Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Agricultura posa en marxa el Pla de bioseguretat a les explotacions porcines

query_builder   2 març 2015 16:26

event_note Nota de premsa

Agricultura posa en marxa el Pla de bioseguretat a les explotacions porcines

 
El Pla reforça l'assessorament sanitari als ramaders i el paper de les Agrupacions de Defensa Sanitària
 
Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu
 
 
Avui es posa en marxa el Pla de bioseguretat de les explotacions porcines catalanes amb l’objectiu de garantir l’assessorament a totes les explotacions porcines catalanes en aquesta matèria i verificar l’existència de les mesures mínimes de bioseguretat, moltes de les quals, d’altra banda, ja venen  contemplades a la normativa vigent en matèria d’ordenació de les explotacions ramaderes (Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes).
 
El Pla de bioseguretat a les explotacions porcines va ser presentat el passat 6 de novembre de 2014 a Taula Sectorial del Porcí i des del mateix mes de novembre passat s’han organitzat sessions formatives dirigides als tècnics del DAAM i als responsables i tècnics de les Agrupacions de Defensa Sanitària (ADS) de porcí de Catalunya.
 
L’aplicació de mesures adequades de bioseguretat, tant a les explotacions com en el transport d’animals, redueix en gran mesura el risc d’entrada i difusió de les malalties a les explotacions. Des d’aquest punt de vista el pla pretén ser l’eina que permeti conèixer el nivell de bioseguretat existent, especialment a les explotacions porcines, i detectar els punts crítics per tal de poder endegar les línies de treball necessàries per millorar en aquest àmbit, entre les quals hi ha la formació dels ramaders i dels veterinaris. Alhora, l’anàlisi dels resultats obtinguts permetrà valorar fins a quin punt el sector porcí català està preparat per a fer front als nous reptes sanitaris, com poden ser l’aparició de malalties emergents que comprometrien les exportacions.
 
Des del punt de vista de l’assessorament sanitari als ramaders i amb la intenció de reforçar el paper de les ADS en  aquest àmbit i de dotar de més contingut la seva tasca preventiva, s’ha previst que siguin les pròpies ADS i els seus veterinaris els encarregats de l’execució d’aquest projecte, mentre que les funcions del DAAM es centraran en la coordinació i supervisió de les actuacions dutes a terme per part de les ADS, l’anàlisi de les dades obtingudes i la revisió del contingut del Pla en funció de la seva evolució.
 
D’entre les actuacions més destacades, el Pla preveu la realització d’una enquesta de manera periòdica a totes les explotacions porcines, mitjançant la qual s’atorgarà una puntuació individualitzada a les explotacions. Com a norma general, l’enquesta serà complimentada per part dels veterinaris de les ADS, de manera imparcial i objectiva.
 
La sanitat és un dels factors clau que garanteixen la supervivència i consolidació de les produccions ramaderes catalanes, motiu pel qual el DAAM és conscient que cal treballar per maximitzar el nivell de bioseguretat de les explotacions, i en particular, el de les explotacions porcines, especialment per tal de fer front amb garanties a les amenaces sanitàries que ha d’afrontar el sector, entre els quals hi ha el risc d’entrada de malalties emergents o re-emergents, com la PPA present a l’est d’Europa o la febre aftosa, present en alguns països mediterranis del nord d’Àfrica.
 
D’altra banda, cal considerar també els reptes sanitaris futurs que es presenten al sector, com la qualificació d’oficialment indemne d’Aujeszky a nivell de tot el territori, l’interès de la indústria càrnica catalana en proveir-se d’animals procedents d’explotacions que ofereixin garanties sanitàries addicionals, com són el control de la triquinel·losi o el de la salmonel·losi i l’aplicació del “Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos”, que coordina el Ministeri d’Agricultura, entre d’altres.
 
El concepte de bioseguretat és un concepte indissociable de l’activitat productiva però a més té una component econòmica molt important, ja que garanteix al sector ramader un estatus sanitari que sense ell podria posar en risc l’estabilitat i consolidació de les exportacions i del consum intern, provocant importants pèrdues econòmiques tant a nivell de les mateixes explotacions com a nivell global del sector, especialment del porcí, pel pes que representa en el conjunt del sector ramader i per les restriccions comercials que se’n poden derivar.
 
Tal i com ja va destacar el Director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel Molins, a la Taula Sectorial Agrària del Porc el passat mes de novembre, “aquest no ha de ser només un  compromís normatiu del Govern envers el sector sinó una responsabilitat que el sector ha de fer seva”.
 
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia