Direcció General de Comunicació

Govern

Les polítiques d'"estalvi i contenció" han permès presentar un pressupost de Presidència "estabilitzat lleugerament a l'alça", prioritzant les polítiques d'acció exterior i esports

query_builder   19 gener 2015 17:35

event_note Nota de premsa

Les polítiques d'"estalvi i contenció" han permès presentar un pressupost de Presidència "estabilitzat lleugerament a l'alça", prioritzant les polítiques d'acció exterior i esports

Govern
 
 
 
·         El pressupost total, de 415 milions d’euros, inclou 225 milions a la CCMA i 190 per dur a terme les polítiques del Departament
 
·         El conseller referma el “compromís” del Govern als Jocs del Mediterrani 2017, amb  la participació en la construcció del Palau d’Esports i del pavelló poliesportiu Sant Jordi de Tarragona
 
·         El Departament situa l’acció exterior com una de les prioritats del país i anuncia el reforç de les estructures d’acció i servei exterior de Catalunya
 
·         Homs felicita la CCMA per “esdevenir líder” malgrat “la contenció pressupostària”
 
El conseller  de la Presidència, Francesc Homs, ha comparegut avui davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament per presentar el pressupost del Departament per al 2015, un pressupost que puja a 415 milions d’euros, inclosos els 225 milions destinats a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Prescindint d’aquesta aportació, el pressupost  del  Departament de la Presidència es redueix a 190 milions d’euros.
 
Els pressupostos del Departament per al 2015 són, en paraules del conseller Homs, “cosins germans” dels de l’any passat, perquè “responen a la mateixa tendència i a la mateixa orientació”.  Són uns pressupostos que mantenen l’“estabilització”  i que tot i incorporar la paga extra dels funcionaris del Departament, aquesta despesa “no altera substancialment la distribució interna respecte al conjunt de les despeses del departament”.
 
El conseller de la Presidència ha volgut destacar que gràcies a les polítiques de “contenció i estalvi” realitzades al llarg dels darrers anys s’han pogut incrementar les partides destinades a aspectes que segons el conseller “són mes productives per al conjunt de la societat”.  En aquest sentit, i per posar alguns exemples, Homs ha explicat que la reducció en partides com serveis informàtics,  l’elaboració d’estudis i dictàmens o les inversions en edificis,  han permès al Departament prioritzar àrees i dedicar un major esforç pressupostari a les delegacions, oficines i missions a l’exterior, a  infraestructures.cat per fer front a la construcció de la nova seu de serveis integrat a Tortosa;  al pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) o al Consell Català de l’Esport.
 
El titular de la Presidència ha volgut subratllar que aquest estalvi ha donat  com a resultat unes “xifres modestes”,  però que marquen un “canvi de tendència” que era el propòsit del Departament a l’hora de confeccionar els comptes.
 
La despesa vinculada a polítiques competència del departament, és a dir, a esports, acció exterior i comunicació, representa el 52% del pressupost, mentre que es mantenen les partides destinades a personal (24%) i funcionament (24%). La “lleugera tendència  a l’alça” en algunes partides provinent de l’esforç de contenció es pot veure reflectida en l’àmbit de l’acció exterior que s’incrementa en un 12,14% (representa un augment d’1.859.151 euros) i les polítiques esportives, amb un increment d’1.981.892 euros, que representa un 3,89%.
 
Francesc Homs ha remarcat que encara som en un “context de restricció pressupostaria” i, en aquest sentit, ha recordat que aquesta contenció es veu reflectida, per exemple, en “l’aprimament del sector públic”. En aquest àmbit ha recordat que des del 2010 el Departament de la Presidència ha reduït de 25 a 16 les entitats adscrites (un 36%), la qual cosa ha suposat passar de 492,7 milions en aportacions a 299 milions (una reducció de 193,7 milions).
 
Durant la seva compareixença al Parlament, el conseller ha detallat les actuacions més significatives de les tres àrees de la seva competència: esports, acció exterior i comunicació.
 
 
Esports: consolidar el desplegament dels plans estratègics sectorials
 
Pel que fa a esports, el pressupost és de 53 milions d’euros. El conseller ha citat quatre grans eixos d’acció: el desplegament dels plans èstratègics a sectorials, el Pla d’equipaments esportius de Catalunya; la promoció de l’activitat fisicoesportiva d’entitats i agents esportius i els Jocs del Mediterrani Tarragona 2017.
 
Pel que fa als plans estratègics sectorials, Homs ha destacat l’impuls a la pràctica de l’esport al llarg de la formació acadèmica, on s’inclou el Pla estratègic d’esport escolar i el Pla estratègic d’esport universitari. També es potenciaran el esports de gel i neu a través del Pla estratègic  d‘esports d’hivern. El Departament també es compromet a  continuar amb la implementació del Programa d’Alt Rendiment Esportiu Català, juntament amb el CAR i les Federacions Esportives.
 
En el terreny dels equipaments esportius, el conseller ha avançat que es tornarà a fer una convocatòria pública de subvencions per a la rehabilitació d’espais esportius municipals i es continuarà  amb l’actualització del PIEC (Pla d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya).
 
El conseller ha volgut refermar el “compromís” del Govern amb els Jocs del Mediterrani 2017, que farà possible la construcció del Palau d’esports i del pavelló poliesportiu Sant Jordi de Tarragona “d’acord amb el que s’ha establert amb l’Ajuntament de Tarragona”.
 

Acció exterior: una prioritat de país
 
Pel que fa a l’àmbit de l’acció  exterior el pressupost és de 17,2 milions d’euros. En aquest àmbit, el conseller Homs ha situat les prioritats en la implementació de la Llei de l’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea “aprovada per una gran majoria d’aquest Parlament”.  Aquest desplegament passa pel desenvolupament del Pla de l’acció exterior i de relacions amb la UE 2015-2018;  el desplegament reglamentari dels òrgans previstos a la llei, com la Comissió interdepartamental de l’acció exterior i de relacions amb la UE  i el Consell de l’acció exterior. El conseller ha anunciat que aquest desplegament estarà enllestit durant el primer semestre de l’any. En l’àmbit d’aquest desplegament normatiu, també es farà front durant aquest any al desplegament del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2019 i a l’aprovació de l’avantprojecte de la Llei de la Catalunya  exterior.
 
Un segon gran capítol d’aquesta àrea és tot el que té a veure amb el “reforç de les estructures d’acció i servei exterior de Catalunya”, com és l’obertura de noves delegacions, a principis d’any, a Àustria i Itàlia.  També ha explicitat la “decisió política de reforçar la delegació davant de la UE”, amb la creació de la figura del representat permanent davant la UE, nomenat fa uns dies pel Govern. En aquest sentit també s’impulsarà tot el que té a veure amb la professionalització del personal al servei de l’acció exterior del Govern de Catalunya mitjançat el Màster de diplomàcia i acció exterior.
 
El tercer eix de l’acció exterior és el relatiu a fomentar la projecció exterior de Catalunya i les relacions amb altres governs i organismes internacionals per defensar els interessos de Catalunya. En aquest sentit, es mantindran i intensificaran les relacions institucionals amb governs prioritaris, “amb especial atenció al procés de la transició nacional i a la internacionalització de l’economia, la cultura i el coneixement”; el manteniment d’una relació dinàmica amb el cos diplomàtic i consular;  la defensa dels interessos de Catalunya davant la UE i el desplegament d’acords amb  d’organismes multilaterals, en particular del sistema de les Nacions Unides.
 
 
Polítiques de comunicació i transparència
 
El pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per al 2015 serà 225 milions d’euros, amb el compromís de poder fer una aportació extraordinària de 10 milions durant aquest exercici, tal com s’ha fet en exercicis anteriors. Abans d’entrar en matèria, Homs ha volgut subratllar l’ajust pressupostari a què ha estat sotmesa la CCMA durant els darrers anys i ha volgut felicitar tot l’organisme perquè  “en un context d’ajustos pressupostaris i retallades la CCMA ha estat líder d’audiència anual des del 2011”.
 
El titular de la Presidència ha emfatitzat que la determinació del Govern és garantir les aportacions pressupostaries a la CCMA per assegurar el futur dels mitjans públics nacionals i intensificar la lluita contra la pirateria audiovisual.
 
En l’àmbit de la comunicació, el conseller ha manifestat la voluntat del Departament de seguir impulsant i prioritzant la normalització de la llengua catalana als mitjans de comunicació, perquè  “tenim un dèficit, particularment en la premsa escrita”  que obliga a mantenir les subvencions.  També es compromet a promoure l’aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. “Per afavorir el rendiment de comptes davant la ciutadania”, es potenciaran els canals de comunicació de Govern, especialment govern.cat, president.cat i catalangovernment.eu, així com la renovació de totes les webs departamentals sota el model del nou gencat.cat.
 
Homs també ha volgut subratllar el treball realitzat a l’entorn de l’impuls de la Mesa sectorial dels mitjans de comunicació de Catalunya, i lligat amb tot això la participació en l’elaboració del Llibre blanc de l’audiovisual, juntament amb el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)  “per afavorir la seva consolidació com a sector clau de l’economia catalana”.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia