Bombers

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments informa sobre les condicions de seguretat i les cobertures dels bombers voluntaris

query_builder   6 febrer 2015 12:12

event_note Nota de premsa

La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments informa sobre les condicions de seguretat i les cobertures dels bombers voluntaris

• Així mateix, vol reiterar la invitació als bombers voluntaris de Lleida i Tarragona a sumar-se de nou al Consell de Bombers Voluntaris, l’òrgan de representació del col•lectiu
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) vol recordar quines són les condicions de seguretat i les cobertures socials i jurídiques dels bombers voluntaris de Catalunya, per tal de concretar amb informacions objectives i de caràcter jurídic els diferents aspectes d’aquest col·lectiu sobre els que s’ha estat discutint les darreres setmanes.
 
En primer lloc, cal recordar que l’article 5 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments de Catalunya, manifesta que integren aquests serveis el Cos de Bombers de la Generalitat, així com els Bombers Voluntaris.
 
L’article 51 de la referida Llei defineix el model de bombers voluntaris: “Són bombers voluntaris les persones que, per llur vocació beneficosocial, presten llurs serveis d’una manera altruista dins l’estructura de qualsevol dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments a Catalunya. Els bombers voluntaris no tenen la consideració de personal funcionari ni de personal laboral i es regeixen per la normativa que sigui establerta per reglament”.
 
No obstant aquest caràcter netament altruista i per evidents raons relacionades amb el risc i el sacrifici que comporta l’exercici de la funció de bomber voluntari, en els darrers anys aquest col·lectiu ha anat assolint les següents cobertures de tipus social, sanitari i de defensa jurídica:
 
·         La principal cobertura que tenen assignada els bombers voluntaris de la Generalitat de les seccions activa i especialistes, pels casos de mort per accident en acte de servei i/o in itinere (70.000€) o invalidesa (115.000€), és la mateixa pòlissa, cobertura i companyia asseguradora que la dels Bombers funcionaris o el Mossos d’Esquadra (article 20 del Decret 8/2015, de 27 de gener);
 
·         Entre les diverses compensacions que reben els bombers voluntaris per la seva col·laboració en sinistres, pràctiques obligatòries o cursos de formació, entre d’altres, cal destacar que en cas d’incapacitat temporal perceben 31,91 euros per dia durant els primers 30 dies, i 52,50 euros per dia a partir del dia 31. (article 17 del Decret 8/2015, de 27 de gener);
 
·         Totes aquestes quantitats seran revisades en breu a l’alça, tenint en compte que el mes de maig de 2013 i en el context de contenció de la despesa pública, es va procedir a una reducció del 12,5% de l’import de totes les compensacions;
 
·         Tots els vehicles adscrits als Bombers de la Generalitat disposen de la seva corresponent assegurança que inclou, entre d’altres, l’assistència sanitària als bombers ocupants del vehicle;
 
·         Les despeses derivades de l’assistència medicofarmacèutica de la persona membre del cos de bombers voluntaris en cas d’accident de qualsevol mena produït en l’exercici de les seves funcions, i sempre que la persona interessada no tingui un altre tipus de cobertura, són a càrrec de la Generalitat de Catalunya (article 20.3 del Decret 8/2015, de 27 de gener);
 
·         Existeix, des de fa anys, un acord de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments per canalitzar i supervisar les atencions sanitàries de tot el personal integrant dels serveis de prevenció i extinció d’incendis;
 
·         També existeix un acord del Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya als efectes de tramitar i abonar qualsevol despesa relacionada amb l’atenció sanitària de tots aquells bombers voluntaris que poguessin trobar-se de manera circumstancial i temporal sense cobertura;
 
En aquest sentit, val a dir que en els darrers  anys i en relació als darrers dos apartats no s’ha produït cap sol·licitud per part de cap bomber voluntari.
 
·         Els membres del Cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya tenen dret a gaudir de la defensa jurídica necessària en les causes instruïdes com a conseqüència d’actuacions dutes a terme en l’exercici de les seves funcions (article 21 del Decret 8/2015, de 27 de gener);
 
·         D’altra banda, els bombers voluntaris compten amb els mateixos equipaments de protecció personal que els bombers funcionaris;
 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i el Consell de Bombers Voluntaris de Catalunya continuaran treballant per tal de millorar i enfortir l’organització dels Bombers Voluntaris de Catalunya, convençuts del seu important paper en la cobertura dels serveis d’emergències arreu del territori.
 
En qualsevol cas, la DGPEIS considera que les expressions que s’han difós darrerament, assenyalant el col·lectiu de bombers voluntaris com un col·lectiu desprotegit i abandonat  a la seva sort, no s’adeqüen a la realitat, malmeten la imatge de tots els Bombers i esdevenen un estil molt qüestionable de defensa del col·lectiu.
 
 
Barcelona, 6 de febrer de 2015
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia