Territori

Atorgada l'autorització ambiental a la fàbrica d'òxid i hidròxid de calç de l'empresa Cales de Pachs

query_builder   24 febrer 2015 16:36

event_note Nota de premsa

Atorgada l'autorització ambiental a la fàbrica d'òxid i hidròxid de calç de l'empresa Cales de Pachs

• Gràcies a les negociacions entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’empresa, aquesta retira de la seva sol·licitud els llots de depuradora com a possible combustible dels forns de calcinació
 
• L’autorització ambiental contempla la valorització energètica com a substitutiu en part del coc de petroli, amb biomassa provinent de restes vegetals, marro de cafè i residus de fusta sense tractaments
Cales de Pachs
Imatge: Cales de Pachs, SA
La Ponència ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha resolt atorgar l’autorització ambiental, amb la corresponent declaració d’impacte ambiental prèvia, a l’activitat de fabricació i comercialització d’òxid i hidròxid de calç de les instal·lacions de l’empresa Cales de Pachs SA, situada al turó de Sant Jaume, al terme municipal de Pacs del Penedès (Alt Penedès), i propera al nucli de Les Cabanyes. La decisió s’ha produït després d’un llarg procés de treball entre l’empresa i l’ajuntament de les Cabanyes, municipi més proper i receptor dels possibles impactes ambientals. L’obtenció de l’autorització ambiental amb la corresponent declaració d’impacte favorable garanteix la continuïtat de l’activitat d’aquesta fàbrica, posada en perill l’any 2013 amb la sentència ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul.lava la seva autorització ambiental.
 
L’abril de 2013, el va TSJC anul.lar l’autorització ambiental de l’empresa, permís imprescindible per poder exercir l’activitat, per contravenir la legalitat urbanística. A finals d’aquell any, l’empresa va sol.licitar de nou l’autorització incorporant la sol.licitud per valoritzar energèticament diverses tipologies de residus. Mentrestant, el Departament de Territori i Sostenibilitat  negociava amb la part demandant perquè no sol.licités l’execució de la sentència fins que es regularitzés ambientalment l’activitat, fet que suposava tancar l’empresa i deixar sense lloc de feina a més de 60 persones. Tot i que el compromís de totes les parts es va fer palès, el projecte concret presentat per Cales de Pachs per a la valorització energètica de fangs en els forns de calcinació no donava prou garanties a l’administració ambiental que s’assolissin els estrictes límits d’emissions atmosfèriques associats a la incineració de residus. Aquest fet conduïa a una declaració d’impacte ambiental desfavorable i per tant, a la denegació de l’autorització ambiental.
 
El projecte va rebre més de 350 al.legacions i es van aprovar mocions en contra al territori. Finalment, l’empresa va renunciar al projecte de valorització energètica de fangs de depuradora, decisió que ha obert la porta a seguir la tramitació i a concedir-li l’autorització.
 
L’activitat es dedica a la fabricació i comercialització d’òxid i hidròxid de calç a partir de les roques calcàries extretes de la pedrera propera a la fàbrica o d’altres pedreres que subministren la matèria primera. L’autorització ambiental de l’empresa contempla la valorització energètica com a substitutiu de part del combustible habitual, el coc de petroli, utilitzat en el procés de fabricació de la calç. En concret, a partir de les restes vegetals d’origen agrícola i forestal, restes vegetals de la silvicultura, marro de cafè i residus de fusta sense tractaments de substàncies protectores de la fusta o revestiments. La cocció de la pedra calcària es realitza en un forn de doble cuba, de flux paral·lel regeneratiu, que pot utilitzar com a combustible coc de petroli i biomassa, i que actualment és considerat la Millor Tecnologia Disponible, presentant un estalvi energètic molt important en comparació a d’altres tipus de forns. La capacitat de la valorització energètica de la biomassa en aquesta instal·lació és de 5.000 tones/any.
 
Els gasos emesos es tracten amb filtres de mànegues, que eviten o redueixen les emissions de partícules a l’atmosfera. A més, l’autorització preveu tot un seguit de mesures de prevenció i correcció per tal de minimitzar les emissions de partícules a l’atmosfera produïdes com a conseqüència de la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries primeres i producte acabat, a més de fixar els límits d’emissió per als focus vehiculats a l’atmosfera.
 
Per a la Ponència ambiental, el projecte de fabricació de calç, tal i com finalment s’ha aprovat, no ha de comportar efectes significatius pels vectors ambientals del medi receptor si la seva gestió es porta d’acord amb les condicions descrites en el projecte, en l’estudi d’impacte ambiental, en la documentació complementària aportada pel promotor i amb les mesures establertes a la declaració d’impacte ambiental. D’acord amb l’avaluació realitzada de la capacitat del medi, de l’emplaçament del projecte, i dels impactes més representatius, l’impacte ambiental global del projecte ha estat qualificat de compatible amb la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 70

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia