Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern reforçarà la protecció a les famílies més vulnerables a través d'un decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge

query_builder   10 març 2015 14:39

event_note Nota de premsa

El Govern reforçarà la protecció a les famílies més vulnerables a través d'un decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge

  • La Generalitat i els ajuntaments tindran dret a tanteig i retracte en les operacions de venda de tots els pisos provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament
 
  • El Decret llei preveu sancionar com a infracció greu les entitats financeres que no mantinguin en condicions d’habitabilitat els pisos, per afavorir actuacions de manteniment i conservació
 
  • La Generalitat i els municipis podran obligar les entitats financeres a la cessió forçosa dels habitatges per rehabilitar-los de forma subsidiària i destinar-los a famílies en risc
 
  • Les famílies que visquin en un habitatge provinent d'execució hipotecària tindran prioritat per accedir a un ajut al lloguer per evitar un doble desnonament
 
  • Es crea el Registre d’habitatges buits per conèixer amb exactitud els immobles existents a Catalunya i reforçar l’aplicació de l’impost dels pisos buits i l’activitat sancionadora municipal
 
El Govern ha acordat reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial a través de l’aprovació properament d’un Decret llei de mesures extraordinàries i urgents, que entrarà en vigor de forma immediata. La mesura arriba després que s’hagin detectat operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen famílies en situació de vulnerabilitat.
 
El Govern entén que en un escenari on les entitats financeres acumulen habitatges cal dotar-se de nous instruments administratius d’intervenció per minimitzar l'impacte sobre les famílies que hi viuen i facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. Així, el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per protegir les persones en situació de vulnerabilitat residencial que aprovarà el Govern té com a objectiu facilitar que les famílies afectades per execucions hipotecàries o processos de dació en pagament puguin continuar vivint al seu pis, dotar-se de nous instruments per mobilitzar pisos buits i incrementar el parc públic de lloguer social. Les principals mesures proposades són les següents:
 
1.    Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries amb posterioritat a l'abril de 2008. La mesura s'aplicarà per un termini de 6 anys, fins al 2021. Queden afectats els 72 municipis amb demanda acreditada i es prioritza l'adquisició per part de l'Administració d'habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social. En les operacions de compra d'habitatges provinents d'execució hipotecària, l’entitat financera haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que tindrà preferència, conjuntament amb els municipis, per comprar el pis al mateix preu per destinar-lo a lloguer social.
 
2.    Obligació d'execució d'obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament. En 6 mesos des de l'aprovació del Decret llei, les entitats financeres i altres gestors d'actius immobiliaris propietaris d'habitatges provinents d'execucions hipotecàries o de dació en pagament estaran obligats a realitzar totes les obres necessàries per garantir el bon estat de l'habitatge o, en cas contrari, podran ser sancionats com a infracció greu. A més, si l’habitatge està en un dels 72 municipis de demanda acreditada, podrà exigir-se’n la cessió temporal, perquè l'Administració realitzi les obres de forma subsidiària i pugui destinar-lo a famílies en risc d'exclusió residencial per un període de fins a 10 anys.
 
3.    Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària i que hi segueixin vivint en lloguer social. Aquestes famílies tindran la consideració de col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir un ajut per pagar el lloguer per garantir la permanència a l’habitatge. Es vol evitar així el risc d’un possible doble desnonament.
 
4.    Creació del registre administratiu d’habitatges buits. S’hi hauran d’inscriure en un termini de 3 mesos els habitatges buits o ocupats sense títol provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d’altres persones jurídiques. Els habitatges de les persones físiques no s’hi hauran d’inscriure fins que estigui aprovat el Reglament que desenvolupi el registre.
 
Més de 14.000 execucions hipotecàries el 2014
 
El 2014 es van produir a Catalunya 14.230 execucions hipotecàries, 10.635 de les quals van ser habitatges en propietat de persones físiques i 3.595, de persones jurídiques. Del total de pisos provinents d'execució hipotecària, la gran majoria són usats (12.878) i només 1.352 són habitatges nous.
 

Davant l’extraordinària vulnerabilitat en què queden en molts casos les famílies que viuen en aquests habitatges per la moratòria del Govern espanyol, el Govern de la Generalitat té en marxa diverses línies d’ajuts per pal·liar la situació. Aquest darrer any 2014, un total de 32.363 famílies van rebre algun ajut dels programes socials d'habitatge, un 25% més que el 2013. A més, 25.000 famílies viuen en habitatges provinents del parc públic de la Generalitat o de les borses de lloguer.

 

1  

Fitxers adjunts

Decret mesures extraordinàries i urgents per protegir  les famílies en situació de vulnerabilitat residencial

Decret mesures extraordinàries i urgents per protegir les famílies en situació de vulnerabilitat residencial
PDF | 954

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia