Empresa i Treball

Balanç 2014 de l'Agència Catalana del Consum

L'actuació de l'ACC permet retornar 295 milions d'euros a afectats per les preferents a Catalunya

query_builder   11 març 2015 15:24

event_note Nota de premsa

Balanç 2014 de l'Agència Catalana del Consum

L'actuació de l'ACC permet retornar 295 milions d'euros a afectats per les preferents a Catalunya

 
·        De l’1 de juliol de 2012 al 31 de desembre de 2014, s’han dictat prop de 40.000 laudes arbitrals per la contractació de participacions preferents i deute subordinat, que han representat un retorn de prop de 295 milions d’euros als afectats

·        L’any passat, l’ACC va rebre prop de 37.000 reclamacions, més de la meitat per serveis financers

·        La Junta Arbitral de Consum de Catalunya compta ja amb prop de 7.800 empreses i establiments comercials adherits, un 4,3% més que al 2013

·        Pugen un 1,71% les alertes de consum per productes insegurs i l'ACC retira del mercat més de 16.000 articles

·        En matèria sancionadora, l’ACC ha dictat 357 expedients al 2014. Destaca l’actuació duta a terme amb les operadores de telefonia, sancionades per pràctiques comercials deslleials per no incloure el 21% en les seves ofertes i promocions

 
El secretari d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, i el director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, han presentat avui els resultats del Balanç d’Actuacions 2014 de l’ACC. Torres ha explicat que "com al 2013, l’activitat de l’ACC ha estat marcada per les participacions preferents i deute subordinat". L’any passat, es van dictar 28.535 laudes. Des de l’inici del procés, l’1 de juliol de 2012 i fins el 31 de desembre de 2014, l’ACC ha atès 11.845 consultes en relació amb aquesta qüestió, ha rebut 46.773 reclamacions i ha dictat 39.950 laudes, tots favorables als reclamants, per un import total de 294,51 milions d’euros.
 
Sobre aquesta qüestió, El director de l’ACC, Alfons Conesa, ha avançat que “estem analitzant, un per un, uns 300 casos” rebutjats a arbitratge per part l’entitat financera. En aquest sentit, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, ha afegit que “en tots aquells casos que considerem que el consumidor té raó, si Catalunya Caixa no atén a raons, s’obrirà un expedient sancionador individual”.
 
Així mateix, en matèria sancionadora, l’ACC ha dictat 357 expedients sancionadors per un import total de  6,5 milions d’euros. Destaca especialment, la tasca duta a terme amb les operadores de telefonia, sancionades per pràctiques comercials deslleials, per no incloure el 21% de l’IVA en les seves ofertes i promocions. En aquest sentit, Conesa ha explicat que “el tema de l’IVA ha afectat a totes les companyies de telefonia. Estaven amagant en les seves ofertes el 21%, que s’afegia després a la factura. Gràcies a aquesta actuació sancionadora, s’ha produït un canvi en el comportament de l’oferta comercial”.

El balanç de l’ACC també recull que l’any passat es va tramitar 36.956 reclamacions de consum, la meitat de les quals per serveis financers. Pel que fa a les consultes, l’Agència Catalana del Consum va atendre 48.981, xifra que representa un descens del 5,56% respecte l’any anterior. Les telecomunicacions i internet han aglutinat 1 de cada 3 consultes ateses.
 
L’ACC rep prop de 37.000 reclamacions, més de la meitat per serveis financers

El 2014, l’ACC ha rebut 36.956 reclamacions, un 16,5% menys que al 2013. Aquesta lleugera davallada s’explica pel fet de la finalització del termini legal imposat per acollir-se a l’arbitratge de consum per part dels preferentistes de Catalunya Caixa. Això no obstant, més de la meitat de les reclamacions ateses per l’ACC durant 2014 –el 50,9%- van ser serveis financers, seguit del 23,4% per serveis de telecomunicacions i internet. El 6,9% de les reclamacions van ser per serveis d’electricitat, gas i/o aigua; el 6,1% de les reclamacions per serveis generals de consum; el 6% pel transport; i el 5,7% per béns de consum.
 
Analitzant les reclamacions per companyies i no per sectors, Catalunya Caixa és qui ha aglutinat novament la immensa majoria de les reclamacions ateses. Al 2014 es van rebre 18.017 reclamacions contra aquesta entitat financera en relació a les participacions preferents i deute subordinat, de les quals s’ha resolt 2 casos per mediacions i 28.535 per laude. L’operadora de telefonia France Telecom ocupa el segon lloc, amb 2.568 reclamacions, de les quals el 59,07% s’han resolt via mediació (1.081) o laude arbitral (436). De seva banda, el tercer lloc l’ocupa Telefonica, amb 2.167 reclamacions i un índex de resolució del 63,73% (1.155 mediacions i 226 laudes), seguida de Vodafone, amb 1.684 reclamacions i un índex de resolució del 103,5% (1.101 per mediació i 642 per laude).
 
Completen el llistat Endesa, amb 1.373, i un índex de resolució del 37,65% (494 mediacions i 23 laudes arbitrals); Jazztel, amb 771 reclamacions i un percentatge del 46,43% de resolució (totes per mediació); Gas Natural, amb 547 reclamacions i un índex de resolució del 59,23% (via mediació); Vueling, amb 511 reclamacions de les quals es van resoldre el 26,22%, totes per mediació; Ryanair, amb 433 reclamacions i un percentatge de resolució de l’11,32% (totes per mediació), i Xfera Móviles, amb 218 reclamacions de les quals es va resoldre el 58,72% (123 mediacions i 5 laudes).
 
L’ACC rep 1.174 reclamacions transfrontereres, la majoria per serveis de transport

L’ACC va rebre l’any passat 1.174 reclamacions transfrontereres, un 7,4% menys que al 2013. Per sectors, els serveis de transport representen el 71,2% del total, seguit a distància pels serveis generals de consum (12,5%), la restauració i establiments turístics, (6,1%), els serveis de telecomunicacions i internet, (4,7%), i els béns i productes de consum, (4,4% del total de reclamacions transfrontereres).
 
Més de 7.000 mediacions i prop de 30.000 laudes arbitrals


Pel que fa a la resolució de casos per la via de la mediació de consum, l’any passat els serveis de l’ACC, territorials i comarcals, van resoldre per mediació 7.055 casos. Com en anys anteriors, la majoria dels acords de mediació (el 60,3%) han estat en el sector de la telecomunicacions i internet, seguit dels serveis de subministraments -aigua, electricitat, gas-, amb el 15,5%; i dels béns i productes de consum, amb el 7,5%. Els serveis generals de consum sumen el 7,2% de les mediacions; el transport,  el 6,3%; els serveis financers el 2,6%; i els restaurants i establiments turístics, el 0,6% de les mediacions assolides.
 
En matèria d’arbitratges, l’ACC va dictar l’any passat un total de 29.972 laudes arbitrals de consum, un 154,63% més que l’any anterior. Aquest notable increment es continua explicant —com ja va passar al 2013— pel procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa presentades pels afectats per les participacions preferents i deute subordinat. Així, el 95% dels laudes dictats van ser per serveis financers, seguit pels serveis de telecomunicacions i internet, amb el 4,18% dels laudes.
 
Un total de 3.151 productes alertats, un 1,71% més, i més de 16.000 articles retirats

L’any passat es van registrar 3.151 productes alertats a Catalunya,  un 1,71% més que a 2013. El sistema d’alertes de consum s’emmarca en la política de protecció dels consumidors de la UE, que preveu un programa d’actuacions en relació amb els productes potencialment perillosos  i permet evitar riscos per a la seguretat. Per tipologia de productes, el 19,60% de les alertes han estat per vehicles i motocicletes, seguit del 19,31% de les alertes per joguines, del 16,14% per material elèctric i lluminàries, del 13,83% per roba i calçat, del 8,65% per articles de puericultura, i d’alertes per electrodomèstics, amb el mateix percentatge. Així mateix, l’ACC va retirar 16.533 productes del mercat.
 
Un total de 357 expedients resolts amb sanció, un 18,31% menys que al 2013

Durant 2014, les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC han derivat en 357 expedients resolts amb sanció (un 18,31% menys que al 2013), que han motivat la imposició de multes per un import de 6,59 milions d'euros, un 54,01% més que a l’any anterior.  Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat novament les pràctiques comercials deslleials (62,3% del total), seguit de les clàusules i pràctiques abusives (10,99%), de les infraccions per alteració, adulteració, frau o engany (8,8%), i per la negativa o resistència a subministrar dades (un 5,8%). El llistat es completa amb infraccions en matèria de normalització, documentació i condicions de venda i de subministrament o prestació de servei (5,58%), infraccions en matèria de transaccions comercials i de preus (3,62%), incompliments en disposicions sobre seguretat de béns i serveis (1,99%), vulneració de drets lingüístics (0,78%) i, incompliments d’obligacions d’atenció als consumidors (0,14%). 
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat, mitjançant les campanyes de control programades, les alertes i mitjançant les denúncies presentades pels consumidors.

Al 2014, els ciutadans van presentar 2.984 denúncies davant l'ACC, un 18,35% menys que al 2013. El sector de béns i productes de consum ha estat el que ha acumulat més denúncies per part dels consumidors, un 23,9% del total, seguit de la restauració i serveis turístics, (16,5%), de les telecomunicacions (15%), els serveis de la llar, salut i educació (13%), els serveis d’electricitat, gas i aigua (12,6%), els serveis financers i el transport (5,3%, respectivament), i l’alimentació (4,3%). Pel que fa a l'actuació inspectora, durant el 2014 l'ACC va realitzar 20.063 actuacions inspectores, un 26,89% més que l’anterior. Del total d’actuacions inspectores realitzades, el 56% van ser per recerca de productes insegurs, el 16% motivades per denúncia, el 13% per una alerta, el 7% realitzades en el marc d’una campanya específica, el 6% per una comunicació.
 
La Junta Arbitral de Consum de Catalunya té 7.800 adhesions, un 4,3% més

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2014 en els 7.718, una xifra que representa un increment del 4,3% respecte l’any anterior.
 
Prop de  18.000 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC)

Durant el curs 2013-2014 un total de 17.799 alumnes han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC). Aquesta xifra suposa un 18% menys que al curs anterior.
 
Prop de 460.000 visites al web consum.cat

Durant l’any passat, el web de l’ACC www.consum.cat va rebre 456.597 visites. Les pàgines més visitades han estat la d’informació general sobre “reclamacions” (amb prop de 70.000 visites), seguit de la pàgina “queixa’t/reclama/denuncia” (més de 65.000 visites). Així mateix, l’ACC ha dut a terme diverses actuacions de difusió, entre les quals destaca el canal IP Consum TV, —on s’emet informació de consum d’interès per al  ciutadà i que es difon a través de diferents mitjans de transport públic com TMB— amb una audiència potencial de 300 milions de persones. D’altra banda, s’han organitzat diferents exposicions, que s’han instal·lat de forma itinerant arreu del territori, com la mostra “Consum. Punt de Trobada”, amb prop de 20.000 visitants, entre el format outdoor i el format indoor. Així mateix, l’ACC ha estat present en fires i esdeveniments, amb més de 29.000 visitants en total.

2  

Fitxers adjunts

D'esq a dreta, el subdir. de l'ACC, Albert Melià, el sec d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, i el dir de l'ACC, Alfons Conesa

D'esq a dreta, el subdir. de l'ACC, Albert Melià, el sec d'Empresa i Competitivitat, Pere Torres, i el dir de l'ACC, Alfons Conesa
JPG | 1827

ppt de presentació de la memòria ACC 2014

ppt de presentació de la memòria ACC 2014
PDF | 13467

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia