Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el projecte de llei que permetrà que professionals i empreses agroalimentàries s'agrupin en organitzacions i guanyin competitivitat a Catalunya i al món

query_builder   24 febrer 2015 14:55

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el projecte de llei que permetrà que professionals i empreses agroalimentàries s'agrupin en organitzacions i guanyin competitivitat a Catalunya i al món

 
 
  • Són organitzacions integrades per professionals i empreses de tota la cadena alimentària (producció, transformació, comercialització i distribució)
 
  • La nova norma omple el buit legal existent a Catalunya i dóna resposta a les demandes del sector de disposar d’una legislació pròpia que defensi el model agroalimentari català de proximitat, amb una presència important de petites i mitjanes empreses
 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya (OIA), que regula i reforça el paper d’aquestes entitats, integrades per professionals i empreses que es dediquen a la producció, la transformació, la comercialització i la distribució agroalimentàries. La norma omple el buit legal existent a Catalunya i atén les demandes del sector de disposar d’una legislació pròpia que defensi el model agroalimentari català, amb un nombre important de petites i mitjanes empreses.
 
Catalunya és una regió agroalimentària de primer ordre dins la Unió Europea. El sector agroalimentari català té un valor estratègic important per a l’economia del país, tal com reflecteixen les magnituds econòmiques sobre la seva participació al PIB, la balança comercial, el nombre d’empreses, les persones ocupades, el valor de la producció final agrària i alimentària i la clara vocació internacional de molts dels seus productes.
 
Una de les particularitats del sector agroalimentari català és l’existència d’un nombre important de petites i mitjanes empreses productores i transformadores, que es troben en un clar desequilibri davant dels grans grups de la distribució minorista que concentra la demanda. Cal defensar l’existència d’un model propi i diferenciat de comerç de proximitat, en equilibri amb els diversos formats de distribució comercial i, en conseqüència, és necessari comptar amb estructures associatives potents i vertebrades que tinguin capacitat suficient per desenvolupar iniciatives que generin valor afegit als productes agroalimentaris.
 
Així, d’acord amb aquest marc legal, particulars i empreses de tota la cadena agroalimentària (producció, transformació, comercialització i distribució) podran agrupar-se i constituir-se en OIA, amb els avantatges que suposa per enfortir la seva posició, tant a nivell intern com internacional. També permet treballar de forma cohesionada en els objectius de modernització, desenvolupament, competitivitat i internacionalització.
 
Disposar d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries a Catalunya és, per tant, un factor coadjuvant, perquè el sector pugui adoptar mesures que consolidin el model propi, tant en el sector primari, com en el transformador, i en la comercialització dels productes.
 
Una reivindicació del sector
 
El sector agroalimentari català ha demanat de forma expressa i activa disposar d’una llei marc d’organitzacions interprofessionals, amb un disseny normatiu de continguts molt flexibles i generalistes adaptat a les peculiaritats de cada sector.
 
La nova llei regula el reconeixement, les finalitats, els acords i les extensions de normes de les organitzacions (mecanismes a través dels quals es poden convertir en obligatoris per a tots els productors i operadors del sector o producte dels acords que prenguin les organitzacions). Atorga a les OIA catalanes plena autonomia i competència per prendre els acords, sense cap tipus de limitació respecte als acords adoptats per tercers o altres entitats, excepte si elles mateixes acorden vincular-se voluntàriament a acords d’altres organitzacions o entitats de naturalesa i objectius similars. També permet que les organitzacions puguin acordar i obtenir, en l’àmbit de Catalunya, extensió de normes adequades a les condicions i necessitats particulars del sector i que contribueixin directament al seu desenvolupament.
 
A més, la llei té en consideració que cal garantir que els operadors i les entitats associatives representatives que s’integrin a les OIA siguin aquelles que realment fan l’esforç i la inversió econòmica a la cadena agroalimentària, assumint, per tant, els riscos econòmics de les seves decisions.
 
Es crea també el Registre de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al qual s’han d’adscriure les entitats.
 
El nou marc jurídic s’adequa a les característiques, necessitats i particularitats del sector català, amb el respecte a les normes reguladores de la competència i dins dels objectius de l'article 39 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i de la resta de la normativa europea en aquesta matèria. A més, la llei permet donar marc regulador a l’important desenvolupament que han experimentat les OIA els darrers anys i donar compliment a un dels principals objectius de la Política Agrària Comuna, que és l’orientació de les produccions agràries a les necessitats del mercat, amb la flexibilització dels mecanismes d’intervenció per garantir una oferta agrària més adequada a la demanda.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia