Empresa i Treball

OCUPACIÓ

El programa de la Renda Mínima d'Inserció tanca l'any 2014 amb un 8,3% més de titulars i un 9,4% més de beneficiaris

query_builder   26 febrer 2015 10:30

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El programa de la Renda Mínima d'Inserció tanca l'any 2014 amb un 8,3% més de titulars i un 9,4% més de beneficiaris


- En concret, a 31 de desembre de 2014 hi havia un total de 27.071 titulars i 68.559 beneficiaris


- L’any 2014 es van destinar 173 milions d’euros i enguany s’augmentarà a 185 milions, la xifra més alta de la història


- Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans d’ocupació per aquest col·lectiu, que han suposat que 985 persones hagin accedit a un contracte laboral de sis mesos

 
 
El programa de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) va tancar el 2014 amb un total de 27.071 titulars, un 8,3% més que l’any anterior, i amb 68.559 beneficiaris, un 9,4% més. Durant tot aquest període s’ha destinat a l’RMI 173 milions d’euros i enguany s’augmentarà aquesta xifra en 12 milions d’euros fins arribar als 185, la xifra més alta de la història.
 
Cal destacar que a l’octubre de 2013 hi havia 22.598 expedients vigents i gràcies a l’increment de pressupost de 2,8 milions d’euros a finals del 2013 es va aconseguir entrar en nòmina més de 2.000 expedients que estaven en llista d’espera. Per tant, en 15 mesos s’ha produït un creixement de 4.473 expedients. Des d’aquell moment, el termini mitjà entre la sol·licitud de la prestació i la seva resolució i aprovació està per sota dels quatre mesos, que és el màxim legal previst.
 
RMI 2013 – 2014
 
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
% d’increment
(2013 – 2014)
Titulars
23.123
24.998
27.071
8,3%
Beneficiaris (*)
56.285
62.643
68.559
9,4%
Pressupost
129.999.889,85
132.801.367,88
173.000.000
30,3%
 (*) Inclou titulars
 
Pel que fa al pressupost, dels 173 milions d’euros es van desglossar de la següent manera:  
 
 
Pressupost RMI 2014
Pagament de la prestació econòmica
154.125.374,30 euros
Polítiques actives
  10.945.307,7 euros
Pagament del deute
    7.929.318 euros
TOTAL
173.000.000 euros
 
 
També durant el 2014, Empresa i Ocupació va posar en marxa un nou sistema informàtic amb l’objectiu d’agilitzar tot el procés de tramitació de la prestació.
 
 
S’activen polítiques actives pels beneficiaris de l’RMI
 
Davant el context econòmic actual i la situació de les persones aturades, el Departament d’Empresa i Ocupació ha decidit que les polítiques actives d’ocupació s’adrecin cada vegada més a col·lectius específics.
 
En aquest sentit, del total del pressupost de l’RMI, Empresa i Ocupació ha destinat gairebé 11 milions d’euros a desenvolupar un conjunt de polítiques actives que busquen incrementar la contractació d’aturats augmentant la qualificació d’aquestes persones, fet que impulsa la seva ocupabilitat i, com a conseqüència, les possibilitats de trobar feina.


a)    Programa Treball i Formació
 
Per primer cop des de l’any 2000 s’han posat en marxa plans d’ocupació per a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció. A través d’aquest programa un total de 985 persones han accedit durant l’any 2014 a un contracte laboral de sis mesos. A la convocatòria de l’any anterior, 591 titulars de l’RMI van aconseguir un contracte. Pel que fa al sector d’activitat dels contractes d’aquestes persones, el 40% van ser en tasques relacionades amb l’atenció al ciutadà i treballs administratius; el 35% en instal·lacions i reparació en edificis i obres en general, i el 17% en tasques de neteja, entre d’altres.
 
Aquesta iniciativa combina l’experiència professional i la formació de cara a millorar la seva ocupabilitat de les persones que reben aquesta renda ja que l’objectiu del programa de l’RMI és la inserció laboral de les persones.
   
En concret, aquest programa es dirigeix a persones en atur perceptores de l’RMI que reuneixin alguna de les característiques següents: experiència laboral prèvia, edat entre 40 i 55 anys; el menor temps que resti per esgotar el període màxim de cobrament de la prestació (60 mesos);  tenir càrregues familiars; o bé famílies monoparentals. 
 
El programa estableix dos tipus d’accions:
 
- Accions d’experiència laboral: S’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social. Els contractes de treball tenen una durada de sis mesos i  una jornada laboral del 100% amb un sou mensual de 850 euros. 
 
- Accions formatives: S’adrecen al desenvolupament d’una activitat formativa professionalitzadora, obligatòria per a tots els participants de les accions d’experiència laboral. La formació, que ha de ser impartida durant el contracte de treball i dins l’horari laboral, ha de tenir una durada mínima de 20 hores i un màxim de 30.
 
Les oficines de treball realitzen una entrevista per determinar un primer diagnòstic de les persones que compleixin els requisits esmentats anteriorment i deriven les persones preseleccionades a l’entitat beneficiària (enguany s’han afegit les entitats sense ànim de lucre  als ajuntaments i els consells comarcals, o bé els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació). Aquesta fa la contractació definitiva tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte del programa.
 
b)   Mesures actives d’inserció
 
La Generalitat ha destinat 2,6 milions d’euros a programes d’orientació professional específica i d’acompanyament a la inserció laboral que han beneficiat a més de 4.000 perceptors de l’RMI. Aquests programes s’han desenvolupat en col·laboració amb 57 entitats entre corporacions locals i  entitats públiques o privades sense afany de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb àmbit d’actuació a Catalunya, que tenen experiència en la realització d’accions d’inserció laboral per a col·lectius en risc o situació d’exclusió social. 
 
Pel que fa a les persones destinatàries d’aquests ajuts, el seu tret fonamental és que són perceptors de l’RMI però tenen caràcter preferent aquelles que, a més a més, que reuneixin algunes de les característiques següents:
 
•         Que els resti menys temps permanència per a esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció.
•         Que el seu grau d’ocupabilitat el qual es pugui veure incrementat si participen en mesures actives d’inserció.
•         Que tinguin una edat compresa entre 31 i 60 anys.
•         Que siguin dones.
•         Que tinguin càrregues familiars.
 
 
L’òrgan tècnic administratiu de l’RMI els deriva a les entitats subvencionades els perceptors seleccionats, i aquests participen en diferents blocs segons les necessitats detectades:
 
-       Competències clau on s’analitzarà el context laboral i les competències de base i transversals.
-       Diagnòstic de l’ocupabilitat recollint les motivacions i interessos en relació al mercat de treball i ocupacions.
-       Recerca de feina on se’ls informarà dels diferents canals i eines  existents, el procés de selecció i la possibilitat d’autoocupar-se.
-       Formació en competències transversals, en noves tecnologies i programació, suport i seguiment de pràctiques professionals.
-       Relació amb l’empresa donant suport en la prospecció i seguiment posterior a la inserció laboral.
 
D’altra banda, Empresa i Ocupació ha destinat 500.000 euros  en ajuts per a la contractació de persones que perceben la Renda Mínima d’Inserció per part de les empreses ordinàries i també per aquelles persones destinatàries de l’RMI que presentin un projecte d’autoocupació.
 

1  

Fitxers adjunts

NOTA DE PREMSA AMB GRÀFICS

NOTA DE PREMSA AMB GRÀFICS
PDF | 65

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia