Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Programa d'activació de la gestió forestal a Catalunya, que potencia la gestió sostenible, la creació de llocs de treball i el reequilibri territorial

query_builder   17 març 2015 13:15

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Programa d'activació de la gestió forestal a Catalunya, que potencia la gestió sostenible, la creació de llocs de treball i el reequilibri territorial

 
  • També té com a objectius proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la fusta del país, garantir el subministrament local de biomassa i afavorir l’economia de les administracions locals
 
  • El document permet desenvolupar els objectius del Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, que estableix les directrius tècniques per executar una política forestal integral al país
 
El Govern ha aprovat el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que permet desenvolupar el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, aprovat el juny de l’any passat pel Govern i que establia les directrius tècniques per executar una política forestal integral al país. El Programa té 5 grans objectius: potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals; crear llocs de treball i aconseguir un reequilibri territorial; proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de la fusta del país; garantir el subministrament local de biomassa, i afavorir l’economia de les administracions locals.
 
Els objectius del Programa
 
  1. Potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals sota criteris de millores silvícoles, prevenció d'incendis, control de l'erosió, multifuncionalitat i aprofitament dels recursos socioeconòmics.
 
  1. Crear llocs de treball, aconseguir un reequilibri territorial i fomentar el treball en la gestió del bosc en el medi rural, a través de la incorporació al mercat laboral d’estrats d’edat de difícil incorporació i de la creació d’un teixit empresarial sostenible a llarg termini.
 
  1. Proporcionar matèria primera a les empreses transformadores de fusta (generadores de llocs del treball), afavorir-ne la sostenibilitat i potenciar l'ús sostenible i racional dels productes obtinguts de la gestió forestal.
 
  1. Garantir el subministrament local de biomassa (estella de fusta sense altre aprofitament) com a combustible als diferents equipaments consumidors i millorar així el balanç de carboni.
 
  1. Afavorir l’economia de les administracions locals, gestionar els seus recursos forestals de forma conjunta amb forests de la Generalitat, amb associacions a diferents nivells (vendes conjuntes, gestió unificada...), aprofitar al màxim els recursos públics i els coneixements dels tècnics de l'Administració i simplificar tràmits administratius.
 
En coherència amb el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024 i amb el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, el Govern ha establert l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. Aquesta estratègia té com a vector clau per implementar amb èxit la bioeconomia a Catalunya l’establiment de models locals de subministrament i consum de biomassa per produir energia tèrmica.
 
En aquest sentit, el Govern, a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, promou l’increment de la gestió forestal sostenible als boscos de Catalunya. De fet, l’oferta de fusta i la superfície millorada en boscos públics ha assolit un màxim històric aquest 2015 i gairebé duplica l’oferta del 2013.
 
Per consolidar-ho, el Programa aprovat al Consell Executiu estableix sistemes de col·laboració entre les administracions locals i l’Administració forestal de la Generalitat, com convenis de col·laboració en la gestió. Els convenis normalitzen el que ja estableix la Llei forestal de Catalunya i determinen les obligacions de cada part (personal tècnic, subhastes i venda de productes conjuntes, subministrament de biomassa per als equipaments públics, etc.) i la forma com les entitats locals poden reinvertir part dels seus ingressos (fons de millores) perquè puguin col·laborar en els costos de la gestió i proporcionar continuïtat i seguretat en el treball realitzat a mitjà i llarg termini. És, per tant, un pas endavant per assegurar l’autosuficiència i la viabilitat de la gestió forestal sostenible i la millora dels boscos.
 
El document aprovat s’emmarca en el Pla general de política forestal de Catalunya 2014–2024, que té els objectius següents:
 
-          Promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de la seva accessibilitat, per potenciar-ne les funcions socioeconòmiques i ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat.
 
-          Donar suport a la propietat i a la indústria forestals com a principals agents del sector econòmic i cercar fórmules d’organització de l’oferta i la demanda (associacionisme, cooperativisme).
 
-          Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús dels seus productes.
 

Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per fomentar sinergies.

 

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia