Direcció General de Comunicació

El Govern aprova els estatuts de l'Institut Català de la Salut que en determinen el seu funcionament intern

query_builder   3 febrer 2009 13:42

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els estatuts de l'Institut Català de la Salut que en determinen el seu funcionament intern

  • Preveu que els centres de salut gaudeixin d’autonomia de gestió
  • El document és un pas més en el desenvolupament de la Llei de l’Institut Català de la Salut (ICS) aprovada el juliol de 2007
 
El Govern ha aprovat avui els nous estatuts de l’Institut Català de la Salut (ICS), amb els quals aquest organisme fa un pas més com a empresa pública. El nou reglament marca el funcionament intern de l’empresa tal i com estableix la Llei de l’Institut, aprovada el juliol del 2007.
 
Els estatuts desenvolupen els òrgans de govern, de gestió i de direcció de la institució. Segons el nou reglament, l’estructura orgànica de l’ICS es fonamenta en el Consell d’Administració i la figura del director gerent. El Consell d’Administració és l’òrgan superior de govern i de direcció de l’ICS i s’encarrega de portar a terme la planificació estratègica dels mitjans que són adscrits a aquesta entitat, en dirigeix les actuacions i n’exerceix el control de la seva gestió. Un dels encàrrecs del Consell serà l’aprovació d’un codi de bon govern que ha d’orientar l’actuació dels membres dels òrgans de govern i de direcció i òrgans de gestió de l’ICS.
 
La Comissió Executiva, formada per un màxim de vuit membres del Consell, actua com a òrgan permanent de govern i direcció de l’Institut Català de la Salut amb les funcions que li delegui el Consell d’Administració. Els òrgans de gestió es divideixen en els serveis corporatius, les gerències territorials i les unitats de gestió dels centres. També concreta la composició i el funcionament del Consell General de Participació, el Consell de Participació dels Professionals de l’ICS i els consells de participació dels centres, els serveis i els establiments de l’Institut.
 
Pel que fa a l’organització i el funcionament dels centres, els estatuts aposten per l’autonomia de gestió, emmarcada dins els acords del Consell d’Administració. L’objectiu és que els centres, serveis i establiments de l’ICS puguin definir la seva pròpia estructura i organització. L’autonomia de gestió i econòmicofinancera es podrà concretar en els àmbits organitzatiu, de gestió econòmica, de gestió de personal i de gestió assistencial, mitjançant els acords de gestió. Suposarà donar capacitat als professionals per elaborar i aplicar les seves pròpies normes de funcionament intern i el desenvolupament i gestió dels seus plans de qualitat. El grau d’autonomia i els àmbits en què s’haurà de concretar aquest nou sistema organitzatiu seran proposats en cada cas per les gerències territorials i els equips directius de cada unitat de gestió, i seran aprovats pel Consell d’Administració.
 
Per últim, els estatuts també marquen els principis ordenadors de la gestió de recursos humans de l’organització -l’ordenació del personal, la provisió de places i la selecció-­­ i de caire econòmic. El darrer capítol del document estableix l’aprovació anual d’un programa d’actuació, d’inversions i de finançament. En aquest apartat s’estableixen les bases del contracte programa: l’acord de prestació de serveis entre l’Institut i el Servei Català de la Salut (CatSalut).