Empresa i Treball

CONSUM

Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum

query_builder   18 desembre 2014 18:39

event_note Nota de premsa

CONSUM

Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum


  • S’aprova l’actualització del Codi de Consum de Catalunya, que també incrementa la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris

 

  • La reforma millora la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics
 
El Parlament ha aprovat avui la modificació del Codi de Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts que milloren la protecció de les persones consumidores en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i dels serveis financers, principalment. La reforma ha servit per aplicar a Catalunya les directives europees en matèria de protecció de les persones en situació de pobresa energètica i de contractació de crèdits per als consumidors relatius als béns immobles d’ús residencial, i també ha aprofitat per actualitzar i incorporar aspectes de la relació entre les empreses prestadores de serveis bàsics i els consumidors, de manera que augmenti el nivell de protecció dels seus drets.

Pobresa energètica
 
En l’àmbit dels subministraments bàsics, el Codi de Consum de Catalunya ha incorporat mesures de protecció per a les persones en situació de pobresa energètica. El nou text defineix la pobresa energètica com la “incapacitat d’una llar per a satisfer el mínim de serveis energètics i garantir les necessitats vitals bàsiques”, i preveu que les empreses suspenguin la interrupció del subministrament energètic –aigua, llum i gas- en els períodes crítics a aquelles famílies que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica.
 
D’aquesta mesura se’n podran beneficiar les famílies que presentin, durant els quinze dies posteriors a rebre la notificació d’interrupció de la companyia subministradora, un informe dels serveis socials que acrediti la seva situació de vulnerabilitat econòmica. El nou text de estableix que els criteris que defineixen les persones en situació de vulnerabilitat econòmica són els següents:
 
-       Que el total dels ingressos d’una llar no superi en 1,5 vegades l’indicador de renda de suficiència. A aquesta xifra cal afegir-hi un 30% per cada membre de la unitat a partir del tercer, i s’estableixen altres criteris de ponderació, com l’existència de persones en situació de dependència o majors de 65 anys.
 
-       Que s’acrediti que no es pot reduir la despesa en aquests subministraments perquè ja s’han aplicat totes les mesures amb aquesta finalitat.
 
-       Que s’acrediti que les tarifes contractades responen a les modalitats de tarifes socials existents.
 
Les llars que es beneficiïn d’aquesta mesura podran ajornar el pagament del deute que s’acumuli amb les companyies subministradores en les condicions que acordin. En aquest sentit, el Codi de Consum també incorpora la creació d’un Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, que es nodrirà d’aportacions de les administracions públiques i del sector privat, per fer front a apagament del deute de les llars que no puguin complir amb el pagament ajornat.
 
Serveis hipotecaris i financers
 
La reforma del Codi de Consum de Catalunya també ha servit per incrementar les garanties de les persones consumidores en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris. En aquest sentit, s’han aplicat mesures com per exemple la definició de l’abusivitat de les clàusules sòl i s’ha limitat que la diferència entre la clàusula sòl i la clàusula sostre no superi els 5 punts.
 
En aquest mateix àmbit, la norma incorpora millores pel que fa a la informació que han de rebre les persones consumidores a l’hora de contractar aquest tipus de productes. Igualment, es regula el contingut de la publicitat de préstecs i crèdits hipotecaris a fi de garantir-ne la claredat, objectivitat i legibilitat, s’incrementen les obligacions de transparència pel que fa a comissions i despeses vinculades a aquests productes i es regula també la informació prèvia que s’ha de proporcionar al consumidor, com ara la necessitat d’advertir-lo de la possibilitat de l’increment del tipus d’interès, dels serveis accessoris que s’està obligat a contractar o del risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment.
 
Finalment, el Codi també estableix, a partir d’ara, la mediació obligatòria –mitjançant l’arbitratge de consum- abans de presentar qualsevol reclamació o demanda.
 
Millores d’informació i de protecció al consumidor
 
Aquesta reforma del Codi de Consum de Catalunya ha servit per afegir-hi mesures de caràcter genèric que han de contribuir a fer efectiva la defensa dels drets dels consumidors i a definir el seu marc de relacions amb les empreses proveïdores de béns i serveis. Així, per exemple, s’ha millorat la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics.
 
Igualment, s’ha incorporat l’obligatorietat que les empreses prestadores de serveis bàsics informin en totes les factures del número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències o s’incrementen els requisits obligatoris d’informació en l’àmbit financer i d’inversió de caràcter minorista per prevenir  casos de comercialització poc adequada. Finalment, es crea una taxa d’inspecció a les empreses de serveis bàsics que superin les 100 reclamacions.
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia