Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Taula Sectorial de la Vinya i el Vi

Agricultura informa de la proposta d'un nou règim d'autoritzacions de la vinya

query_builder   19 març 2015 10:41

event_note Nota de premsa

Taula Sectorial de la Vinya i el Vi

Agricultura informa de la proposta d'un nou règim d'autoritzacions de la vinya

DAAM
Un viticultor revisant les seves vinyes
El director general de l’INCAVI, Jordi Bort, ha presidit la Taula Sectorial Agrària de la Vinya i el Vi, que s’ha dut a terme als Serveis centrals del DAAM a Barcelona. La Taula s’ha celebrat amb la presència de les Organitzacions Professionals Agràries, Unió de Pagesos, JARC i ASAJA-AEALL, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, els Consells Reguladors de les Denominacions d’Origen “Pla de Bages”, Conca de Barberà”, “Priorat” i “Catalunya”, el Consell Regulador del “Cava”, l’Associació Vinícola Catalana i l’Associació de Viticultors del Penedès.
 
Un dels aspectes que ha centrat la reunió ha estat la informació sobre les principals novetats que estableix el nou Reglament 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es crea l’OCM dels productes Agraris i, en el cas de la vinya, per tal d’assegurar el creixement ordenat de les vinyes per al període 2016 -2030, estableix un nou sistema de gestió de les plantacions basat en un sistema d’autoritzacions, que substituirà a l’actual règim de drets de vinya a partir de l’1 de gener de 2016.
 
Malgrat encara no s’ha dut a terme el desplegament d’aquest reglament, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha començat la elaboració d’un Reial Decret que regularà la conversió de drets de plantació de vinya en autoritzacions, i un altre que regularà el potencial de producció vitícola a escala estatal. Aquests fets fan que, a dia d’avui, encara no es puguin concretar determinats aspectes de la proposta, a l’espera de tenir la legislació en ferm. Des del DAAM, s’han proposat observacions a l’esborrany d’aquest Reial Decret i s’ha demanat al sector que faci les seves aportacions, per tal de poder-les trametre conjuntament al Ministeri.
 
El principal canvi el trobem en la substitució del règim actual de drets de replantació per un règim d’autoritzacions, fins el 31 de desembre de 2030, que tindran una durada de 3 anys i no seran transferibles entre els viticultors. Un altre canvi important respecte el règim anterior de drets, és la desaparició de les Reserves de drets Regionals (i Nacional).
 
Així, els titulars que vulguin plantar una vinya podran obtenir una autorització per tres vies diferents: per la conversió dels drets actuals associats al seu NIF/CIF al Registre Vitícola de Catalunya, a sol·licitud de l’interessat a partir del 15 de setembre de 2015; per l’arrencada d’una vinya i replantació, prèvia sol·licitud de titular; o, en cas de noves plantacions, pel mecanisme de salvaguarda, on cada Estat membre pot concedir autoritzacions anuals per una superfície de més del 0% fins a l'1% de la superfície total plantada el 31 de juliol de l'any anterior, d’acord amb l'aplicació d’uns criteris d'admissibilitat i de prioritat.
 
Es preveuen sancions per aquells viticultores que realitzin plantacions sense la  corresponent autorització prèvia, comportant l’arrencada de les vinyes i unes multes coercitives, l’import de les quals està en funció al temps transcorregut des de la notificació de l’administració.
 
Davant d’aquest importants canvis, el DAAM ha previst un Pla de comunicació per informar a tots els viticultors, que contempla la difusió de les novetats per tot el territori, a través de jornades informatives, taules rodones, web, tríptics, notes informatives, etc., per a la qual cosa demana la col·laboració i la màxima implicació de totes les entitats relacionades amb el món vitivinícola (Consells Reguladors, Organitzacions professionals agràries, etc).
 
D’altra banda, s’ha informat de la nova figura anomenada “lliurador de collita”, que apareixerà en el RVC per la nova campanya 2015-2016, per tal de facilitar i agilitzar el traspàs de titulars de recintes amb vinya declarats a la DUN-2015 com a titulars de parcel·les vitícoles (PV), i la preparació dels controls de producció per la propera verema. La targeta vitícola s’entregarà al/s lliurador/s de collita, que serà/n, a més del titular/s de la parcel•la vitícola, la/es persones físiques o jurídiques que, d’acord amb el titular de la parcel•la, lliurin collita de raïm fresc als cellers, amb destí a la vinificació.
 
Un altre aspecte que s’ha tractat en el decurs de la reunió ha estat el relacionat amb els ajuts. S’ha informat sobre la campanya 2014-2015 dels ajuts dels Plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya i sobre les mesures agroambientals “Sistemes alternatius a la lluita química”, “Gestió de fertilitzants” i “Producció integrada” contemplades en el nou PDR 2014-2020, de les quals s’ha informat àmpliament de l’objecte de cadascuna, de qui se’n pot beneficiar, dels requisits a complir, els compromisos a adquirir, i de les primes previstes, tot recordant per part del DAAM que el PDR encara no s’ha  aprovat i pot haver alguna modificació d’última hora.
 
Per últim, s’ha informat  també de la campanya 2014 i 2015 dels ajuts a les inversions per a la millora de la producció i comercialització de productes vitivinícoles, on s’han concedit en la primera convocatòria (gener 2014) un total de 9,7 milions d’euros  que suposen una inversió de 24,3 milions d’euros. Pel que fa a l’ajut a la informació i promoció de vi en mercats de tercers països el DAAM ha informat que a la campanya 2013-2014 a Catalunya s’han pagat 4,9 milions d’euros i en concepte d’ajut a la destil·lació dels subproductes de la vinificació, 1,6 milions d’euros.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia