Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern reforça la seva presència exterior amb la creació de les delegacions d'Itàlia i Àustria i la incorporació d'un Representant Permanent davant la UE

query_builder   23 desembre 2014 15:35

event_note Nota de premsa

El Govern reforça la seva presència exterior amb la creació de les delegacions d'Itàlia i Àustria i la incorporació d'un Representant Permanent davant la UE

 
  • Amb la figura del Representant Permanent, el Govern eleva el rang de la representació de Catalunya a Brussel·les, en un moment que exigeix comptar amb una posició política, d’alt rang i directa davant les institucions comunitàries
 
  • Tindrà funcions de representació, defensa i promoció dels interessos generals de Catalunya, amb la força i el mandat polítics que demanden les prioritats actuals i futures de l'Executiu
 
  • Les noves delegacions, amb seu a Roma i Viena, responen al compromís del Govern de consolidar la projecció exterior de Catalunya i d'impulsar la participació de Catalunya als organismes internacionals que recull el Pla de Govern
 
  • Representaran el Govern davant dels executius d’Itàlia i Àustria i altres governs descentralitzats, assumiran la interlocució directa amb els països de l’Europa central i de l'est i promouran i coordinaran la col·laboració de la Generalitat amb els organismes internacionals amb seu en aquests països
 
El Govern ha aprovat els decrets de creació de dues noves delegacions a Itàlia i Àustria i la incorporació d’un Representant Permanent davant la Unió Europea. L’objectiu és consolidar la projecció exterior de Catalunya i elevar el rang de representació a Brussel·les, en un moment que requereix comptar amb una veu política, d’alt rang i directa davant les institucions comunitàries. Els acords avancen en el desplegament de la Llei de l’acció exterior de Catalunya, la primera llei d’aquestes característiques, aprovada recentment amb un ampli suport del Parlament.
 
A través d’un decret de reestructuració de la Secretaria d’Afers Exteriors, el Consell Executiu ha aprovat la creació de la figura del Representant Permanent davant la Unió Europea, que representarà, defensarà i promourà els interessos generals de Catalunya i assumirà les relacions amb les institucions comunitàries. Tindrà rang de director general i assumirà també la direcció de la Delegació del Govern davant la Unió Europea, que esdevindrà l’òrgan de suport al Representant Permanent i que comptarà, a més, amb un secretari que s’encarregarà de la coordinació i la gerència.
 
La creació d’aquesta nova figura permet que la representació de Catalunya davant la UE tingui la força i el mandat polítics que demanden les prioritats actuals i futures del Govern. I és que resulta vital per als interessos de la ciutadania que la veu de Catalunya s’escolti i sigui tinguda en compte, atès que les decisions que es prenen a la UE són essencials en moltes de les competències de la Generalitat. De fet, Catalunya és part d’Europa i dels seus valors des de la seva concepció. Ara, amb la nova figura el Govern disposarà d'una unitat específica ben preparada per acompanyar cada departament de la Generalitat en l’aplicació del dret europeu i la promoció i la defensa de la voluntat i dels interessos del país.
 
La creació del Representant Permanent motiva una delimitació nova de les competències de la Direcció General d’Afers Multilaterals i Europeus, que passa a ocupar-se de les relacions amb organismes internacionals i europeus de caràcter multilateral, a excepció de les institucions de la UE.
 
Delegacions a Itàlia i Àustria
 
L'obertura de les dues noves delegacions, amb seu a Roma i Viena, pretén dotar l’acció exterior de Catalunya d’una eina de representació directa a Itàlia i a Àustria, facilitar la interlocució amb tots els sectors d’aquests països i, al mateix temps, accentuar la presència de Catalunya a l’Europa central i de l’est. Així, les dues delegacions representaran oficialment el Govern de Catalunya davant dels executius d’Itàlia i Àustria i d’altres governs descentralitzats d’aquests països. També promouran i coordinaran la col·laboració amb els organismes internacionals amb seu a Itàlia i Àustria que tinguin un interès rellevant per a Catalunya. La delegació de Viena, a més, assumirà la interlocució directa amb els països de l’Europa central i de l’est. Així, s’encarregarà de les funcions de prospecció davant dels governs d’Hongria, República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia i Croàcia.
 
Precisament, en el marc d'aquest procés per reforçar la presència exterior de la Generalitat, la delegació d'Alemanya, que fins ara ostentava la representació davant d’Àustria, assumirà també funcions de prospecció respecte a Polònia, Estònia, Letònia i Lituània.
 
Itàlia i Viena se sumen a les 5 delegacions a l’exterior amb què ja compta el Govern de la Generalitat (França, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Itàlia i Brussel·les). La seva obertura respon al compliment dels objectius fixats al Pla de Govern 2013-2016 de consolidar la projecció exterior de Catalunya reforçant i racionalitzant la xarxa de delegacions, i d'impulsar la participació de Catalunya als organismes internacionals. Com la resta, les delegacions d'Itàlia i Àustria s’adscriuen a la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 
Relacions econòmiques i socials
 
Catalunya és el principal soci comercial d'Àustria a Espanya. Concentra el 38,3% del total d’exportacions espanyoles i el 32,5% de les importacions. La inversió catalana a Àustria concentra el 57% del total de l'Estat espanyol i és 10 vegades superior a la inversió rebuda per part d'Àustria. Les inversions catalanes es concentren en la construcció d'edificis residencials, de ponts i túnels, i també en l'automoció i la indústria química. Gairebé la meitat de les empreses espanyoles que distribueixen productes austríacs (305 de 678) són catalanes, tot i que existeixen moltes possibilitats per explorar. La nova delegació permetrà donar cobertura i representació a aquestes empreses davant dels mercats austríac i veïns. 
 
De la seva banda, Itàlia és un dels principals socis comercials de Catalunya. Entre 2004 i 2013, Catalunya ha concentrat gairebé el 40% del total d’exportacions espanyoles al país i el 32% de les importacions. De fet, és el tercer destí de les exportacions catalanes. La balança comercial de Catalunya amb Itàlia és favorable a Catalunya, tot i que existeixen moltes possibilitats per explotar. La inversió catalana representa el 17% del total de la inversió espanyola a Itàlia. Nombroses empreses catalanes operen a Itàlia i hi exporten els seus productes. A Catalunya, mentrestant, hi ha implantades 591 empreses en sectors com el tèxtil, el farmacèutic o el metal·lúrgic. En total hi ha 18 connexions aèries directes entre els dos països.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia