Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Trasobares

Actuació coordinada contra el brot de sarna a Terres de l'Ebre

Trasobares: "Hem activat tots els mitjans previstos d'acord amb el Pla de Control de la Sarna i prioritzem l'efectivitat d'acord amb el consell dels experts"

query_builder   30 gener 2015 13:27

event_note Nota de premsa

Actuació coordinada contra el brot de sarna a Terres de l'Ebre

Trasobares: "Hem activat tots els mitjans previstos d'acord amb el Pla de Control de la Sarna i prioritzem l'efectivitat d'acord amb el consell dels experts"

 • El Pla de lluita contra la sarna s'està implantant amb resultats satisfactoris, malgrat la dificultat de treballar amb fauna salvatge i en un territori tan complex
Trasobares, Vidal i Ruiz
Trasobares, Vidal i Ruiz
El director general de Medi Natural i Biodiversitat, Antoni Trasobares, acompanyat del director dels serveis territorials del Departament, Pere Vidal, del subdirector de caça i activitats cinegètiques, Jordi Ruiz i del cap del servei de sanitat animal a Terres de l’Ebre, Joan Cladelles, ha informat sobre la situació actual en relació al brot de sarna  detectat el mes passat a la zona de la Terra Alta i les mesures que ha activat el Departament des del primer moment per gestionar d’acord amb el Pla de control de la sarna que es va desenvolupar conjuntament amb la Facultat de veterinària de la UAB en previsió de la seva arribada com ha passat en altres indrets de la península ibèrica des del primer brot a Cazorla els anys 90.
 
Trasobares ha informat que el Dept. ha activat tots els serveis, àmbits i personal tècnic implicat en les diferents direccions generals del Dept. i també als serveis territorials des de la detecció del primer animal sospitós d’estar infectat el passat 5 de desembre, cas que fou confirmat posteriorment, 15 dies després, mitjançant els anàlisi a la Facultat de veterinària.
 
El director general ha destacat que des d’aquell moment hem actuat d’acord amb els protocols que preveu el Pla de control de la sarna elaborat el 2011 i seguint els criteris dels experts de la Facultat de veterinària, prioritzant l’efectivitat de les mesures per sobre de la pressa, atès que no es tracta d’una malaltia de desenvolupament ràpid sinó tipus ‘taca d’oli’. “El nostre objectiu és i seguirà sent, actuar d’acord amb el criteri tècnic-científic dels experts, sense pressa i assegurar-nos que a nivell tàctic i estratègic estem fent les coses be.”
 
Dues fases del pla de control
 
Trasobares ha senyalat que a data d’avui “ens trobem a la Fase 1 del que preveu el Pla de control, en què es prioritzen les actuacions orientades a la identificació i captura dels animals afectats amb la màxima celeritat per evitar la propagació de l’enfermetat.
 
En aquest sentit ha informat que s’ha realitzat l’‘avistament de 96 animals  (tots fora de la Reserva Nacional de Caça) susceptibles d’estar afectats, dels quals s’han abatut 38  i esta fent el seguiment de la resta, a través de l’operatiu en què hi estan implicats en primer a instància els responsables de la Àrees privades de caça on s’han localitzat els exemplars infectats, i també en cas que hagin demanat el suport del Departament, a través dels mitjans propis del Departament , SSTT i del Cos d’agents rurals.
 
El director ha informat també que s’ha comunicat el brot a les CCAA properes (València i Aragó) amb qui s’estarà en contacte per fer un seguiment coordinat de l’evolució.
 
Activació de la segona fase si s’escau. Durant les properes setmanes, i sempre d’acord amb els resultats de l’evolució de la població de cabres afectades es podria entrar a la segona fase. En aquesta fase, l’objectiu ja no és eliminar els animals infectats per contenir-la sinó garantir que els animals tinguin les millors condicions per fer-se resistents a la sarna i deixar que la malaltia tingui la seva evolució natural, la qual cosa  contribuirà a recuperar i regenerar la població de cabra.
 
La coordinació de l’operatiu dins la Reserva Nacional  de caça, on no s’han detectat a data d’avui cap animal afectat, és de la direcció tècnica, amb els seus propis mitjans, i en cas de necessitat amb el suport dels agents rurals.
 
En el cas de la àrees privades de caça,
legalment la responsabilitat és dels titulars de l’àrea privada en prima instància, per bé que el departament hi dona suport també si es demana o  pot actuar subsidiàriament si la situació no pot gestionar-se de manera prou efectiva des de l’APC amb els recursos disponibles.
 
El Departament supervisa tota la zona en conjunt i l’execució de les mesures de control per totes les parts implicades d’acord amb el Pla de control i el criteri tècnic i científic dels experts de la facultat de veterinària. Trasobares ha recordat que no es un problema ecològic (ja que la malaltia te tractament efectiu) sinó cinegètic i econòmic, per l’impacte que representa per als territoris.
 
 
Estem en contacte amb les caa de valencià i arago, a nivell tècnic i amb les direccions de les seves rserves per actuar també de manera coordinada a nivell
Intercomuitari
 
El subdirector de caça, Jordi Ruiz, ha senyalat que es tracta d’una malaltia que històricament (des els anys 90 a Andalusia i ha anat pujant per la zona del llevant a la península ibèrica, o també al nord d’’Espanya, al cantàbric amb  afectació a l’isard) ha estat present arreu, però gracies als tractaments mèdics que existeixen s’ha pogut i es pot tractar i controlar.
 
Ruiz ha explicat que a nivell de Catalunya des de primers dels 90 ja s’havien pres mesures, preveient que acabaria arribant. Als anys 90 ja es van fer diverses actuacions i es va reduir la densitat de la  població de les cabres a la RNC a la meitat.
També s’ha treballat en la prevenció de la presència de la malaltia, tractant les cabres presents a les RNC de Catalunya
 
Ruiz ha recordat que es difícil de lluitar contra la sarna perquè quan es comencen a detectar animals malalts, ja fa temps que els animals tenen l’agent infecciós i per això “tenim un pla d’actuació i prevenció des del 2011”
 
“La primera fase es intentar capturar tots els animals malalts per intentar extreure’ls i evitar que proliferi. Aquest fase durarà fins el moment en que puguem constatar que els animals ja hagin desenvolupat la seva defensa immunitària i la població de cabres es pugui recuperar” ha senyalat Ruiz.
 
 
 
El subdirector ha explica també que el problema “el tenim amb la cabra salvatge, no amb cap altre espècie, ja que no hi ha transmissió per l’especificitat de la sarna en cada espècie, i per tant no pot traslladar-se a raboses, animals domèstics etc.
 
De fet, per tenir una població recuperada, cal que el animals estiguis exposats a la malaltia, i deixar actuar a la natura si s’arriba a la segona fase, ha remarcat Ruiz.
 
Joan Cladelles, cap del servei de sanitat animal de la territorial,  ha explicat que s’han inspeccionat a través dels serveis tècnics de sanitat animal totes les explotacions ramaderes de cabra de la zona  i no s’ha detectat cap exemplar infectat. En cas que s’arribés a produir algun cas, ates que es tracta d’animals estabulats o confinats dins l’explotació el problema desapareix ja que té tractament mèdic eficaç.
 
Aixñi amteix ha senyalat que en  animals de companyia no és transmissible i que tampoc te cap repercussió a la salut humana.
 
Resum de les actuacions realitzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en relació a l’episodi de sarna a les Terres de l’Ebre.
 
 • La sarna, causada per un petit àcar que s’allotja a la pell es detectada per primer   cop en una cabra salvatge per un particular el 28/11/14 en una àrea      privada de caça (APC) de la Terra Alta entre Prat de Compte i Horta de  Sant Joan.
 • El 5 de desembre  finalment es localitza. Es demana instruccions a la Subdirecció  d’Activitats cinegètiques i pesca continental (SGACPC) i es dona la      instrucció de capturar-la i dur-la immediatament a la Facultat de  Veterinària (Servei d’Ecopatologia, SEFAS) de la UAB, pel seu anàlisi en  el marc del Pla de Vigilància Sanitària de la fauna salvatge a Catalunya  del Departament.
 • L’11/12/14 el  SEFAS ens comunica que es tracta d’un positiu a la sarna
 • El dia 17/12/14 s’organitza una reunió tècnica per a plantejar l’àmbit del problema i el      full de ruta que s’ha de seguir.
 
 • Informació sobre  la malaltia (segons SEFAS):
 
  • Hi ha molta   experiència ja que la majoria de poblacions de cabra de l’Estat ja l’han  patida (i s’esperava que arribés a Catalunya des de fa 20 anys) i també   l’isard ha estat afectat a l’àrea Cantàbrica.
  • El patró general   per a una zona concreta és d’uns 3-4 anys en els que els infestats es van   incrementat any rere any fins a uns valors màxims que podrien oscil·lar   entre un 40-95% de mortalitat. A partir d’aquest punt les cabres que   sobreviuen tornen a recuperar les seves poblacions.
  • Atès que les  poblacions s’acaben recuperant i assolint nivells “normals”, podem dir  que la sarna no representa un problema ecològic i si un mecanisme de   rejoveniment de l’ecosistema en el que l’ungulat s’acaba recuperant
  • Des d’un punt de  vista cinegètic i econòmic, en canvi, representa un trasbals ja que els  rendiments econòmics cauen dràsticament de forma temporal, així com les   captures
  • També que és   difícil el seu control ja que quan es comencen a veure cabres malaltes vol dir que ja n’hi ha força d’afectades, una part d’elles amb la   malaltia contagiada però sense símptomes aparents
  • Així doncs, la progressió de la malaltia en un   individu o en la població es pot considerar lenta
 
 • Quant al que cal fer, a proposta del SEFAS es va tenir en compte que:
 
  • El seguiment i tractament de la malaltia no és tan urgent com en el cas de les infeccioses.
 
  • La lluita contra la malaltia s’ha de basar en dues fases diferents.
 
  • En la primera fase, en la que encara hi ha una probabilitat (molt petita) d’evitar la seva progressió i d’aconseguir aturar-la, pel que cal sacrificar tots els  animals afectats, impedir el contagi dels animals morts i enviar mostres  al SEFAS per tal de fer un seguiment veterinari.
  • Si la malaltia   es fa incontrolable, l’actuació ha de ser la contrària, no matar els  animals malalts, atès que una part d’aquests, per la seva genètica i  història personal es recuperarà i superarà la malaltia. Per tal de gaudir d’una població recuperada i resistent cal que els animals puguin superar la infestació d’aquest àcar.
 
 • Per tant, el      DAAM està aplicant aquest protocol.
 
 • Des d’aleshores s’ha anat implementant      el Pla amb tots els actors del Departament d’Agricultura. Aquest està      utilitzant TOTS els mitjans que te per a fer front a aquesta contingència.
 
 •  Els resultats obtinguts demostren que s’està fent tot el marcat pel Pla:
 
  • Seguiment poblacional a la RNC i les 9 APC en risc actual. Fet per part del  personal de la Reserva Nacional de Caça (RNC), el Cos d’Agents Rurals       (CAR) i els responsables de l’àrea privada de caça (APC). El Departament lògicament, ha hagut de respectar els drets de les APC, tot recordant-les  els seus deures.
  • Abatiment dels exemplars que s’estan trobant (aprox. uns 18 fins al moment) per part de tots aquests actors
  • En l’àmbit de    la RNC correspon al seu Director-tècnic la coordinació amb els seus   mitjans. El Director de la RNC demanarà el CAR el seu suport en cas de  que la sarna entri a la RNC i calgui d’incrementar el mitjans necessaris.
  • En l’àmbit de  les APC coordinen els serveis territorials del Departament, essent d’aquestes –les APC- la responsabilitat de la gestió. En la majoria d’APC (Horta de Sant Joan, Prat de Compte i Bot) han demanat al Departament que es faci càrrec dels seguiment i control de les cabres.
  • El DAAM també supervisa l’estat de les  poblacions de cabra i la possible presència de cabres amb sarna a tota la zona,       independentment de la qualificació dels terrenys cinegètics
  • S’estan duenttotes les mostres al SEFAS per tal de fer el seguiment veterinari corresponent
 
En resum, el Pla de lluita contra la sarna s’està implantant amb resultats satisfactoris, malgrat la dificultat de treballar amb fauna salvatge i en un territori tan complex.
 
30 de Gener de 2015
 
 

1  

Fitxers adjunts

Trasobares, Vidal i Ruiz

Trasobares, Vidal i Ruiz
JPG | 1703

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia