Educació

Un total de 66.520 alumnes de 1.044 centres d'arreu del país començaran demà dimarts les proves d'avaluació de 4t d'ESO

query_builder   9 febrer 2015 14:28

event_note Nota de premsa

Un total de 66.520 alumnes de 1.044 centres d'arreu del país començaran demà dimarts les proves d'avaluació de 4t d'ESO

  • Els alumnes s’examinaran en l’assoliment de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques
 
  • Com a novetats, tal com es va fer en les proves de 6è de primària,  s’afegirà un full adjunt per a respondre les preguntes tancades, i l’alumnat amb TDAH i dislèxia tindrà fins a un quart d’hora més per a realitzar cadascuna de les proves
 
  • Els resultats arribaran als centres a partir del 7 d’abril 
Els propers dies dimarts 10 i dimecres 11 de febrer un total de 66.520 alumnes de Catalunya s’examinaran de les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que es realitzen per quart any consecutiu. A través d’aquesta prova, s’avalua el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria  en llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera i matemàtiques.
 
Els alumnes que realitzaran les proves en aquesta edició són estudiants de 1.044 centres educatius d’arreu del país, concretament de 536 centres de titularitat pública i de 508 centres concertats i privats. Els centres coneixeran els resultats a partir del 7 d’abril.
 
La distribució dels 66.520 alumnes per serveis territorials és la següent:
 
Serveis territorials
Alumnat
Consorci d’Educació de Barcelona
12.775
Baix Llobregat
7.181
Barcelona Comarques
7.548
Catalunya Central
4.857
Girona
6.812
Lleida
3.467
Maresme i Vallès Oriental
7.888
Tarragona
5.593
Terres de l’Ebre
1.557
Vallès Occidental
8.842
Total alumnat
66.520
 
 
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu dissenya i aplica aquesta prova, en col·laboració amb la Inspecció educativa. Enguany s’han organitzat  60 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Un total de 2.352 professors faran d’aplicadors i, d’aquests, 993 faran també de correctors, que s’encarregaran de vetllar pel correcte funcionament del procés.
 
 
Contingut de les proves
 
Dimarts els alumnes realitzaran les proves de competència en llengua catalana, en matemàtiques i en aranès –concretament són 71 alumnes de la Vall d’Aran–. I el dimecres s’avaluaran les competències en llengua castellana i en llengua estrangera –un total de 64.413 alumnes faran la prova en anglès i un total de 574 en llengua francesa–.
 
Aquesta prova mesura en quin grau l’alumnat de 4t d’ESO és capaç d’aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants als que haurà d’afrontar en seu dia a dia, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral. Enguany com a novetats, tal com ja es va fer en la darrera edició de les de 6è de primària, s’afegirà un full adjunt perquè els alumnes puguin respondre les preguntes tancades, i l’alumnat amb TDAH i dislèxia tindrà fins a un quart d’hora més per a realitzar cadascuna de les proves.
 
Pel que fa a la competència comunicativa lingüística, en la prova de llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Entre d’altres aspectes es valorarà si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.
 
La prova de llengua estrangera inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. Així, s’avaluarà la comprensió lectora, l’expressió escrita i la comprensió oral. És tindran en compte, per exemple, aspectes com la interpretació de la informació, l’ús del llenguatge o la correcció lingüística.
 
I, la prova de competència matemàtica, contindrà exercicis de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar. Es vol que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant entre d’altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic.
 
Aquestes proves no marquen la superació o no de l’etapa, sinó que es tindran en compte a l’hora d’avaluar si l’alumne ha aconseguit o no assolir les competències i objectius de l’etapa. Per tant, formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat de cada centre disposa a l’hora de valorar l’informe acadèmic del seu alumnat.
 
Tant dimarts com dimecres, a partir de les 13h, es podran consultar els enunciats de les diferents proves a l’espai web del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, on també hi ha tota la informació respecte a aquesta edició de les proves:
 
 
Els mitjans de comunicació que desitgin enregistrar imatges o fer fotografies poden sol·licitar un centre de referència a l’Oficina de Premsa.
 
 
9 de febrer de 2015
 
Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia