Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Catalunya ja ha reconegut 1.110 persones assessores en la Gestió Integrada de Plagues

query_builder   18 febrer 2015 13:40

event_note Nota de premsa

Catalunya ja ha reconegut 1.110 persones assessores en la Gestió Integrada de Plagues

Des de que es va publicar la normativa catalana que regula el reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues, el mes de juliol de 2013, a Catalunya ja s’han reconegut 1.110 assessors/es en gestió integrada de plagues. El reconeixement porta implícita la inscripció en el registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària, requisit indispensable per poder exercir l’activitat.
DAAM
Des del punt de vista productiu, la majoria de cultius agrícoles són susceptibles d'haver de dipositar obligatòriament d'assessorament en gestió integrada de plagues
Les recents normes europees en matèria de gestió integrada de plagues (GIP), han obligat a que els productors disposin d’un assessorament professional i adequat en l’àmbit de  l’aplicació de pràctiques encaminades al control de plagues i malalties amb un baix consum de productes fitosanitaris.
 
D’aquesta manera es persegueix que d’entre tots els productes disponibles per tractar una mateixa plaga, els assessors i usuaris portin a terme pràctiques de gestió i utilitzin els productes que presenten menys riscos per a la salut humana i el medi ambient.
 
La GIP es presenta com un examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i una posterior integració de les mesures més adequades per a evitar el desenvolupament de poblacions d’organismes nocius, mantenint així l’ús de productes fitosanitaris i altres formes d’intervenció en uns nivells que siguin econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient. Des d’aquest punt de vista la GIP posa un èmfasi especial en aconseguir el desenvolupament de cultius sans amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i en la promoció dels mecanismes naturals de control de plagues.    
 
L’assessorament en Gestió Integrada de Plagues ha de ser realitzat, d’acord amb els  requisits que estableix la normativa vigent, per un tècnic que pugui acreditar la condició d’assessor i s’ha d’efectuar seguint els principis generals de la pròpia GIP.
 
Té la condició d’assessor en gestió integrada de plagues qui acrediti davant el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya o altre Comunitat Autònoma on resideixi, que està en possessió de la titulació habilitant. Així, poden ser assessors en gestió integrada de plagues les persones que tinguin la titulació següent: llicenciatures, enginyeries superiors, enginyeries tècniques, títols de grau, màster o tercer cicle i títols de formació professional superior que compleixen la condició de sumar en el seu conjunt 40 ECTS (European Credit Transfer System) en matèries relacionades directament amb la producció vegetal. Dels 40 ECTS esmentats, almenys 12 han de ser de matèries que estiguin relacionades directament amb la protecció vegetal. També compleixen les condicions les següents titulacions oficials amb plans d’estudi anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): Enginyer agrònom, Enginyer tècnic agrícola, Enginyer forestal,  Enginyer tècnic forestal i altres titulacions universitàries els titulars de les quals puguin acreditar haver rebut formació equivalent
 
Els assessors en GIP i en l’ús segur dels productes fitosanitaris, han de prestar  assessorament a títol professional als agricultors o les seves associacions, com són les agrupacions de defensa vegetal, de les quals Catalunya en compta amb més d’un centenar de reconegudes.
DAAM
La GIP es presenta com un examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles
Des del punt de vista productiu, la majoria de cultius agrícoles són susceptibles d’haver de dipositar obligatòriament d’assessorament en gestió integrada de plagues, mentre que en els àmbits no agraris, com són els espais verds utilitzats pel públic en general, els parcs i jardins d’ús públic incloses les zones enjardinades de recintes d’acampada i altres recintes per a oci o els jardins confinats, els camps d’esport i els espais utilitzats per grups vulnerables als voltants de col·legis i llars d’infants, camps de jocs infantils, centres d’assistència sanitària i residències per a ancians, es precisa sempre d’una persona assessora en Gestió Integrada de Plagues per a poder realitzar els tractaments fitosanitaris.
 
També és obligatori disposar d’assessorament en les xarxes de serveis no urbanes, com els ferrocarrils i altres xarxes viàries, les de conducció d’aigües de reg o de drenatge, de línies elèctriques, tallafocs o altres, i les zones industrials com ara centrals elèctriques, instal·lacions industrials o altres en les quals es requereix mantenir el terreny sense vegetació.
 
Per la seva banda, els titulars de les explotacions agràries han de disposar també d’un Quadern d’Explotació actualitzat, on hi figurin les seves dades i les de les parcel·les de la finca, així com d’un registre de tots els tractaments fitosanitaris que s’hi realitzen. Els aplicadors han de disposar del carnet d’aplicador, han de tenir cura de no contaminar les aigües i aplicar obligatòriament els principis de la Gestió Integrada de Plagues.
 
El agricultors i les entitats, tant del món agrari com no agrari, que necessitin un/a assessor/a en gestió integrada de plagues poden consultar la relació actualitzada en l’apartat “Sanitat Vegetal” del web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.cat/agricultura
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia