Empresa i Treball

TURISME

Catalunya tanca un excel·lent any amb un nou rècord de turistes estrangers, superant les incerteses econòmiques i la davallada del turisme rus

query_builder   14 gener 2015 14:42

event_note Nota de premsa

TURISME

Catalunya tanca un excel·lent any amb un nou rècord de turistes estrangers, superant les incerteses econòmiques i la davallada del turisme rus

  • Segons les primeres dades que el conseller Felip Puig ha donat a conèixer avui, la despesa del turisme estranger supera els 15.000 milions d’euros, 866 milions més que l’any anterior (+6,1%).
  • Pel que fa a les arribades d’estrangers, la destinació catalana ha rebut 16,7 milions de turistes, un 7,2% més que 2013.
  • En els últims quatre anys, la planificació i la política turístiques del Govern català, la bona coordinació institucional i l’excel·lent concertació amb els sectors empresarials, han afavorit l’increment de totes les variables vinculades a la despesa i els ingressos turístics (despesa total, despesa per estada i despesa diària).
  • El Pla estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya s’han confirmat com els millors instruments per consolidar el lideratge turístic de Catalunya.
 
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha presentat avui el balanç turístic de l’any 2014 a Catalunya. Segons les primeres dades de tancament elaborades per la Direcció General de Turisme, l’any 2014 Catalunya ha rebut 16,7 milions de turistes estrangers, un 7,2% més que l’any 2013, que han generat una despesa de 15.029 milions d’euros (un 6,1% més que l’any anterior).
 
Acompanyat pel secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, la directora general de Turisme, Marian Muro, i pel director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, el conseller Puig ha presentat un balanç turístic qualificat de molt positiu, superant la incertesa econòmica i la davallada del turisme rus. El conseller Puig ha afirmat que “Catalunya s’ha consolidat definitivament com a destinació turística; estem entre les primeres destinacions turístiques a Europa i volem i estem treballant per ser-ho també a nivell mundial”.
 
“Seguim fent esforços –ha assegurat Puig- per millorar la qualitat turística”. En els últims quatre anys, la planificació i la política turístiques del Govern català, la bona coordinació institucional i l’excel·lent concertació amb els sectors empresarials, han afavorit l’increment de totes les variables vinculades a la despesa i els ingressos turístics (despesa total, despesa per estada i despesa diària). És el cas de tots aquells que fan referència a la despesa i als ingressos turístics generats pel turisme estranger a Catalunya que, des de 2010, han augmentat, com ara la despesa total (+ 43%), la despesa total per turista i estada (+12%), i també la despesa mitjana diària (+21%).


 
2013
2014*
%Variació interanual 2014/2013
 
 
Turistes estrangers (m)
15.617,2
16.747,1
7,2%
 
Despesa total (M EUR)
14.163,7
15.029,8
6,1%
 
Despesa mitjana per turista i estada (euros)
907
897
-1,1%
 
  Font: FRONTUR i EGATUR de l’IET
*Nota: el mes de desembre del 2014 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades.
 
 
Turisme estranger per mercats emissors
 
L’any 2014 ha continuat el bon comportament en l’arribada i en la despesa de turistes procedents de mercats tradicionals. Cal destacar la bona marxa del mercat alemany, tant en arribades (+12,3%) com en despesa (+20,1%) i la recuperació del mercat italià, amb un increment en el nombre de turistes del 19,9% i del 20,4% en la despesa, respecte les xifres de l’any anterior.
 
Pel que fa al conjunt de mercats de la resta del món, assenyalar l’augment del 7,4% en l’arribada de turistes procedents d’aquests emissors que han incrementat en un 9,9% la seva despesa a Catalunya. El conseller ha explicat que “treballem per fidelitzar els mercats de proximitat i per incrementar les arribades procedents dels mercats llunyans”.
 
En el cas del turisme rus, i malgrat el descens en el nombre de turistes del 14,4% degut a la situació econòmica i política de Rússia, Catalunya ha tancat 2014 amb 837.000 turistes, el segon millor resultat després de 2013. Conscients de la situació que viu aquest emissor, s’està treballant per compensar aquest descens amb l’obertura de nous mercats de l’entorn, com ara Armènia, Moldàvia Kazakhstan i Azerbaijan.
 
Acompliment del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i del Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015

El Pla estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya s’han confirmat com els millors instruments per consolidar el lideratge turístic de Catalunya. Un dels principals reptes que marquen aquests plans són l’increment del 15%, en un període de tres anys, tant en ingressos totals com en ingressos fora de la temporada alta.
 
Pel que fa al primer indicador, en dos anys, l’augment de 2014 respecte el 2012 se situa ja en el 21%. En el cas del segon, des de 2012 i fins el 2014, els ingressos fora de la temporada alta han crescut ja un 14,4%. En un any i mig de vigència del Pla Estratègic de Turisme, s’ha posat en marxa tots i cadascun dels cinc programes en què s’estructura el pla: sistema de governança; desenvolupament de destinacions; desenvolupament de producte, administració i gestió turístic, excel·lència.  
 
Dels 39 projectes que conformen els diferents subprogrames i programes del Pla Estratègic, alguns ja han estat materialitzats plenament, com ara la posada en marxa de la Taula de Turisme, el Pla de regularització dels habitatges d’ús turístic, el Pla operatiu TIC Turisme i els plans directors de productes turístics de Catalunya, amb l’Enoturisme com a projecte principal.
 
 
Pla de Màrqueting Turístic
 
En el cas del Pla de Màrqueting, i si parlem de mercats, s’indica focalitzar esforços promocionals en el mercat alemany per raons diverses: perquè és el primer emissor de turistes del món i encara amb un gran potencial; i perquè el turista alemany té una forta cultura viatgera i un alt poder adquisitiu. En aquest sentit, aquest 2014, el nombre de turistes alemanys a Catalunya s’ha incrementat un 12,3% i la despesa un 20,1%.
 
El Pla també aposta per consolidar els mercats madurs de Regne Unit i França. En aquest cas, el nombre de turistes britànics arribats a Catalunya en 2014 ha estat un 5,6% més respecte l’any anterior i la despesa s’ha incrementat en un 7,7%. Pel que fa al mercat francès, en 2014 van arribar a Catalunya un 9,7% més de turistes que han gastat un 5,5% més, respecte les dades de 2013.
 
Les dades del turisme estranger confirmen que l’aposta per la diversificació de mercats està donant bons resultats i ha estat un factor que ha permès al sector turístic català resistir en moments de crisi. La incorporació de nous mercats emissors emergents i llunyans ha permès, pel que fa a l’afluència, reduir la dependència de Catalunya del mercat europeu en gairebé 10 punts percentuals en 8 anys. Així, el 2005 aquesta dependència se situava en el  94,3% i l’any 2014 s’ha situat en el 84,7%.
 
En el cas de la despesa, el pes dels mercats extraeuropeus ha augmentat en 15 punts percentuals: mentre que fa 10 anys se situava en el 16,5%, ara ja està en el 31,5%. En 2014, el turisme extraeuropeu ha generat una despesa de 4.700 milions d’euros.
 
Un altre punt en què el Govern també ha treballat és l’ampliació i especialització de productes turístics amb alt valor afegit, entre ells, el cicloturisme, l’enoturisme i la gastronomia, amb plans de promoció i comercialització específics. Aquesta tasca permet incrementar, entre d’altres coses,  la despesa mitjana dels turistes.


Altres indicadors
 
Les pernoctacions totals en establiments turístics reglats de Catalunya (hotels, càmpings, apartaments i establiments de turisme rural) han estat 71,5 milions, un 1,5% més que en 2013.
 
Felip Puig ha destacat “l’elevat  grau de satisfacció del turista que visita Catalunya i que se situa en un 8,6 sobre 10”. En aquest cas val la pena destacar que en mercats com Brasil, els Estats Units i Canadà està per sobre d’aquesta nota.
 
Com a últim apunt, dir que durant l’any 2014, el sector turístic català ha ocupat entre 350.000 i 410.000 persones, xifra que suposa entre un 12% i un 13% de l’ocupació total catalana.


ANNEX - BALANÇ TURÍSTIC 2014 A CATALUNYA
 
 Evolució 2010-2014: afluència i despesa del turisme estranger
 

(TAULA. veure nota en pdf)


Afluència del turisme estranger per mercats emissors
 
Nombre de turistes
2013
2014*
% variació interanual 2014/2013
França
        4.164,6  
        4.568,0  
9,7%
Regne Unit
        1.685,5  
        1.780,4  
5,6%
Alemanya
        1.279,7  
        1.437,0  
12,3%
Itàlia
        1.117,4  
        1.340,0  
19,9%
Rússia
           978,3  
           837,4  
-14,4%
Països Baixos
           695,4  
           814,1  
17,1%
Països Nòrdics
           752,1  
           760,2  
1,1%
Bèlgica
           562,4  
           590,5  
5,0%
Estats Units
           568,7  
           513,1  
-9,8%
Resta del Món
        3.813,1  
        4.106,4  
7,4%
TOTAL
15.617,2
16.747,1
7,2%
Font: FRONTUR de l’IET.
 
*Nota: el mes de desembre del 2014 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades.
 
         
 
 
 
Despesa total del turisme estranger per mercats emissors (en Milions d’EUR)
 
Despesa
2013
2014*
% variació interanual 2014/2013
França
        2.334,2  
2.462,8
5,5%
Regne Unit
        1.223,9  
1.317,7
7,7%
Alemanya
           994,1  
1.194,2
20,1%
Rüssia
        1.332,1  
1.140,4
-14,4%
Estats Units
        1.052,0  
1.023,8
-2,7%
Itàlia
           700,4  
843,5
20,4%
Països Nòrdics
           731,0  
707,4
-3,2%
Països Baixos
           524,5  
599,4
14,3%
Bèlgica
           449,7  
439,3
-2,3%
Resta del Món
        4.821,8  
5.301,3
9,9%
TOTAL
14.163,70
15.029,80
6,1%

 
Font: FRONTUR de l’IET.
*Nota: el mes de desembre del 2014 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades
 

Pernoctacions en establiments hotelers i extrahotelers
2013
2014*
% variació interanual 2014/2013
Estrangers
 48.209.634  
 47.562.135  
-1,3%
Resta de l’Estat
   7.735.431  
   8.084.068  
4,5%
Catalans
 14.576.830  
 15.916.692  
9,2%
TOTALS
 70.521.895  
 71.562.895  
1,5%
 
Font: IDESCAT/INE.
*Nota: el mes de desembre del 2014 s’ha calculat a partir d’estimacions ja que les dades encara no han estat publicades.

 
 
 
Població ocupada al sector turístic a Catalunya
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
4rt trimestre
2013
332.094
354.981
365.761
332.368
2014
349.255
382.650
410.857
-
% increment
5,17%
7,79%
12,33%
-
             
 
(adjuntem nota de premsa en pdf)

2  

Fitxers adjunts

D'esq a dreta, dir ACT, Xavier Espasa, dir gral de Turisme, Marian Muro, el conseller Puig, i el sec d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres

D'esq a dreta, dir ACT, Xavier Espasa, dir gral de Turisme, Marian Muro, el conseller Puig, i el sec d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres
JPG | 1055

Nota en pdf

Nota en pdf
PDF | 104

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia