Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova abonar aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012 als empleats públics i de centres concertats

query_builder   10 març 2015 14:38

event_note Nota de premsa

El Govern aprova abonar aquest mes de març els primers 44 dies de la paga extraordinària de Nadal de 2012 als empleats públics i de centres concertats

 
  • L’acord afecta el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral que el 2012 va veure reduïdes les seves retribucions com a conseqüència de l’aplicació d’un Reial decret espanyol que suprimia la paga extraordinària de desembre
 
El Govern ha aprovat fer efectiu en la nòmina del mes de març el pagament dels primers 44 dies de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 al personal de l’Administració de la Generalitat. Aquests imports es van deixar de percebre en aplicació del Reial decret llei de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, aprovat pel Govern espanyol el 13 de juliol de 2012 i amb afectació a totes les administracions públiques de l’Estat.
 
El Reial decret llei espanyol 20/2012, de 13 de juliol, va disposar per a tot el personal del sector públic, la reducció de les retribucions de l’any 2012 amb la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre. El 24 de juliol el Consell Executiu va adequar les retribucions del personal al servei de la Generalitat a la norma espanyola.
 
La Llei dels pressupostos generals de l’Estat per al 2015 preveu que cada administració pública pugui establir la recuperació dels primers 44 dies de la paga deixada de percebre el desembre de 2012. D’acord amb això, prèvia negociació sindical i a proposta de la vicepresidenta del Govern i del conseller d’Economia i Coneixement, el Consell Executiu ha aprovat l’acord que estableix l’abonament d’aquesta quantia i els criteris per a la seva aplicació efectiva. La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015 també habilita el Govern a possibilitar aquesta recuperació parcial de la paga.
 
L’acord afecta el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al qual el Govern va adequar les retribucions al Reial decret llei espanyol. L’acord estableix que la recuperació d’aquesta part de la paga es realitzarà d’acord amb la normativa aplicable i el règim jurídic vigent en el moment en què es va deixar de percebre. També disposa el procediment per fer efectiu l’abonament de l’import en la nòmina d’aquest mes de març.
 

Les persones que hagin deixat de prestar serveis en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, hauran de sol·licitar l’abonament de les quantitats que els corresponguin. Prèviament, els serveis de gestió de personal dels diversos departaments, ens i organismes del sector públic comunicaran el dret a sol·licitar el cobrament al personal que en el seu moment estava actiu. El model de sol·licitud estarà disponible al portal de l’empleat públic i al web del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia