Empresa i Treball

COMERÇ

Aquest diumenge 21 de desembre els comerços catalans poden obrir, d'acord amb la Llei d'horaris comercials

query_builder   19 desembre 2014 18:43

event_note Nota de premsa

COMERÇ

Aquest diumenge 21 de desembre els comerços catalans poden obrir, d'acord amb la Llei d'horaris comercials


  • Segons el calendari comercial de diumenges i festius autoritzat d’obertura comercial 2014-2015, aquest diumenge 21 de desembre és un dels vuit diumenges i festius amb permís d’obertura al públic.
  • El Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne dues dates. També poden fixar dos festius més per al seu àmbit municipal.
  • Per a l’any 2015, els ajuntaments disposen fins el 28 de febrer, per comunicar-ne les dates, les de permuta i les afegides, a la Direcció General de Comerç. 

Divendres, 19 de desembre de 2014.– Tal i com estableix la Llei d’horaris comercials en relació al calendari comercial de diumenges i festius d’obertura autoritzada 2014 -2015, aquest diumenge 21 de desembre els comerços catalans poden obrir al públic.
 
El Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord també amb la Llei d’horaris comercials, aprovada el passat 19 de febrer pel Parlament de Catalunya, s’afegeix dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.
 
Per el 2015, els ajuntaments disposen fins el 28 de febrer per comunicar les dates escollides a la Direcció General de Comerç. D’acord amb el què estableix la Llei d’Horaris Comercials, els vuit dies festius en què poden obrir els comerços per a l’any  2015 són els següents:
 
Any 2015: 4 i 11 de gener; 5 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre i; 6,8 i 20 de desembre.

Per aquest 2015, els ajuntaments poden substituir dues dates d’aquest calendari, amb efectes a tot el seu terme municipal o, per a només una part degudament delimitada, quan en la nova data se celebri un esdeveniment que generi una gran atracció de visitants. Per realitzar el canvi, caldrà la comunicació a la Direcció General de Comerç dels dies substituïts abans del 28 de febrer.
 
Pel que fa als dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada, el ajuntaments també hauran de comunicar-ho davant la direcció general de Comerç. En el cas dels municipis que no presentin la comunicació preceptiva dels dos dies addicionals d’obertura dins els terminis establerts per la Llei, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials respectius  el 2 i 9 d’agost.
 
El recurs d’inconstitucionalitat del Govern de l’Estat contra la Llei catalana 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció i la suspensió subsegüent d’aquesta, no afecta l’article de la Llei catalana en el qual es regulen el nombre màxim de festius d’obertura. Tampoc està recorreguda ni suspesa l’Ordre en matèria de comerç que estableix el calendari de festius d’obertura per al 2014 i per al 2015.
 
En conseqüència, no poden obrir més de deu festius a l’any tots aquells establiments que no es poden beneficiar de cap de les excepcions que preveu la normativa catalana, ni tampoc de la situació jurídica creada per la suspensió de la Llei 3/2014 pel que fa a horaris comercials i les rebaixes, acordada pel Tribunal Constitucional a petició del Govern de l’Estat mentre aquesta es mantingui.
 
La relació de dies festius d’obertura sol·licitada pels ajuntaments catalans per aquest 2014 i aprovada per la Direcció General de Comerç, es pot consultar aquí
 
D’altra banda, en matèria d’horaris comercials, recordar que les zones reconegudes a Catalunya com a turístiques tenen els seus propis règims d'obertura.
 
ACLARIMENT SOBRE LA SITUACIÓ JURÍDICA PEL QUE FA ALS HORARIS COMERCIALS I LES REBAIXES
 
El Govern ha anunciat aquesta setmana que es personarà davant del Tribunal Constitucional per defensar el model català de comerç, i ha acordat sol·licitar al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió cautelar de la mesura, arran de l’admissió a tràmit del recurs de l’Estat.
 
A data d’avui  i mentre es mantingui la suspensió de determinats articles de la Llei 3/2014, i segons estableix la legislació estatal, la situació jurídica comporta que:
  • Els establiments amb superfície inferior a 300 m2. de qualsevol subsector de l’activitat comercial que obrin en qualsevol horari i qualsevol dia de la setmana, llevat que el titular de l’establiment sigui una gran empresa, no poden ser objecte de sanció. En el cas que sigui una gran empresa no podrà obrir encara que l’establiment tingui menys de 300 m2. La legislació catalana estableix menys de 150 m2. i només alimentació.
  • No poden ser sancionats aquells establiments que no excedeixin 90 hores setmanals d’obertura. La legislació catalana estableix un màxim de 12 hores diàries els dies feiners i els festius d’obertura autoritzada.
  • No poden ser objecte de sanció aquells establiments que realitzin rebaixes en qualsevol època de l’any. La llei catalana estableix dos períodes anuals, -estiu i hivern -, de dos mesos cadascun.
 
Adjuntem Comparativa entre la normativa catalana i l’espanyola en matèria d’horaris comercials i de rebaixes.

DECLARACIÓ DEL SECTOR EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ.

El govern català considera que aquesta ofensiva legal, forma part de la voluntat política del govern espanyol d'uniformitzar el comerç de tot l'estat seguint el model de la Comunitat de Madrid.
 
Aquesta setmana Parlament, Govern, representants empresarials, sindicals, municipals i institucionals, han fet front comú en defensa del model català de comerç, a través de la “Declaració del Comerç Català en defensa del Model propi del País,”.
 
El manifest fa palès el rebuig a “la política recentralitzadora imposada per l’actual Govern de l’Estat que promou la desregulació i amenaça l’equilibri de formats, el comerç urbà i la conciliació de la vida laboral i familiar de les 323.000 persones que treballen en el comerç al detall a Catalunya”

1  

Fitxers adjunts

Comparativa de la normativa de comerç catalana - estatal

Comparativa de la normativa de comerç catalana - estatal
PDF | 86

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia