Polítiques Digitals

Presentació del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament

La vicepresidenta anuncia que el personal de la Generalitat recuperarà l'equivalent a 44 dies de la paga extra de desembre de 2012

query_builder   23 gener 2015 19:22

event_note Nota de premsa

Presentació del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament

La vicepresidenta anuncia que el personal de la Generalitat recuperarà l'equivalent a 44 dies de la paga extra de desembre de 2012

  • Es deixa sense efecte la reducció de les retribucions del personal públic en import equivalent a una paga extraordinària i la reducció d’un 15% de jornada i sou per a personal interí
  • El Departament crearà una línia d’ajuts de tres milions d’euros destinada a finançar la reconstruccions d’equipaments públics afectats per l’episodi de ventades de desembre de 2014
  • Fons de Cooperació Local pressuposa 124 milions d’euros destinats a cobrir despeses corrents dels ens locals
Presentació pressupost Governació
La vicepresidenta i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presentat el pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals per al 2015 a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya. La vicepresidenta ha anunciat la voluntat del Govern de proposar la setmana vinent a la Mesa General de la Funció Pública l’abonament a tot el personal de la Generalitat de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 corresponent als primers 44 dies entre l’1 de juny de 2012 i el 14 de juliol de 2012. La mesura beneficiarà més de 200.000 servidors públics i s’estima que aproximadament comportarà uns 100 milions d’euros.
 
D’aquesta forma, el personal de la Generalitat, inclòs el seu sector públic i el personal de les universitats i l’administració de Justícia a Catalunya, recuperaran la proporció de la paga de Nadal no percebuda en el seu moment arran de l’aprovació per part del Govern de l’Estat del Reial decret 20/2012, amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat. “El Govern té la voluntat ferma i decidida de restituir les condicions laborals dels empleats públics i l’Administració iniciarà aquest mateix dilluns les negociacions amb els sindicats sobre la forma i el moment en què es farà efectiu el retorn d’aquestes quantitats”, ha afirmat Joana Ortega. 
 
En compliment d’aquest objectiu de restabliment de condicions retributives dels treballadors públics, la vicepresidenta ha fet esment al Decret llei de mesures urgents de l’ocupació pública, ratificat aquesta setmana pel Parlament, que garanteix el cobrament de les dues pagues extraordinàries i la recuperació de 100% de la jornada i el sou per al personal interí.
 
Encara dins del bloc dedicat a la gestió de la Funció Pública, Ortega ha remarcat que el pressupost de 2015 aixeca les limitacions establertes en els darrers exercicis en matèria d’oferta d’ocupació i que “s’aprovaran ofertes d’ocupació pública per a diferents col·lectius, concentrades en els sectors que el Govern considera prioritaris o de cobertura essencial, com ara les necessitats d’atenció, l’assistència directa o el forniment d’estructures d’Estat”. En aquesta línia, ha anunciat la convocatòria de noves places de promoció interna per afavorir la tecnificació de les plantilles i la continuïtat de les convocatòries per proveir l’Agència Tributària de Catalunya i la intervenció de la Generalitat.
 
Pla de Reforma de l’Administració
 
El segon vector de les polítiques d’Administració i Funció Pública del Departament, la reforma de l’Administració Pública i el seu sector públic, ha estat qualificat per la vicepresidenta “com un dels eixos d’actuació del Govern i una prioritat política”. La vicepresidenta ha revisat les mesures aplicades pel Departament que encapçala en compliment de l’encàrrec de Govern de juny de 2014 d’executar el Pla de Reforma de l’Administració. Segons Joana Ortega, “s’han assentat les bases d’un nou model institucional, que sota el principi de la transparència ens ha de dotar d’una Administració pública sòlida i competitiva en termes de qualitat, per donar respostes a les necessitats creixents en un entorn globalitzat, canviant i de recursos limitats”.
 
Fruit del desenvolupament del Pla, l’any 2014 la Generalitat va obtenir la màxima puntuació en l’índex de transparència de les comunitats autònomes elaborat per Transparència Internacional, la qual cosa, en paraules de la vicepresidenta, “reflecteix el compromís del Govern amb els principis del bon govern, la transparència administrativa i l’accés a la informació”. L’orientació de l’acció de Govern en aquesta matèria vindrà determinada per la recentment aprovada Llei de transparència, accés a la informació i bon govern, la redacció d’un codi de bones pràctiques i bon govern i el desplegament d’una sòlida infraestructura ètica. La vicepresidenta ha informat que aquesta feina cristal·litzarà durant aquest any en les futures lleis d’ordenació de la funció pública, de la de direcció pública professional i d’organització, així com tot el pla de racionalització del sector públic.
 
La futura llei de mesures d’ordenació de l’ocupació pública incorporarà mesures per a la professionalització i tecnificació de les plantilles, el foment de la promoció interna dels treballadors públics i la implantació progressiva de l’avaluació de l’acompliment. La llei de regulació de la direcció pública professional, per la seva part, es marcarà l’objectiu de professionalitzar els càrrecs directius i establir criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés així com l’avaluació de resultats. La llei d’organització i de funcionament de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, finalment, tindrà com a objectiu la seva racionalització i la simplificació. La vicepresidenta ha recordat que el Govern ja ha superat els objectius de reducció del sector públic (fixats en l’eliminació del 25% de les empreses amb participació majoritària de la Generalitat per a 2015, fita ja assolida a finals de 2013) i ha reivindicat que cal “disposar no només d’un sector més ordenat a nivell conceptual sinó també per millorar la coordinació política en la direcció del procés de reforma, per incrementar la responsabilitat dels departaments en la matèria”.
 
En relació a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, la vicepresidenta ha reconegut la seva aportació cabdal en la implementació d’un nou model de política de recursos humans impulsat a través del Pla de Reforma de l’Administració i ha anunciat que seguirà potenciant les seves prioritats formatives enfocades cap a la millora dels empleats públics.
 
Suport al món local
 
En l’àmbit d’actuació del polítiques locals, la Secretaria de Coordinació i Cooperació de les Administracions Locals registra un augment de pressupost del 5’7% i suposa més de dues terceres parts del total del pressupost del Departament. Ortega ha anunciat que, en la línia de suport econòmic als ens locals, el Govern acordarà la setmana vinent destinar tres milions d’euros per pal·liar els danys ocasionats per l’episodi excepcional de ventades i llevantades del passat 9 de desembre.
 
Les actuacions previstes de suport financer als ens locals prioritzen la dotació econòmica per al Fons de cooperació local (FCL), destinat a cobrir les partides amb finalitat a les despeses corrents dels ens locals. En total, es pressuposen 124 milions d’euros (86 milions per a municipis; 37,5 milions per a comarques; 262.000 euros per a entitats municipals descentralitzades). “El FCL resulta indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals, especialment per a les comarques que no compten amb cap altra font de finançament incondicional”, ha afirmat Ortega.
 
El Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), per la seva part, aplica el criteri general de priorització d’atenció als serveis essencials i, en virtut de l’acord subscrit entre el Govern, les diputacions catalanes i les entitats municipalistes, destina les aportacions de les diputacions al fons a llars d’infants municipals. No obstant això, Governació provisionarà 26 milions d’euros a la línia de despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per als exercicis 2014 i 2015. La vicepresidenta ha recordat que “el que fem ho estem fent sols, perquè els pressupostos generals de l’Estat per al 2015, incomplint la normativa per la qual es regula la cooperació econòmica de l’Estat a les inversions de les entitats locals, no han dotat pressupostàriament la seva participació financera al PUOSC per quart any consecutiu, és a dir, des dels pressupostos del 2012”.
 
I pel que fa a iniciatives legislatives lligades a la reforma del món local, Joana Ortega ha fet una crida a culminar el tràmit parlamentari del Projecte de llei de Governs locals que l’executiu català va aprovar fa un any i set mesos, el que permetrà “disposar d’un instrument jurídic més en defensa del nostre autogovern per fer front a la invasió competencial que representa la reforma local empresa pel govern central”. Un cop finalitzi la tramitació de la Llei de Governs locals, el Govern presentarà el Projecte de llei d’hisendes locals, que n’ha de permetre la suficiència financera.
 
La vicepresidenta també ha sol·licitat la ràpida tramitació al Parlament del Projecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, aprovat pel Govern el darrer mes de desembre. Segons Ortega, “aquesta mesura permetria reduir burocràcia en la major part de les iniciatives empresarials i fomentant la reactivació econòmica i la creació d’ocupació”. S’estima que cada any se’n podrien beneficiar uns 53.700 nous establiments, amb un estalvi de 68,4 milions d’euros per a les empreses catalanes.
 
El repàs al bloc de polítiques locals ha fet esment també al desplegament de la Llei sobre el règim especial de l’Aran aprovada pel Parlament i al manteniment de les compensacions econòmiques a càrrecs electes locals de municipis de menys de 2.000 habitants.
 
Relacions amb l’Estat, eix nacional
 
La vicepresidenta ha reconegut en la seva intervenció un deteriorament en les relacions amb el Govern de l’Estat, que s’ha explicitat en la negativa per convocar les comissions paritàries Generalitat-Estat per concretar els traspassos pendents previstos en l’Estatut. “Això ha comportat que les relacions s’hagin mantingut centrades gairebé de forma exclusiva en la conflictivitat competencial, que ha assolit nivells molt elevats”, ha afirmat Ortega.
 
Aquest context de conflictivitat i les constants negatives al diàleg per part del Govern central van conduir a l’impuls del procés de transició nacional, que va culminar en la convocatòria del procés participatiu del 9 de novembre sobre el futur polític de Catalunya. “L’Estat va intentar que els catalans no poguéssim opinar, mentre que el Govern català va donar veu als ciutadans, tant als partidaris del sí com als del no”, ha resumit la vicepresidenta.
 
Relacions Institucionals i amb el Parlament
 
La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament ha reduït el seu pressupost un 7’5%, en gran part gràcies a l’estalvi en lloguers de béns immobles gràcies a la unificació d’oficines a la seu del carrer Rivadeneyra, 6. La coordinació de l’activitat parlamentària del Govern ha estat de gran transcendència en projectes com ara la Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana; la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei d’acció exterior de Catalunya, o la Llei del Règim especial de l’Aran.
 
En matèria de desapareguts i fosses comunes de la Guerra Civil i la postguerra, s’ha actualitzat el Mapa de Fosses de Catalunya i s’ha programat una campanya arqueològica a la Serra de Ries, a l’Ordal, per a la localització i identificació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil, mitjançant un conveni amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
El Memorial Democràtic ha traslladat la seva seu al carrer Peu de la Creu, 4, de Barcelona i té previst organitzar els actes de commemoració del 70è Aniversari de l’alliberament dels camps de concentració i el 75è Aniversari de l’afusellament del President Companys.
 
El Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica ha coordinat els processos de participació en l’àmbit de la Generalitat i els propers mesos preveu la posada en marxa de la plataforma de participació ciutadana Participa.cat, la convocatòria d’ajuts a la recerca en qualitat democràtica i l’assessorament a processos de participació dels ens locals (entre els quals destaquen els previstos al Moianès i el Lluçanès).
 
Convivència religiosa
 
La Direcció General d’Afers Religiosos, per tal de garantir el ple exercici dels drets de llibertat religiosa al nostre país, duu a terme un programa de formació perquè els treballadors públics de Catalunya disposin dels coneixements suficients per poder atendre de manera adient les demandes del conjunt de la població vinculades amb el sentiment religiós. Joana Ortega ha anunciat que, arran dels recents atemptats gihadistes de Paris, ha donat instruccions per intensificar els contactes amb les confessions religioses presents a Catalunya, malgrat que “afortunadament, a Catalunya, les diferents confessions treballen conjuntament amb les administracions i la societat civil des de fa anys per fomentar l’harmonia entre les religions”.

2  

Fitxers adjunts

150123 Presentació Pressupost DGRI

150123 Presentació Pressupost DGRI
JPG | 644

Presentació Pressupost 2015

Presentació Pressupost 2015
PDF | 1698

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia