Direcció General de Comunicació

Govern

Altres acords del Govern

query_builder   27 gener 2015 14:09

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
 
Aprovada la modificació dels estatuts de vuit consorcis amb participació majoritària de la Generalitat
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatuts de 8 consorcis amb participació majoritària de la Generalitat, amb l'objectiu d'adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovada l'any 2013. La legislació estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar a quina administració s'adscriuen, així com el seu règim pressupostari, comptable, de control i del personal.
 
La modificació afecta els organismes següents:
 
-       Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
-       Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.
-       Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat.
-       Consorci Port de Mataró.
-       Consorci Port de Portbou.
-       Consorci de l’Observatori del Paisatge.
-       Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.
-       Patronat de la Vall de Núria.
 
Acord amb la Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze del Parlament de Geòrgia per afavorir la cooperació entre les biblioteques dels dos països
 
El Consell Executiu ha aprovat un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i la Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze del Parlament de Geòrgia, que permetrà fomentar la cooperació i l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre les biblioteques dels dos països.
 
El document estableix punts de col·laboració per millorar els fons documentals i l’intercanvi d’informació bibliogràfica entre Catalunya i Geòrgia, compartint bones pràctiques en digitalització dels fons, publicacions electròniques, conservació i preservació dels fons documentals i la seva catalogació. També es propiciarà la participació de professionals dels dos països en jornades i conferències de l’àmbit bibliotecari.
 
La Biblioteca Nacional Ilia Chavchavadze és el principal dipòsit de llibres de Geòrgia, així com el centre cultural, educatiu i científic del país. Participa activament en diversos projectes internacionals en virtut dels convenis de col·laboració que té amb organitzacions nacionals i internacionals, com biblioteques, museus, arxius i serveis d’informació en línia.
 
De la seva banda, el Departament de Cultura, a través del Servei de Biblioteques, impulsa projectes i programes de cooperació bibliotecària a nivell nacional i internacional, amb l’objectiu d’establir un marc de col·laboració entre biblioteques i institucions bibliotecàries que faciliti la definició de programes i l’establiment de línies de treball en àmbits d’interès comú.
 
Conveni de col·laboració entre Catalunya i la República Dominicana en matèria de ciència, recerca i transferència de tecnologia i innovació agrària, alimentària i pesquera
 
El Consell Executiu ha aprovat la subscripció d’un conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Ministeri d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia de la República Dominicana (MESCYT) en matèria de ciència, recerca i transferència de tecnologia i innovació als sectors agrari, ramader i alimentari. Amb una durada de 4 anys, l’objectiu del conveni és definir el marc general i el context de cooperació entre aquestes institucions en el sector agrari, ramader i pesquer. El MESCYT tiene una voluntad de desarrollar acciones de colaboración con el gobierno de Cataluña en los siguientes ámbitos:El
 
L’Executiu de la República Dominicana té la voluntat de desenvolupar accions de col·laboració en els àmbits següents: tTransferencia de tecnolog í ay conocimiento cient í fico para los sectores agroalimentarios y medio ambientalesransferència de tecnologia i coneixement científic per als sectors agroalimentaris i mediambientals; capacitació d’investigadors en l’àmbit de la ciència i tecnologia alimentària i mediambiental; formulació de projectes de recerca o d’interès mutu relacionats amb el sector primari i alimentari, i eFortalecimiento institucional en temas relacionados con la gesti ó n de la ciencia agroalimentarianfortiment institucional en temes relacionats amb la gestió de la ciència agroalimentària.
 
La cooperación entre las partes signatarias incluirá dos (2) pilares identificados de la siguiente manera:La cooperació inclourà dos pilars bàsics:
 
-       La cooperació científica en les àrees de la producció animal, la producció vegetal, les indústries alimentàries, el medi ambient i l’economia agroalimentària, i en especial l’intercanvi i la capacitació d’investigadors dominicans en àrees del coneixement estratègiques per a aquest país i sota la supervisió de l’IRTA.Producci ó n animalProducci ó n VegetalMedio AmbienteEconom í a de los Recursos Naturales y Desarrollo AgroalimentarioFortalecimiento Institucional en gesti ó n de la ciencia :
 
-       L’enfortiment institucional en gestió de la ciència, tant pel que fa a la qualitat als organismes de recerca i transferència tecnològica, com a la pròpia ciència, per fer-la més competitiva, i a la pròpia gestió dels recursos humans (captació i retenció de talent, formació i carrera professional...). L’acord també pretén consolidar models de col·laboració público-privada que comparteixin el risc de la innovació i l’adaptació d’estructures de recerca i fomentar la intel·ligència competitiva i de negoci.
 
Reconeixement oficial de l’entitat Catalanets com a Comunitat Catalana de l’Exterior a la República Federal d’Alemanya
 
El Consell Executiu ha aprovat el reconeixement oficial de l’entitat Catalanets, a la República Federal d’Alemanya, com a Comunitat Catalana de l’Exterior (CCE). Se suma, així, a les 138 que el Govern ja ha reconegut oficialment. Amb seu a Berlín, l’entitat es va constituir l’any 2014 com a associació per poder donar llum a tots els projectes infantils nascuts de la comunitat de famílies residents a Berlín.
 
Les CCE són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials...) que la Generalitat reconeix a través d'un acord del Govern, prèvia sol·licitud de l'entitat, i d’acord amb la Llei de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior. El Govern dóna suport a aquestes comunitats com a punts de trobada de catalans a l’exterior i amb l’objectiu de potenciar la promoció i la difusió de Catalunya arreu del món.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia