 • Dirigir l’administració del Museu i executar els acords dels òrgans de govern (Plenari i Comissió Executiva).
 • Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits que la Comissió Executiva li delegui, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir les altres funcions que la Comissió Executiva li delegui, a excepció de les funcions que la Comissió Executiva hagi rebut per delegació del Plenari.
 • Proposar els membres de la Comissió d’Assessorament Tècnic.
 • Signar els convenis amb altres entitats públiques o privades quan li siguin delegades aquestes funcions.
 • Qualsevol altra funció inherent al seu càrrec.
 
Les persones interessades poden obtenir més informació sobre el Museu de Lleida: diocesà i comarcal a la web del Museu (www.museudelleida.cat) així com a la seu de la mateixa institució.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia