Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura impulsa la qualitat i la seguretat dels aliments produïts a Catalunya mitjançant el Pla General d'Inspecció de lluita contra el frau en els productes alimentaris

query_builder   29 gener 2015 15:09

event_note Nota de premsa

Agricultura impulsa la qualitat i la seguretat dels aliments produïts a Catalunya mitjançant el Pla General d'Inspecció de lluita contra el frau en els productes alimentaris

 
 
La qualitat i la seguretat alimentària garanteixen als consumidors que els aliments que mengen són segurs i responen a les seves expectatives. Aquest és un dels eixos prioritaris que els governs de tots els països de la Unió Europea (UE) estan impulsant en les seves polítiques públiques sobre alimentació. D’aquests objectius se’n deriva una alta activitat legislativa que ho articula i s’està treballant intensament en la seva constant actualització.
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), assegura la qualitat dels aliments que es produeixen, amb  un sistema de controls que s’articula mitjançant el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes alimentaris. Disposar d’un sistema robust de control de qualitat és imprescindible per a què qualsevol establiment o indústria agroalimentària pugui desenvolupar un projecte empresarial tant a nivell local com internacional, i en aquest repte s’hi dóna suport, des del DAAM.
 
Els propis Plans i marcs comunitaris estableixen que les empreses són les responsables de garantir que les aliments que es posen al mercat són segurs i responen a les expectatives dels consumidors, actuació que es realitza mitjançant rigorosos autocontrols de qualitat. Les administracions publiques, especialment el DAAM en el cas de la qualitat dels aliments, són les responsables de verificar i supervisar que les empreses compleixen amb les seves obligacions i que duen a terme aquests autocontrols de manera que puguin garantir la qualitat dels aliments que comercialitzen, és el que s’anomena control oficial.
 
La finalitat del control oficial és garantir la qualitat dels productes agroalimentaris i protegir els interessos econòmics dels actors de la cadena agroalimentària, inclosos els consumidors, en relació amb la conformitat dels productes, la transparència, i assegurar una competència lleial entre els operadors de la cadena agroalimentària.
 
El control oficial és una auditoria independent que ha de reforçar el sistema de control de qualitat de les empreses i els permet millorar, juntament amb la transferència de coneixement, la formació i la informació, en el compliment de les normes de qualitat,  .
 
Per a què el control oficial sigui eficient s’ha de donar informació i formació als operadors econòmics  i s’ha de fer inspeccions i controls als establiments. En resum, es fomenta que les indústries agroalimentàries puguin complir la normativa agroalimentària i fer-ne el seguiment i acompanyament, aplicant, si s’escau, les mesures correctives oportunes.
 
El control oficial de la qualitat dels aliments a Catalunya
 
 
Per al 2015, el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau ens els productes agroalimentaris té previst fer inspeccions i controls informatius a les empreses agroalimentàries catalanes.
 
Les actuacions de control oficial es realitzen en base a les següents modalitats de control:
 
1)    Inspeccions (investigacions) planificades realitzades en empreses susceptibles de tenir una certa probabilitat de risc. Aquestes accions comporten l’aixecament d’actes d’inspecció i poden incloure l’adopció de mesures cautelars com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions donen lloc a la iniciació d’un expedient sancionador.
 
2)    Inspeccions (investigacions) imprevistes que no han estat programades a priori i que s’han de fer com a conseqüència de successos inesperats o sospites. Sovint tenen un caràcter urgent i el desenvolupament, tractament i tramitació d’aquestes inspeccions és semblant al fet servir en les inspeccions programades.
 
3)    Controls exploratoris que són actuacions en les quals s’avalua els sistemes de control del procés de fabricació i els procediments de traçabilitat fets servir per les empreses i s’informa l’operador sobre la reglamentació aplicable als productes que fabrica o comercialitza. No generen acta ni tenen caràcter repressiu i serveixen per a informar les empreses i per a obtenir dades per a categoritzar les empreses segons el risc.
 
Per a decidir quines empreses es va a inspeccionar se segueix una metodologia d’anàlisi i avaluació de riscos, i les activitats d’inspecció es fonamenten en  una metodologia d’auditoria i d’investigació.
 
Els objectius de les inspeccions en matèria de lluita contra el frau agroalimentari són:
 
  • fomentar que les indústries agroalimentàries compleixin la normativa agroalimentària que els hi sigui d’aplicació, fer-ne el seguiment, i planificar accions informatives;
  • i la detecció de fraus i altres pràctiques similars, com  qualsevol infracció a la reglamentació sobre composició, tractaments, pràctiques, etiquetatge i presentació dels productes agroalimentaris.
 
En aquest sentit, també és important ressaltar el treball conjunt i col·laboració que s’està duent a terme entre les administracions per tal garantir als ciutadans aquesta seguretat i qualitat dels aliments amb l’Agència Catalana de Consum i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, dues entitats que van ser creades per a reforçar i garantir aquest importantíssima prioritat del Govern al consumidors: la seguretat i la qualitat  alimentària.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia